Aneta Lech

Aneta Lech

prawnik, doradca podatkowy

Przede wszystkim praktyk, od ponad 20 lat prowadzi Kancelarię Doradztwa Podatkowego LexAntis oraz Biuro Rachunkowe LexAntis. Znany i ceniony wykładowca, prowadzi wykłady i warsztaty nakierowane na zagadnienia praktyczne i rozwiązywanie problemów. Współpracuje z renomowanymi instytucjami organizującymi szkolenia i warsztaty podatkowe. Autorka licznych artykułów, wywiadów i publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, Ordynacji podatkowej, sukcesji oraz transformacji podmiotów gospodarczych łącząc wiedzę i doświadczenie z obszarów prawa gospodarczego, podatkowego i rachunkowości.

All Sessions by Aneta Lech

Przegląd najważniejszych zmian w podatku VAT i ich wpływ na organizację pracy w księgowości 30 sie 2021
10:00 - 16:00

Przegląd najważniejszych zmian w podatku VAT i ich wpływ na organizację pracy w księgowości

 • SLIM VAT zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. – prawdziwe uproszczenie, czy powstanie nowych problemów? 
  • Faktury korygujące „in minus” i „in plus” po nowelizacji jak sobie zorganizować pracę, żeby nie zwariować
  • Co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej” i kiedy jest ona naprawdę niezbędna
  • Kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej, a kiedy nie – analiza przypadków
  • Co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „in minus”, kiedy wymagają one korekty poprzednich okresów rozliczeniowych i jak tej korekcie zapobiegać
  • Ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów.
  • Wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie?
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego
  • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w ściśle określonych sytuacjach
  • Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości

 

 • Ewidencjonowanie i raportowanie podatku VAT w formie JPK_V7:
  • Kluczowe aspekty raportowania sprzedaży (chronologia wpisów, prezentacja NIP nabywcy)
  • Raportowanie typów dokumentów RO-WEW-FP
  • Raportowanie kodów GTU
  • Raportowanie kodów procedur
  • Raportowania zakupów

 • Zmiany w raportowaniu JPK_V7 oraz problematyka po nowelizacji JPK_V7
  • Doprecyzowanie w oznaczaniu kodów GTU (01 - alkohol, 02, 03 - oleje opałowe, 07- części samochodowe, 09 - wyroby medyczne, 10 – nieruchomości, 12- usługi niematerialne),
  • Zmiany w zakresie raportowania faktur uproszczonych (FP)
  • Zmiany polegające na możliwości zbiorczego raportowania niektórych dokumentów
  • Korekty podatku naliczonego (WEW)
  • Zmiany w raportowaniu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP)
  • Zmiany w raportowaniu mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

 

 • Mechanizm podzielonej płatności w 2021r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
  • Obowiązkowy a dobrowolny MPP – warunki i obowiązek stosowania
  • Wartość faktury czy wartość transakcji dla obowiązkowego MPP?
  • Faktury zaliczkowe i faktury korygujące – jak rozliczać i jak oznaczać na potrzeby MPP?
  • Potrącenia i kompensaty a MPP
  • Kiedy oznaczać transakcje kodem MPP w JPK_V7

 

 • E-faktura i Krajowy System elektronicznego Fakturowania (KSeF) – od 1.10.2021:
  • Co to jest ustrukturyzowana faktura i czym się różni od faktury elektronicznej
  • Jak będziemy wystawiać e-faktury? 
  • Jak będziemy wysyłać e-faktury?
  • Etapy wdrażania e-faktur i warunki ich stosowania
  • Korzyści ze stosowania e-faktur.

 

 • SLIM VAT II – od 1.10.2021 r.
  • Rezygnacja z konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w tzw. szyku rozwartym (po terminie 3 miesięcy),
  • Dostosowanie przepisów ustawy o VAT do orzeczenia TSUE w sprawie ulgi na złe długi,
  • Łatwiejszy wybór opcji opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
  • Wydłużenie terminu na złożenie informacji VAT-26)
  • Dalsze zmiany dotyczące fakturowania, w tym w zakresie faktur korygujących,
  • Likwidacja duplikatu faktury
  • Zmiany zakresie odliczenia VAT naliczonego,

 

 • Pytania i problemy uczestników szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy 2 przerwy:

 • 15 minutową
 • 30 minutową