dr Agnieszka Zgierska

dr Agnieszka Zgierska

Dyrektor Departamentu Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny

Członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma GUS i PTS „Wiadomości Statystyczne” (redaktor tematyczny). Zainteresowania zawodowe i naukowe: rynek pracy i wynagrodzenia, demografia, prognozy demograficzne i prognozowanie zasobów pracy, dochody i warunki życia, ekonomika rolnictwa, przygotowanie i realizacja badań statystycznych, w tym badań ankietowych, spisy powszechne, doskonalenie jakości badań statystycznych.

All Sessions by dr Agnieszka Zgierska