Anna Krause

Anna Krause

Ekspert prawa oświatowego

Absolwentka prawa, pedagogiki i historii z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole na stanowisku dyrektora, pedagoga szkolnego, nauczyciela współorganizującego kształcenie, nauczyciela historii. Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe oraz znajomość prawa oświatowego w przystępny i co najważniejsze praktyczny sposób potrafi wytłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane przepisy prawa.

All Sessions by Anna Krause

Specustawa ukraińska – rozwiązania dla oświaty 28 kwi 2022
09:00 - 14:00

Specustawa ukraińska – rozwiązania dla oświaty

Program szkolenia:

 

 1. Zwiększenie wsparcia jst w zakresie działań oświatowych.
 2. Przyjmowanie uczniów pochodzenia Ukraińskiego w postępowaniu rekrutacyjnym oraz z urzędu.
 3. Wsparcie działań oświatowych przy tworzeniu innych lokalizacji prowadzenia zajęć.
 4. Zapewnienie transportu przez jst dzieciom do miejsca kształcenia.
 5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w tym funkcjonowanie szkół specjalnych.
 6. Nauka języka polskiego dla uczniów z Ukrainy.
 7. Przyznanie dodatkowych godzin specjalistycznych.
 8. Uczniowie niepełnosprawni - w jaki sposób uzyskać wymagane dokumenty?
 9. Godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli w szkołach.
 10. Zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.
 11. Oświata - wyłączenia przepisu ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.