dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych. Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.

All Sessions by dr Małgorzata Rzeszutek

Rozliczanie różnic kursowych w 2024 roku 17 lip 2024
10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

1. Zdefiniowanie różnic kursowych i ich ujęcie bilansowe i podatkowe:

a) jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych – wyjaśnienie podstawowych pojęć,

b) kurs średni NBP,

c) kurs faktycznie zastosowany,

d) kurs historyczny,

e) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe,

f)   zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe (podatkowe i niepodatkowe),

g) różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe.

 

2. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości:

a) wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego,

b) wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,

c) różnice kursowe w księgach rachunkowych.

 

3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe:

a) wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,

b) wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,

c) ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej,

d) ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej,

e) warunki, jakie należy spełnić, aby stosować bilansową metodę ustalania różnic kursowych,

f)   wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług,

g) przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji i deklaracji VAT,

h) VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej,

i)   różnice kursowe a koszty finansowania dłużnego.

 

4. Mechanizm podzielonej płatności a różnice kursowe:

a)  tworzenie rachunków bankowych na potrzeby podatku VAT – zasada ogólna,

b) wystawianie faktur dla kontrahentów polskich w walucie obcej,

c) sposoby zapłat faktur wystawionych w walucie obcej – przelew zwykły a dedykowany,

d) zapłata split paymentem tylko podatku VAT,

e) kurs naliczany od wartości netto i wartości brutto – zasada w podatku CIT i ustawie o rachunkowości.

 

5. Rozliczanie transakcji wyrażonych w walutach obcych na przykładach praktycznych:

a)  zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką,

b)  zaliczka otrzymana w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,

c)  zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów,

d)  faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej,

e)  opłata za przelew zagraniczny potrącona z kwoty należności,

f)   leasing w walucie obcej,

g)  rachunki w walucie obcej opłacone kartą płatniczą podczas podróży służbowej,

h)  pożyczka zaciągnięta w walucie obcej.

Zmiany w VAT w 2024 roku 14 lut 2024
10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

I.   Podatek VAT - porównanie pakietu „SLIM VAT 3” z Pakietem Slim VAT 2 i  Slim Vat 1

 

1.  Zmiana w definicji małego podatnika. Jakie zasady stosować w 2024 roku w zakresie metody kasowej?

2.  Korekty VAT a kurs waluty:

a) Dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,

b) Wprowadzona zmiana w przepisach:

-    określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,

-    określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,

-    określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.

3.  Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT.

4.  Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT - obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT. Czy korekta odliczenia VAT nie będzie już potrzebna?

5.  Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu.

6.  Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line.

7.  Faktury do e-paragonów - wystawianie i odpowiednie przechowywanie dokumentacji.

8.  Okoliczności dające możliwość obniżenia dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT 15%, 20%, 30%) przez organ podatkowy.

9.  Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:

a) Zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT,

b) Brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok,

c)   Zawiadomienie naczelnika o proporcji/prewspółczynniku w pierwszym roku ich stosowania zamiast protokołu uzgodnieniowego,

10. Rachunek VAT - nowe możliwości przelewów:

a) Możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,

b) Możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,

c)   Możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora.

11. Pozostałe zmiany:

a) Ujednolicenie zasad wydawania WIS, WIA, WIT i WIP,

b) Zmiany w zwolnieniach z VAT dla zarządzania funduszami inwestycyjnymi,

c)   Umożliwienie korygowania transakcji rozliczanych w ramach OSS oraz IOSS, gdy podatnik na moment jej składania jest już wyrejestrowany z tych procedur.

12.   Opakowania zwrotne- dostosowanie regulacji w zakresie VAT związanych z opodatkowaniem niezwróconych opakowań w związku ze zmianami w ustawie o ustawy o gospodarce opakowaniami, omówienie księgowań.

 

II. Grupy VAT- zasady działania i ich funkcjonowanie w 2024 roku

 

III. Krajowy System e-Faktur – przygotowania do wdrożenia, aktualny stan faktyczny i przesunięcie terminu wdrożenia

 

IV.  Zmiany w JPK od lipca 2024 roku- nowe oznaczenia, nowy termin zwrotu VAT, omówienie

 

V. Opodatkowanie świadczeń nieodpłatnych, prezentów i darowizn w 2024 roku

a)   Usługi gastronomiczne, usługi cateringowe, artykuły spożywcze. 

b)   Prezenty, upominki, gadżety. 

c)   Strój i ubiór pracowników. 

d)  Imprezy integracyjne, imprezy okolicznościowe, targi, konferencje, imprezy jubileuszowe

e)  Darowizny niepieniężne

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

15 minutową przerwę kawową

30 minutową przerwę lunchową