dr Gyöngyvér Takáts

dr Gyöngyvér Takáts

redaktor naczelna Biuletynu Głównego Księgowego

Doktor nauk ekonomicznych SGH, redaktor naczelna Biuletynu głównego księgowego, kandydat na biegłego rewidenta z praktyką w biurze rachunkowym i firmie audytorskiej. Właścicielka biura rachunkowego. Specjalistka w tematyce międzynarodowej sprawozdawczości finansowej legitymująca się dyplomem wydanym przez ACCA. Autorka ponad 100 artykułów poradniczych z zakresu rachunkowości, trener i wykładowca.

All Sessions by dr Gyöngyvér Takáts

Zamknięcie roku 2022 13 gru 2022
09:00 - 15:00

Zamknięcie roku 2022

Program:

 1. Przygotowanie do bilansu 2022:
 • zasady sporządzania sprawozdania finansowego (podstawy sporządzania sprawozdania, finansowego, nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
 • dane porównawcze i porównywalność,
 • harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku, kluczowe daty związane z zamknięciem roku obrotowego,
 • czynności w celu zapewnienia poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • inwentaryzacja.
 1. Sporządzanie, zatwierdzanie sprawozdań finansowych:
 • elementy sprawozdania finansowego,
 • roczne sprawozdanie finansowe,
 • podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • badanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
 • przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
 • odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.
 1. Bilans – poszczególne pozycje bilansu, wycena bilansowa.
 2. Rachunek zysków i strat – poszczególne pozycje RZiS.
 3. Dodatkowe informacje i objaśnienia – wyjaśnienie do poszczególnych pozycji.

Forum Biur Rachunkowych 13 maj 2021
09:00 - 09:50

PANEL DYSKUSYJNY Innowacyjność, cyfryzacja, automatyzacja w Biurze Rachunkowym – konieczność czy szansa na rozwój?

Zamknięcie roku 2020 - zdarzenia po sporządzeniu sprawozdania finansowego 16 kwi 2021
09:00 - 15:00

Zamknięcie roku 2020 - zdarzenia po sporządzeniu sprawozdania finansowego

 • Zdarzenia po dniu bilansowym
  • Klasyfikacja zdarzeń po dniu bilansowym
  • Zdarzenia wymagające korekt na koniec 2020 r.
  • Zdarzenia nie wymagające korekt na koniec 2020 r.
  • Ujęcie w księgach zdarzenia po dniu bilansowym
 • Ocena zdolności kontynuacji działalności na dzień bilansowy i po dniu bilansowym
  • Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego
  • Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych
  • Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności
  • Pojęcie niewypłacalności i jej objawy
  • Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych)
  • Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – zatwierdzenie sprawozdania finansowego
  • Składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
  • Kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego
  • Roczne sprawozdanie finansowe
  • Podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Badanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego
  • Przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego
  • Odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15-minutową przerwę kawową 
 • 30 minutową przerwę obiadową