Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk

Adwokat w SDZLEGAL SCHINDHELM, specjalista z zakresu prawa pracy

Irmina Dąbkowska- Kołodziejczyk doradza polskim i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Zapewnia wsparcie klientom w ich bieżącej działalności przygotowując opinie prawne oraz niezbędną dokumentację prawa pracy, w tym umowy o pracę jak również akty wewnątrzzakładowe. Reprezentuje pracodawców lub pracowników w postępowaniach sądowych, w tym mediacyjnych oraz pozasądowych negocjacjach. Prowadzi postępowania przed sądami wszystkich instancji w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy, mobbing czy z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Pomaga przedsiębiorcom w procesach transferu pracowników oraz indywidualnych i grupowych zwolnień pracowniczych.

All Sessions by Irmina Dąbkowska-Kołodziejczyk