Dominika Szachniewicz

Dominika Szachniewicz

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. j. (SDZLEGAL SCHINDHELM)

W ramach Kancelarii kieruje zespołem prawa procesowego w dziale prawa pracy i z sukcesami reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy, organami kontroli. Jest autorką/współautorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Kadry i Płace w Administracji, Pracownik Samorządowy, autorką odpowiedzi na pytania w Systemie Informacji Prawnej Lex, a także współautorką książki : „Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika” .

All Sessions by Dominika Szachniewicz

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 2 24 lis 2021
09:30 - 15:50

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 2

9:30 Rozpoczęcie warsztatów


9:30 Zmiany w prawie pracy 2021 i prognozy na 2022

 • Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2020 i 2021 r.
 • Prognozy zmian na kolejny rok
 • Najważniejsze wyroki sądów oraz interpretacje organów z zakresu prawa pracy wpływające na działalność firm produkcyjnych i transportowych

Wojciech Zając, Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


10:40 Przerwa kawowa


11:00 Jak wdrożyć ochronę sygnalistów w firmach produkcyjnych i transportowych

 • Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Wdrożenie kanału ujawniania nieprawidłowości
 • Najczęstsze problemy napotykanie w procesie wdrożenia

Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM


12.00 Naruszenie ochrony danych osobowych w dziale HR

 • czym jest naruszenie ochrony danych osobowych
 • zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu
 • zawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą
 • procedury i dokumentacja wewnętrzna dotycząca naruszeń ochrony danyc

Aleksandra Baranowska – Górecka, radca prawny w dziale Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


13:10 Przerwa na lunch


13:40 Kontrole ZUS i PIP w firmie produkcyjnej

 • Zasady ogólne kontroli PIP i ZUS
 • Najczęściej kontrolowane obszary i błędy pracodawców
 • „Pułapki” dla pracodawców w związku z kontrolami prowadzonymi przez PIP i ZUS
 • Dopuszczalne środki odwoławcze na wypadek niekorzystnego wyniku kontroli
 • Co będzie kontrolować ZUS i PIP w 2022

Dominika Szachniewicz, radca prawny, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM


15:50 Zakończenie warsztatów