Barbara Klimczyk

Barbara Klimczyk

Senior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szeroką wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed sądami w postępowaniach dotyczących wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych związanych z ich bieżącą działalnością, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i związanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility). Jest absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1.

All Sessions by Barbara Klimczyk

Kontrole PIP - z uwzględnieniem wzmocnionych uprawnień PIP 23 kwi 2024
10:00 - 14:00

Kontrole PIP - z uwzględnieniem wzmocnionych uprawnień PIP

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Kontrole PIP - z uwzględnieniem wzmocnionych uprawnień PIP

 • Wzmocnione uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Kluczowe plany PIP na 2024
 • Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Kontrola PIP – aspekty formalne
 • Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP
 • Zakończenie czynności kontrolnych przez PIP – co dalej?
 • Sankcje PIP nakładane na pracodawców

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu kontroli PIP

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Kontrole ZUS i PIP 07 lis 2023
10:00 - 14:00

Kontrole ZUS i PIP

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Kontrole ZUS i PIP

 • Tytuły do ubezpieczeń
 • Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Kontrola ZUS i PIP – aspekty formalne
 • Wydanie decyzji ZUS
 • Sankcje PIP nakładane na pracodawców
 • Najczęściej wydawane decyzje ZUS
 • Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu Kontroli ZUS i PIP

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

Czas pracy 13 cze 2023
10:00 - 13:00

Czas pracy

Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy, wokół którego zawsze powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią, zwłaszcza popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

 

Program

 • Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy
 • System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy
 • Praca zdalna – rozwiązanie idealne?
 • Nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?
 • Zadania praktyczne

Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych wynikające z Dyrektywy work-life balance 27 kwi 2023
10:00 - 13:00

Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych wynikające z Dyrektywy work-life balance

Wydaje się, że temat urlopów wypoczynkowych, a także innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy jest prosty i oczywisty. Nic bardziej mylnego – jak się okazuje w praktyce zagadnienie to nastręcza pracodawcom wielu trudności i wątpliwości.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy – podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Ponadto podczas szkolenia omówimy zmiany w zakresie uprawnień opiekuńczych i rodzicielskich wynikające z implementacji unijnych regulacji – tzw. Dyrektywy work-life balance, w tym przede wszystkim nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, nowy nieodpłatny urlop „opiekuńczy” oraz częściowo odpłatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

 

Program

 • Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
 • Urlopy okolicznościowe
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop na żądanie
 • Ekwiwalent za urlop – kiedy i komu się należy
 • Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika
 • Podróże służbowe – zasady rozliczenia
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Nowy urlop „opiekuńczy” oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia 13 kwi 2023
10:00 - 13:00

Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia

Umowa o pracę jest jednym z podstawowych sposobów nawiązania stosunku pracy. Jednak jak się okazuje, często już ten bazowy etap sprawia pracodawcom wiele trudności. Podczas szkolenia omówimy podstawowe zagadnienia związane z umową o pracę, w tym – opowiemy o jej charakterystycznych, jak i koniecznych elementach. Wskażemy także na dobre praktyki w formułowaniu umów o pracę, tak by w szerokim zakresie zabezpieczały interesy pracodawcy. Nawiążemy również do częstych pułapek, jakie mogą mieć miejsce przy zawieraniu umów o pracę oraz zwrócimy uwagę na to, jak sobie z nimi radzić. Ponadto dokonamy analizy czekających nas w 2023 r. zmian w zakresie umów o pracę, zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania.

 

Program

 • Stosunek pracy
 • Zasady prawa pracy
 • Elementy charakterystyczne umowy o pracę
 • Dodatkowe klauzule umów o pracę
 • Rodzaje umów
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Zła kwalifikacja umowy i konsekwencje
 • Umowy o pracę 2023 – nowe obowiązki pracodawców
 • Wniosek o zmianę formy zatrudnienia
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – jak ją przygotować?
 • Klauzule ograniczające dodatkowe zatrudnienie w umowie o pracę

Nowelizacja kodeksu pracy – aktualne i planowane zmiany 28 mar 2023
10:00 - 13:00

Nowelizacja kodeksu pracy – aktualne i planowane zmiany

Podczas szkolenia omówimy rewolucyjne zmiany w prawie pracy, którym pracodawcy będą musieli stawić czoło w 2023 roku. Nowe regulacje wprowadzają szereg nowych obowiązków oraz uprawnień dla pracodawców i wymagać będą od nich podjęcia zarówno aktywnych działań, jak i zastanowienia się nad rewizją dotychczasowych rozwiązań. Podpowiemy co należy zrobić, aby przygotować się na nadchodzące zmiany, by z powodzeniem wprowadzić je w organizacji.

