Grzegorz Sielewicz

Grzegorz Sielewicz

Główny Ekonomista Coface w Regionie CER

Główny Ekonomista Coface w Polsce i w Regionie Europy Centralnej. Zajmuje się analizą ekonomiczną krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym analizą sektorową oraz problemami płatniczymi i upadłościami przedsiębiorstw w Regionie CEE. Autor publikacji, raportów i artykułów dotyczących, zarówno zagadnień ekonomicznych, jak i ryzyka sektora przedsiębiorstw w poszczególnych krajach regionu. Prelegent podczas wielu konferencji w Polsce i krajach Regionu (m.in. Country Risk Conferences, konferencje branżowe). Komentator wydarzeń ekonomicznych dla telewizji, prasy i portali biznesowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów (ostatnio na stanowisku głównego specjalisty w Wydziale Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Departamentu Długu Publicznego), Deutsche Banku i Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. Uzyskał tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej. Jest absolwentem Purdue University w USA w ramach programu Krannert School of Management oraz programów edukacyjnych Midwest Universities Consortium for International Activities (MUCIA-Global).

All Sessions by Grzegorz Sielewicz