Anna Wardecka

Anna Wardecka

Dyrektor Zarządzający ds. HR, Grupa PZU

Od kilkunastu lat związana z obszarem HR. Praktyk w zakresie zagadnień związanych z zarządzaniem wynagrodzeniami. Lider wielu projektów i działań ukierunkowanych na zarządzanie kapitałem ludzkim. Za jedno z większych sukcesów uznaje powołanie i rozwój zespołu ds. kontrolingu personalnego w PZU. Specjalizuje się w przeprowadzaniu analiz procesów HR, mierzeniu ich efektywności, identyfikowaniu i rekomendowaniu kierunków rozwoju w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, opracowywaniu oraz wdrażaniu polityki wynagradzania, w tym dedykowanych systemów premiowych dla poszczególnych linii biznesowych i grup zawodowych. Zajmuje się monitorowaniem konkurencyjności i trendów w dziedzinie wynagrodzeń i świadczeń, wypracowywaniu nowych rozwiązań mających wpływ na koszty i wzrost efektywności. Nadzoruje tworzenie programów strategicznego planowania zasobów ludzkich w spółkach grupy kapitałowej, w tym za stworzenie i realizację strategii HR. Prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie polityk i zasad wynagradzania. Jest również Członkiem Rady Programowej Klubu C&B przy Uczelni Łazarskiego, Członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia HR. Współautorką programu i wykładowcą studiów podyplomowych Zarządzanie Wynagrodzeniami i Wynikami Pracy na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Prywatnie - miłośniczka podróży, książek każdego gatunku i spokojnego czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi.

All Sessions by Anna Wardecka