 

Program

 1. Dyrektywa work-life balance i przejrzyste oraz przewidywalne warunki zatrudnienia
 • Zmiany w umowach na okres próbny i na czas określony
 • Rozszerzone informacje o warunkach zatrudnienia – koniec z jednym wzorem dla wszystkich
 • Prawo do dodatkowego zatrudnienia i bardziej przewidywalnych oraz bezpiecznych warunków pracy
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie i opiekuńcze – urlopy, zwolnienia od pracy i jej elastyczna organizacja
 1. 4-dniowy tydzień pracy
 • Główne założenia projektu
 • Nowe obowiązki pracodawcy
 • Skutki skrócenia czasu pracy w kontekście benefitu dla pracownika
 1. Przyszłość pracy zdalnej i pracy hybrydowej
 • Praca zdalna, praca hybrydowa, okazjonalna praca zdalna – wypracowanie i wdrożenie docelowego modelu
 • BHP na odległość – co się zmienia?
 • Koszty pracy zdalnej – modele rozliczeń
 1. Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy
 • Jak zarządzać dodatkową aktywnością zawodową pracowników?
 1. Kontrola trzeźwości i środków odurzających; aspekty prawno-pracownicze
 • Kogo, na co i kiedy można kontrolować?
 • Skuteczne wdrożenie zmian – polityki, procedury, inne obowiązki
 • Odpowiedzialność za naruszenia
 1. Ustawa o sygnalistach
 • Cel ustawy – główne założenia projektu
 • Nowe obowiązki pracodawców
 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
 • Kiedy ustawa wejdzie w życie?
 1. Ustawa o związkach zawodowych
 • Rozszerzenie obowiązku informacyjnego pracodawców

Kontrole ZUS i PIP 11 sty 2023
10:00 - 13:30

Kontrole ZUS i PIP

Kontrole ZUS i PIP pozostają niezmiennie aktualnym tematem dla pracodawców. Niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się pracodawcy pozostaje zawsze aktualne, jak np. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czy wydatkowe środków ZFŚS. Natomiast niektóre zyskują szczególne znaczenie w związku z popularną obecnie pracą hybrydową, np. rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej, czy zmian legislacyjnych – nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, zmiany wprowadzone przez Polski Ład.

Podczas wyjaśnimy kluczowe zagadnienia związane z kontrolą ZUS i PIP. Zwrócimy uwagę na szczególnie często kontrolowane zagadnienia i podzielimy się praktycznymi poradami, które pomogą pracodawcom przygotować się na potencjalne, przyszłe kontrole.

Program:

·  Tytuły do ubezpieczeń

·  Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy

·  Kontrola ZUS i PIP – aspekty formalne

·  Wydanie decyzji ZUS

·  Sankcje PIP nakładane na pracodawców

·  Najczęściej wydawane decyzje ZUS

·  Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP

Nowelizacja prawa pracy 2022 – stan aktualny i planowane zmiany 07 gru 2022
10:00 - 14:00

Nowelizacja prawa pracy 2022 – stan aktualny i planowane zmiany

W 2022 doczekamy się istotnej nowelizacji Kodeksu pracy, która przez wielu jest nazywania ‘rewolucją’ w prawie pracy. Znaczenie tej nowelizacji wynika przede wszystkich z wielości zagadnień i obszarów, których dotyczy. W konsekwencji pracodawcy muszą się przygotować i zrozumieć istotę tych zmian, tak aby w pełni respektować nowe uprawnienia pracowników, a jednocześnie rozważyć, czy zmienione/wprowadzone przepisy wymuszają na nich zmianę organizacji pracy, a także potencjalną potrzebę zmian przepisów wewnętrznych.

Program:

·  Praca zdalna

·  Uprawnienia rodzicielskie

·  Trzeźwość pracowników

·  Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

·  Zmiany dot. umów o pracę

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe 26 paź 2022
10:00 - 13:30

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe

Czas pracy

Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy wokół którego zawszą powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią koronawirusa, zwłaszcza popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

Program:

·  Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy

·  System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy

·  Praca zdalna – rozwiązanie idealne?

