Aleksander Kuźniar

Aleksander Kuźniar

Prawnik, audytor, ekspert prawa pracy

Prawnik, audytor, specjalista z zakresu praktycznego stosowania prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, wieloletnie doświadczenie Inspektora Pracy PIP, wykładowca na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie w zakresie prawa pracy, autor ponad 200 publikacji z zakresu prawa pracy ukazujących się na łamach takich tytułów jak: Rzeczpospolita, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Monitor Księgowego, Sposób Na Płace. Autor komentarza praktycznego do Kodeksu pracy Infor od 2009 oraz komentarzy do innych ustaw z zakresu prawa pracy m.in. Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Ustawy o czasie pracy kierowców. Autor licznych opinii prawnych, porad prawnych, audytów, poradników w zakresie sposobu sporządzania regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, procedur antymobbingowych, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, planowania i rozliczania czasu pracy itd. Występował również jako specjalista z zakresu prawa pracy powołany do sporządzania opinii dla prokuratury. Od kilkunastu lat prowadzi wykłady oraz doradztwo prawne w zakresie prawa pracy, bhp, RODO, sporządza dostosowane do potrzeb pracodawców regulaminy, procedury i inne dokumenty w tym zakresie.

All Sessions by Aleksander Kuźniar

Czas pracy 2024 r. – prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników 26 lut 2024
10:00 - 14:00

Czas pracy 2024 r. – prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Czas pracy 2024 r. – prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników

  • Kto odpowiada za prawidłowe planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników
  • Dokumentacja z zakresu czasu pracy pracownika w 2024 r. – kto za nią odpowiada ?
  • Komu PIP przypisze popełnienie wykroczenia za błędny grafik?
  • Prawidłowe stosowanie okresów rozliczeniowych daje dużo możliwości
  • Doba pracownicza – kiedy wolno legalnie naruszyć ?
  • Wyjścia prywatne pracowników – tu trzeba uważać!
  • Podróże służbowe – częste naruszenia czasu pracy
  • Zła regulacja czasu pracy w regulaminie pracy powodem najczęstszych wykroczeń
  • Zagadnienia szczegółowe

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

  • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu czasu pracy

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.