Alicja Pawelec

Alicja Pawelec

Radca prawny , Wspólnik, Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Radca prawny, od 2011 roku wspólnik w Kancelarii. Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Kancelarią związana od 2008 roku. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Prowadzi postępowania przed sądami powszechnymi, m.in. w sprawach: • z odwołań pracowników od oświadczeń pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę związanych z dyskryminacją, • związanych z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu, • dotyczących wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, • dotyczących premii, • związanych z naruszeniami zakazu konkurencji, • dotyczących naruszeń dóbr osobistych pracowników. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących restrukturyzacji (przejście zakładu pracy w trybie 231, zwolnienia grupowe). Specjalizuje się w tematyce mobbingu zwłaszcza w jego postrzeganiu w organizacjach i możliwym jego wpływie na procesy budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy w ramach Employer Brandingu. Autorka licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Współautorka publikacji: • Elastyczne formy zatrudnienia (Infor Biznes 2019) • Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo (C.H. Beck 2018) • Kobieta w ciąży – prawa pracownicze (Infor Biznes 2015) • Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD(C.H. Beck 2014)

All Sessions by Alicja Pawelec

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 1 11 maj 2022
09:00 - 15:00

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 1

Zatrudnianie pracowników

 

  1. Rozmowa z kandydatem do pracy – czego pracodawcy nie wolno?
  2. Zawarcie umowy o pracę – kiedy umowa o pracę jest zawarta?
  3. Umowa o pracę, umowa przedwstępna czy list intencyjny – porównanie tych form i ich skutków prawnych,
  4. Umowa cywilnoprawna i umowa o pracę w orzecznictwie sądów – jak ograniczać ryzyko ustalenia stosunku pracy?
  5. Umowa o pracę i zmiana warunków zatrudnienia – dokumentacja.

 

ZUS i PIP

 

  1. Kontrola ZUS w czasie pandemii COVID-19 – na co zwrócić uwagę?
  2. Kontrola PIP w czasie pandemii COVID-19 – co jest ważne?
  3. Wszczęcie przez PIP postępowania sądowego przeciwko pracodawcy – czy i kiedy może mieć miejsce?
  4. Jak rozróżnić umowę o dzieło? – nowy obowiązek rejestracji umów o dzieło,
  5. Uprawnienia kontrolne PIP i ZUS – co nowego?