·  Nadgodziny

·  Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?

·  Zadania praktyczne

 

Urlopy wypoczynkowe

Nieobecności w pracy dzielimy na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Wydaje się, że temat jest prosty, jednakże w praktyce zagadnienie to mimo wszystko nastręcza pracodawcom czasami pewnych trudności.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy a mianowicie podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Program:

·  Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

·  Urlopy okolicznościowe

·  Urlop bezpłatny

·  Urlop na żądanie

·  Ekwiwalent z urlop – kiedy i komu się należy

·  Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych

·  Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika

·  Podróże służbowe w pigułce – definicja, czas pracy oraz rozliczenie

Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt pracowniczych, elektronizacja 11 paź 2022
10:00 - 12:30

Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt pracowniczych, elektronizacja

Od kilku lat istnieje możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (e-akta). Czy jednak pracodawcy chętnie sięgają po tę formę?

W trakcie szkolenia porozmawiamy o obu sposobach prowadzenia akt osobowych i związanych z tym wyzwaniami z perspektywy prawnej, jakie w obu przypadkach stoją po stronie pracodawcy. Ponadto postaramy się ustalić czy więcej znaczy lepiej w kontekście gromadzenia dokumentów w aktach osobowych pracowników oraz ustalimy jakie jeszcze dokumenty poza „teczką osobową” pracodawca obowiązany jest gromadzić.

Omówimy obowiązki prawne leżące po stronie pracodawców, jak również rozwiązania praktyczne, związane z prowadzeniem akt pracowniczych w formie elektronicznej.

Aspekty techniczne programów do obsługi e-akt nie wchodzą w zakres szkolenia.

Program:

·  Części składowe akt osobowych (A-B-C-D) + podziały tematyczne dokumentów

·  Dokumenty i informacje w aktach pracownika – perspektywa HR v. perspektywa IOD czyli czy więcej znaczy zawsze lepiej?

·  Akta papierowe vs akta elektroniczne.

·  Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej

·  Okresy przechowywania akt i zwrot dokumentów pracownikowi

Nieobecności pracowników – urlopy wypoczynkowe i nie tylko oraz podróże służbowe 07 cze 2022
10:00 - 13:30

Nieobecności pracowników – urlopy wypoczynkowe i nie tylko oraz podróże służbowe

Nieobecności w pracy dzielimy na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Wydaje się, że temat jest prosty, jednakże w praktyce zagadnienie to mimo wszystko nastręcza pracodawcom czasami pewnych trudności.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy a mianowicie podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Kluczowe zagadnienia:

 • Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
 • Urlopy okolicznościowe
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop na żądanie
 • Ekwiwalent z urlop – kiedy i komu się należy
 • Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika
 • Podróże służbowe w pigułce – definicja, czas pracy oraz rozliczenie

Dokumentacja pracownicza 27 kwi 2022
10:00 - 12:30

Dokumentacja pracownicza

Od kilku lat istnieje możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (e-akta) czy jednak pracodawcy chętnie sięgają po tę formę? W trakcie szkolenia porozmawiamy o obu sposobach prowadzenia akt osobowych i związanych z tym wyzwaniami jakie w obu przypadkach stoją po stronie pracodawcy. Ponadto postaramy się ustalić czy więcej znaczy lepiej w kontekście gromadzenia dokumentów w aktach osobowych pracowników oraz ustalimy jakie jeszcze dokumenty poza „teczką osobową” pracodawca obowiązany jest gromadzić.

Kluczowe zagadnienia:

 • Części składowe akt osobowych (A-B-C-D) + podziały tematyczne dokumentów
 • Dokumenty i informacje w aktach pracownika – perspektywa HR v. perspektywa IOD czyli czy więcej znaczy zawsze lepiej?
 • Akta papierowe vs akta elektroniczne. Obowiązki i wymogi techniczne.
 • Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej
 • Okresy przechowywania akt i zwrot dokumentów pracownikowi

Czas pracy – o czym pracodawca powinien pamiętać. Pułapki pracy zdalnej. 06 kwi 2022
10:00 - 13:30

Czas pracy – o czym pracodawca powinien pamiętać. Pułapki pracy zdalnej.

