Joanna Grynfelder

Joanna Grynfelder

praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i doradztwie w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i compliance

Członkini Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Współautorka wielu publikacji o ustawie z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik”, oraz pierwszego kompleksowego komentarza do przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Redaktor Naczelna polskiej edycji międzynarodowej platformy Risk & Compliance Platform Europe.

All Sessions by Joanna Grynfelder

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym 06 wrz 2021
09:30 - 15:30

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w biurze rachunkowym

 • System przeciwdziałania praniu pieniędzy – AML (Anti-Money Laundering)
  • Zarys prawny i faktyczny systemu
  • Instytucje obowiązane i ich rola w systemie AML
  • Instytucje nadzorcze (GIIF i KNF) oraz ich uprawnienia
  • Kary i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
 • Obowiązki biura jako instytucji obowiązanej
  • Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów
  • Wdrożenie wymaganych procedur
  • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • Zapewnienie pracownikom udziału w szkoleniach
  • Archiwizowanie i dokumentowanie informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego
  • Kontrola wewnętrzna przestrzegania przepisów i zarządzanie ryzykiem
  • Ocena ryzyka klienta
  • Ocena ryzyka biura rachunkowego
 • Wymagane procedury wewnętrzne
  • wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML
  • procedura zasad dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta rzeczywistego
  • procedura zasad odnotowywania rozbieżności z CRBR
 • Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta
  • Ustalanie beneficjenta rzeczywistego i korzystanie z rejestrów beneficjentów rzeczywistych – przykłady praktyczne
  • Ustalanie statusu osoby na eksponowanym stanowisku politycznym PEP – praktyka rynkowa
  • Korzystanie z list sankcyjnych
 • Ocena ryzyka
  • Ocena ryzyka klienta – przykładowa matryca i czynniki ryzyka
  • Ocena ryzyka biura rachunkowego – przykład
 • Jak rozpoznać pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
  • Czerwone flagi, czyli sygnały świadczące o możliwości prania pieniędzy
  • Scenariusze prania pieniędzy
  • Zasady postępowania w przypadku podejrzenia prania pieniędzy i raportowanie do GIIF

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 11.00 - 15 minutową przerwę kawową
 • 13:15 - 30 minutową przerwę obiadową