Kalina Kaczmarek

Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy, Kancelaria Prawnej Ochrony Pracy Kalina Kaczmarek

Ekspert prawa pracy z 19 letnim doświadczeniem; prowadzi działalność konsultingowo – szkoleniową w zakresie „twardego HR”. W latach 2001-2018 pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku, na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji. Wieloletni wykładowca na studiach magisterskich. Oferuję przedsiębiorcom wsparcie, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w obszarze stosowania prawa pracy w celu unikania błędów wynikających z zawiłości polskich przepisów prawa, ułatwienia i usprawnienia prowadzenia działalności.

All Sessions by Kalina Kaczmarek

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu - aktualne przepisy po zmianach 25 lutego 2022
09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu - aktualne przepisy po zmianach

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Nowe rozporządzenie z dnia  8 stycznia 2022 r. zmieniające  zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, pobieranych przez płatników w styczniu 2022 r.

 • Skutki przedłuża płatnikom terminy pobierania i obliczania w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy
 • Maksymalna kwota od nadwyżki w stosunku do zaliczki z 2021r.
 • Zgodnie z Rozporządzeniem czy zmieniły się zasady składania oświadczenia PIT – 2 oraz ulgi dla klasy średniej
 • Do jakiej grupy podatników ma zastosowanie rozporządzenie
 • Czy pracodawca może nie stosować rozporządzenia
 • Czy podatnik może zrezygnować ze stosowania rozporządzenia
 • Rozporządzenie – korzyści czy strata dla podatnika (pracownika, zleceniobiorcy)

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 • podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”
 • nowa ulga dla klasy średniej:
   – roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
   – miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców
 • ulga dla klasy średniej w kontekście zawartej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • czy pracownik może składać kilka razy rezygnację z ulgi dla klasy średniej i z jakimi skutkami
 • czy obowiązkiem płatnika jest szacowanie ulgi dla klasy średniej w skali roku czy miesiąca
 • czy w każdym miesiącu stosujemy ulgę dla klasy średniej
 • ulga dla klasy średniej z zastosowaniem z innymi ulgami PIT-0
 • przykłady wyliczeń wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

 

Nowa skala podatkowa od 1.01.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • podwyższenie kwoty wolnej  od podatku
 • skutki podwyższenia kwoty wolnej od podatku
 • kiedy należy złożyć oświadczenie PIT-2
 • co się zmieniło w związku z PIT-2
 • podwyższenie progu podatkowego
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • do jakiej kwoty pracownik może skorzystać z KUP
 • składka zdrowotna na nowych zasadach
 • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
   minimalna podstawa wymiaru
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
 • jakie i kiedy pracownicy będą zobowiązani składać oświadczenia
 • PIT-2 na nowych zasadach, kiedy należy go złożyć

 

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

 

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”,
 • Czy ulki można łaczyć
 • dodatkowe ulgi dla pracownika obligatoryjne czy na podstawie oświadczenia
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

15.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe oraz jedną przerwę 30 minutową. Godziny przerw zostaną ustalone w trakcie szkolenia.

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu 17 grudnia 2021
09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 w kontekście Polskiego Ładu

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Likwidacja odliczenia od podatku/zaliczki składki zdrowotnej

 

Nowe „Ulgi dla Pracowników i Zleceniobiorców” od 2022 r.

 • podwyższenie „kwoty wolnej od podatku”
 • nowa ulga dla klasy średniej:
   – roczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi w rozliczeniu rocznym.
   – miesięczne przychody a prawo do ulgi algorytm stosowania ulgi przez pracodawców
 • ulga dla klasy średniej w kontekście zawartej umowy cywilnoprawnej z własnym pracownikiem
 • ulga dla pracowników –„dla klasy średniej” – limit roczny i miesięczny, zasady stosowania ulgi przez pracodawcę, liczne przykłady listy płac  powiązane z rozliczeniem rocznym
 • przykłady wyliczeń wynagrodzeń z zastosowaniem ulgi dla klasy średniej

 

Nowa skala podatkowa od 1.01.2022r. i jej wpływ na obliczanie zaliczek przez płatnika

 • podwyższenie kwoty wolnej  od podatku
 • podwyższenie progu podatkowego
 • rezygnacja pracownika z podstawowych kosztów uzyskania przychodu
 • składka zdrowotna na nowych zasadach
 • dochód jako podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej
   ograniczenie składki do wysokości zaliczki na podatek
   minimalna podstawa wymiaru
   miesięczne lub roczne rozliczenie składki
   przekazywanie do ZUS informacji o zastosowanych formach opodatkowania
 • jakie i kiedy pracownicy będą zobowiązani składać oświadczenia
 • PIT-2 na nowych zasadach, kiedy należy go złożyć

 

Zmiany w ryczałcie z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

 

Nowe ulgi i zwolnienia stosowane przez Płatnika

 • „ulga na powrót”,
 • „ulga Rodzina 4+”,
 • „ulga dla pracujących - uprawnionych do emerytury”,
 • dodatkowe ulgi dla pracownika obligatoryjne czy na podstawie oświadczenia
 • oświadczenia, limity, zbieg ulg, dokumentowanie w PIT-11 ww. zwolnień
 • stypendia, nagrody i inne środki otrzymywane od określonych podmiotów
 • przychody podatników którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski
 • odsetki od przychodów zwolnionych z podatku
 • przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia

 

Zmiany związane z rozliczeniem rocznym PIT

 • zmiany zasad wspólnego opodatkowania małżonków
 • likwidacja preferencyjnego opodatkowania samotnego rodzica z dzieckiem
 • nowa ulga na dziecko dla rodzica samotnie wychowującego dzieci
 • zmiany w uldze prorodzinnej
 • nowa ulga w PIT – dla członków związków zawodowych
 • zmiana dot. właściwości urzędu skarbowego, do którego składane jest roczne zeznanie podatkowe

 

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 15-minutowe przerwy kawowe i jedna 30-minutowa przerwa obiadowa.