dr Antoni Kolek

dr Antoni Kolek

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. Aktywnie uczestniczył w pracach nad ustawą o PPK. Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

All Sessions by dr Antoni Kolek

Nowe obowiązki płatników od 1 stycznia 2023 13 sty 2023
10:00 - 14:00

Nowe obowiązki płatników od 1 stycznia 2023

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Zmiany w Polskim ładzie i stan prawny od 1 stycznia 2023 roku
  • Możliwość korzystania z kwoty wolnej przy kilku stosunkach zatrudnienia
 2. Obowiązki związane z PIT-11
  • Omówienie wzoru dokumentu
  • Terminy i zasady korygowania
 3. Rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok
  • Na jakich zasadach należy rozliczyć z ZUS składkę zdrowotną za 2022 rok
  • Przykład przedsiębiorcy na ryczałcie oraz podatku liniowym 
 4. Ulgi i zwolnienia za 2022 rok
  • Wskazanie zmian w ulgach dla podatników od 2023 roku
 5. PIT-2 – nowy wzór od 2023 roku
  • Omówienie wzoru dokumentu
  • Kto i w jakich sytuacjach uprawniony jest do złożenia PIT-2
 6. Rozliczanie wynagrodzenia pracowników od 2023 roku 
  • Przykładowe rozliczenie dla osoby zarabiającej 6000 zł brutto
 7. Rozliczanie wynagrodzenia zleceniobiorców od 2023 roku
  • Przykładowe rozliczenie dla zleceniobiorcy zarabiającego 3600 zł
 8. Zasady rozliczania przedsiębiorców, ponowny wybór formy opodatkowania
  • Składki na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna oraz podatek dochodowy dla samozatrudnionych
  • Zasady rozliczenia rocznego składki zdrowotnej w 2023 roku

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidujemy przerwę 30 minutową.

Audyt PPK w firmie 21 kwi 2021
09:30 - 14:00

Audyt PPK w firmie

 • 9.30-10.30 – Audyt procesów kadrowych w PPK
  • Obowiązki pracodawców
  • Zapisywanie nowych pracowników do PPK
  • Dyspozycje uczestników PPK
  • Przechowywanie dokumentacji
 • 10.30-10.45 Przerwa
 • 10.45- 12.00 – Audyt naliczania wpłat do PPK
  • Pobrania i potrącenia z wynagrodzenia uczestników PPK
  • Tworzenie list płac
  • Korekty w PPK
  • Rozliczenie funduszu wynagrodzeń
  • Jak poprawnie księgować PPK?
  • Uwzględnienie PPK w rozliczeniach rocznych
  • Aktualne wyjaśnienia i interpretacje przepisów
 • 12.00-12.15 Przerwa
 • 12.15-13.30 - Rynek PPK i możliwość zmiany instytucji finansowej
  • Instytucje finansowe zarządzające PPK
  • Procedura zmiany instytucji finansowej PPK
  • Sankcje karne i odpowiedzialność pracodawcy
 • 13.30-14.00 – Pytania i odpowiedzi

Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych​ 12 mar 2021
09:30 - 14:30

Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych​

 • Procesy kadrowe w PPK
  • Obowiązki pracodawców
  • Zapisywanie nowych pracowników do PPK
  • Ponowny automatyczny zapis do PPK
  • Dyspozycje uczestników PPK
  • Przechowywanie dokumentacji
  • Współpraca z instytucją finansową
 • Księgowanie wpłat do PPK
  • Jak poprawnie księgować PPK?
  • Pobrania i potrącenia z wynagrodzenia uczestników PPK
  • Tworzenie list płac
  • Korekty w PPK
  • Uwzględnienie PPK w rozliczeniach rocznych
  • Sankcje karne i odpowiedzialność pracodawcy
 • Rynek PPK i przyszłość systemu w Polsce
  • Instytucje finansowe zarządzające PPK
  • Zmiana instytucji finansowej PPK
  • Zmiany wynikające z pandemii Covid-19
 • Pytania i odpowiedzi

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • przerwę kawową w godz. 10.30-10.45
 • przerwę obiadową w godz. 12.00-12.30