Iwona Wołkiewicz

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner (Coca-Cola, Orange, GTS T-Mobile, MDDP, INFOR). Obecnie Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej oraz trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

All Sessions by Iwona Wołkiewicz

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 1 23 listopada 2021
09:30 - 16:00

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 1

9:30 Rozpoczęcie warsztatów


9:30 Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy

 • Nowe zasady dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy – jak pracodawcy radzą sobie we wdrażaniu przepisów obowiązujących już od 1 stycznia 2019
 • Elastyczne podejście do wyznaczania w zakładzie pracy w porze nocnej, godzin określających niedziele i święta – jego wpływ na rozliczanie czasu pracy
 • Metody ustalania nadgodzin wynikających z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej
 • Doba pracownicza a jej wpływ na kwalifikacje godzin nadliczbowych – praca na przykładach
 • Roczny i tygodniowy limit godzin nadliczbowych – interpretacje w wyliczaniu maksymalnej liczby
 • Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych – bezwzględny wymóg odbioru dnia wolnego /wybór rekompensaty dodatkiem lub czasem wolnym
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca


12:30 Przerwa na lunch


13:00 Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Resortu pracy, SN, PIP, UODO

 • Podstawowe zmiany dotyczące prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Archiwizacja i okres przechowywania dokumentacji pracowniczej -
 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę a dane osobowe niezbędne do wystawienia skierowania na badania lekarskie
 • Dokumenty pracownika - kopia czy „do wglądu” – przetwarzanie danych osobowych w niezbędnych do uprawniań pracowniczych  
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej - przełamując opór – usprawnienie procesu pracy z dziale HR

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca


14.40 Przerwa kawowa


14.55 Dokumentowanie wypadków w pracy zdalnej

 • Zdefiniowanie wypadku w pracy zdalnej
 • Najczęstsze problemy pracodawców ze stwierdzaniem takiego wypadku
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Wypadki w pracy zdalnej na podstawie case study

Martyna Dziedzic, adwokat w dziale Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


16:00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Forum Kadr 2021 16 czerwca 2021
09:00 - 15:30

Forum Kadr 2021

9.00 Rozpoczęcie Forum Kadr 2021

Rafał Szary, menedżer projektów, INFOR PL S.A.

9.10 Restrukturyzacja w firmie w dobie kryzysu i jej wpływ na zadania kadrowe zgodnie z aktualnymi przepisami

dr Paulina Sołtys, Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

 • Jakie obowiązki kadrowe muszą być spełnione w sytuacji restrukturyzacji w firmie
 • Przepisy tarcz antykryzysowych ora zmiany wynikające z kodeksu pracy dotyczące restrukturyzacji kadrowej
 • Likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia – jak tego dokonać zgodnie z prawem i przedstawić pracownikom
 • Zmniejszenie wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników
 • Zmniejszenie etatu – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników

10.30 Przerwa na kawę

10.45 Dokumentacja Pracownicza  w świetle stanowisk UODO i MRPiPS (MRPiT)

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

 • Aktualne przepisy dotyczące gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych w dokumentacji pracowniczej
 • Co można gromadzić w dokumentacji pracowniczej
 • Stanowiska Ministerstwa Pracy
 • Stanowiska UODO

12.05 Przerwa na lunch

12.35 Praca zdalna – zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, planowane zmiany w kodeksie pracy

Paula Koczara, Radca prawny, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird; Bartosz Mazurek, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

 • Co po pandemii? Powrót do biura czy praca zdalna?
 • Porównanie telepracy z najnowszym projektem pracy zdalnej – omówienie najważniejszych zmian
 • Miejsce świadczenia pracy zdalnej - ograniczenia i potencjalne konsekwencje ubezpieczeniowe i podatkowe dla pracowników i pracodawców
 • Koszty pracy zdalnej
 • Praca zdalna a BHP – obowiązki i zakres kontroli pracodawcy oraz odpowiedzialność pracownika
 • Praca zdalna a zasada równego traktowania pracowników i prawo do bycia offline

13.55 Przerwa na kawę

14.10 Czas pracy – rozwiązania pocovidowe. Nowy ład w organizacji.

Piotr Wojciechowski, Adwokat, Ekspert specjalizujący się w prawie pracy

 • Czy praca będzie dalej zdalna?
 • Hybrydowy czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy po covidzie
 • Zarządzanie godzinami nadliczbowymi na odległość
 • Trening umiejętności – identyfikacja nadgodzin

15.30 Zakończenie konferencji

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych i umów o pracę 28 stycznia 2021
09:00 - 15:30

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych

 • Umowy cywilnoprawne - umowa zlecenia, umowa o dzieło, kontrakt menedżerski - różnice
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę cywilnoprawną
 • Jakich zapisów nie stosować w umowach cywilnoprawnych
 • Konsekwencje zawarcia umowy cywilnoprawnej a nie umowy o pracę
 • Znaczące różnice w umowach zlecenia i umowach o pracę
 • Wypowiedzenie umowy zlecenia zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego
 • Zapisy w umowie cywilnoprawnej dotyczące sposobu rozwiązania umowy

Nawiązywanie i rozwiązywanie umowy o pracę

 • Wybór właściwej umowy o pracę przy nawiązaniu stosunku pracy
 • Data zawarcia, termin rozpoczęcia pracy oraz pierwszy dzień świadczenia pracy – jak należy właściwie wpisywać do umowy o pracę
 • Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę
 • Trudności w określeniu w umowie limitu godzin ponad wymiar, po których pracownik otrzymuje dodatek jak za nadgodziny
 • Umowa na zastępstwo – czy należy wpisywać imię i nazwisko osoby zastępowanej
 • Rozwiązywanie umowy o pracę – wybór najkorzystniejszego sposobu ze względu na interes pracodawcy
 • Jak przeprowadzić proces rozwiązywania stosunku pracy bezpośrednio a jak przy pracy zdalnej
 • Ustanie stosunku pracy a podanie podstawy prawnej w świadectwie pracy

Zmiany w przepisach dotyczących umów cywilnoprawnych

 • Obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło
 • Planowane zmiany dotyczące oskładkowania wszystkich umów zlecenia
 • Konsekwencje dla pracodawców w związku ze zmianami dotyczącymi umów cywilnoprawnych

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • dwie 15-minutowe przerwy kawowe
 • 30 minutową przerwę obiadową