dr Marcin Wojewódka

dr Marcin Wojewódka

Radca Prawny

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.. Wiceprezes Instytutu Emerytalnego w Warszawie, Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Emerytur i Świadczeń Pracowniczych (IPEBLA). W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, doradzając kilkuset pracodawcom. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

All Sessions by dr Marcin Wojewódka

Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych​ 12 mar 2021
09:30 - 14:30

Pracownicze Plany Kapitałowe w Jednostce Sektora Finansów Publicznych​

 • Procesy kadrowe w PPK
  • Obowiązki pracodawców
  • Zapisywanie nowych pracowników do PPK
  • Ponowny automatyczny zapis do PPK
  • Dyspozycje uczestników PPK
  • Przechowywanie dokumentacji
  • Współpraca z instytucją finansową
 • Księgowanie wpłat do PPK
  • Jak poprawnie księgować PPK?
  • Pobrania i potrącenia z wynagrodzenia uczestników PPK
  • Tworzenie list płac
  • Korekty w PPK
  • Uwzględnienie PPK w rozliczeniach rocznych
  • Sankcje karne i odpowiedzialność pracodawcy
 • Rynek PPK i przyszłość systemu w Polsce
  • Instytucje finansowe zarządzające PPK
  • Zmiana instytucji finansowej PPK
  • Zmiany wynikające z pandemii Covid-19
 • Pytania i odpowiedzi

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • przerwę kawową w godz. 10.30-10.45
 • przerwę obiadową w godz. 12.00-12.30