Z uwagi na wciąż istniejące zagrożenie związane z koronawirusem, które może przybrać postać zagrożenia chronicznego mającego stały i znaczący wpływ na sposób organizacji pracy, konieczne stało się zweryfikowanie przez pracodawców stosowanych przez nich systemów czasu pracy i rozważenie zastosowania elastycznych rozwiązań, pozwalających nie tylko na pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ale także zminimalizowanie ryzyk po stronie pracodawców. Niemałym wyzwaniem pozostaje wciąż organizacja czasu pracy pracowników w przypadku pracy zdalnej zwłaszcza wobec zagrożeń pozostawania cały czas online.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

Kluczowe zagadnienia:

 • Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy
 • System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy
 • Praca zdalna – rozwiązanie idealne?
 • Nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?
 • Zadania praktyczne

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne 16 mar 2022
11:30 - 15:00

Umowy o pracę i umowy cywilnoprawne

W obrocie prawnym, zatrudnieni świadczą pracę nie tylko na umowie o pracę, ale również na umowach cywilnoprawnych. Dwa najczęstsze typy takich umów, czyli umowa zlecenie i umowa o dzieło, powinny jednak odznaczać się typowymi dla nich cechami, tak aby nie zostały one reklasyfikowane jako umowa o pracę.

Podczas szkolenia porozmawiamy o tym, na co pracodawcy powinni zwrócić uwagę rozważając możliwość oferowania pracownikom współpracy na podstawie umowy B2B, a także wprowadzając dualizm zatrudnienia poprzez możliwość oferowania kandydatom zawarcia umowy o pracę albo umowy B2B.

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych kwestii związanych z takimi umowami, przedstawienie cech, które pozwalają je odróżnić od umowy o pracę oraz wskazanie standardów rynkowych i najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem pracy na podstawie takich stosunków prawnych. Omówimy także praktyczne aspekty związane ze zmianą modelu zatrudnienia w firmach po wprowadzeniu w życie Nowego Ładu, a także wskażemy kluczowe aspekty, na które należy zwrócić uwagę decydując się na takie rozwiązanie.

Kluczowe zagadnienia:

 • Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne – o czym należy pamiętać, aby zminimalizować ryzyko ewentualnej reklasyfikacji
 • Elementy charakterystyczne dla umowy o pracę
 • Jak powinna wyglądać umowa zlecenia?
 • Czym charakteryzuje się umowa o dzieło?
 • Składki ZUS w umowach cywilnoprawnych
 • Czy umowy B2B są zawsze korzystne dla pracodawcy i dopuszczalne
 • Jaki model zatrudnienia wybrać?

Kontrole ZUS i PIP 2022 23 lut 2022
09:30 - 15:30

Kontrole ZUS i PIP 2022

 • Tytuły do ubezpieczeń
 • Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Kontrola ZUS i PIP
  • Podstawa prawna kontroli
  • Podmioty kontrolowane
  • Przedmiot kontroli i jej przebieg
  • Skutki kontroli
 • Wydanie decyzji ZUS
  • Protokół kontroli
  • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
  • Decyzja i odwołanie od decyzji
 • Sankcje PIP nakładane na pracodawców
  • Protokół kontroli
  • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
  • Nakaz płacowy, mandat i decyzja PIP
 • Najczęściej wydawane decyzje ZUS
  • Umowy o dzieło
   • Reklasyfikacja umowy o dzieło
   • Zgłaszanie umów o dzieło jako nowy obowiązek
   • Czy umowy o dzieło będą oskładkowane?
  • Trójkąt umów
   • Czy zatrudnienie zewnętrzne jest ryzykowne?
   • Praca na rzecz pracodawcy a składki ZUS
   • Kiedy umowy o dzieło podlegają oskładkowaniu
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
   • Wydatkowanie środków z ZFŚS
   • Rola kryteriów socjalnych w wydatkowaniu środków ZFŚS
 • Najczęściej kontrolowanie warunki zatrudnienia przez PIP
  • Czas pracy
   • Ewidencjonowanie czasu pracy
   • Praca w godzinach nadliczbowych
   • Normy czasu pracy i odpoczynku
  • Wypłata wynagrodzenia
   • Minimalne wynagrodzenie za pracę
   • Dodatki do wynagrodzenia
   • Rekompensowanie czasu pracy w nadgodzinach i w dniach wolnych
  • Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Planowane zmiany i kontrole w czasie pandemii