Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk doradza polskim i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewnia wsparcie klientom w ich bieżącej działalności przygotowując opinie prawne oraz niezbędną dokumentację prawa pracy, w tym umowy o pracę jak również akty wewnątrzzakładowe. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym mediacyjnych oraz pozasądowych negocjacjach. Pomaga przedsiębiorcom w procesach transferu pracowników oraz indywidualnych i grupowych zwolnień pracowniczych.

All Sessions by Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych 05 lip 2023
09:00 - 14:00

Nowelizacja kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki firm produkcyjnych i transportowych

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

   

  • Organizacja pracy zdalnej

Najważniejsze informacje dotyczące regulacji pracy zdalnej wprowadzonej nowelizacją Kodeksu pracy z dnia 1 grudnia 2022 r.  w tym prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, kwestie kontroli pracowników wykonujących pracę zdalną oraz wypłata ekwiwalentów pieniężnych za pracę zdalną. Całość wzbogacona o wykaz najczęściej zadawanych pytań oraz propozycje rozwiązania.

  • Work-life balance i urlopy

Omówienie zmian w Kodeksie pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., w tym zmiany długości urlopów rodzicielskich, kwestie związane z ochroną  stosunku pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, zwolnieniem z pracy z powodów siły wyższej, urlopem opiekuńczym oraz formy wniosków związanych z rodzicielstwem.

  • Przejrzystość i przewidywalność

Ta część szkolenia obejmuje zmiany dotyczące umowy na okres próbny, kwestie związane z rozszerzeniem zakresu informacji o warunkach zatrudnienia pracownika, a także związane z zapewnieniem prawa pracownika do równoległego zatrudnienia oraz prawem do złożenia wniosku o bezpieczniejsze warunki pracy.

  • Przepisy przejściowe

W tej części szkolenia kompleksowo omówione zostaną przepisy przejściowe, w szczególności w zakresie wprowadzonej dyrektywy Work-life balance. Ta część szkolenia ma charakter warsztatowy, która opierać się będzie na wspólnym omawianiu stanów faktycznych i przedstawieniu możliwych rozwiązań.

  • Dokumentacja pracownicza

Omówienie wprowadzonej do akt osobowych części „E” oraz sposób prowadzenia akt, a także przedstawienie zmian dotyczących przechowywania dokumentów związanych z pracą zdalną w części „B”.

  • Badanie trzeźwości

Przedstawienie sposobu wdrożenia procedur związanych z kontrolą trzeźwości w zakładzie pracy,  form badania trzeźwości oraz omówienie problemów związanych m. in.  z niedopuszczeniem pracownika do pracy czy odmówieniem przez pracownika poddana się kontroli na obecność alkoholu lub innych środków odurzających.   

 

14.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa lunchowa.