Kamil Miśtal

Kamil Miśtal

Wykładowca akademicki

Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i prawie pracy. Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników organów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek.

All Sessions by Kamil Miśtal

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2023 18 paź 2023
09:00 - 13:00

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2023

Program:

 1. Idea zmian w ustawie o pomocy społecznej – zagrożenia i szanse dla OPS
 2. Zmiany w zakresie pracy socjalnej
 3. Zakres orzekania i wysokość zasiłku stałego
 4. Świadczenie usług sąsiedzkich (wymogi prawne, organizacja usług, przyznanie świadczenia, umowy z usługodawcami)
 5. Usługi sąsiedzkie a usługi opiekuńcze
 6. Udzielanie pomocy w ramach mieszkań treningowych i wspomaganych: prowadzenie mieszkań, przyznanie wsparcia, rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do prowadzenia mieszkań.
 7. Zasady nawiązywania kontraktów mieszkaniowych
 8. Rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych – zakres przekazywanych danych, zasady dostępu do rejestru
 9. Świadczenie usług wsparcia krótkoterminowego – zasady wsparcia, adresaci usług, czas trwania, przyznanie prawa, ponoszenie odpłatności
 10. Rejestr zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych w DPS (zakres przekazywanych danych, przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń, przekazywanie danych do podmiotów uprawnionych)
 11. Zmiany w zakresie tworzenia DPS (procedura tworzenia, przekształcenie, ponowne wystąpienie z wnioskiem
 12. Ochrona prawna pracownika socjalnego – rejestrowanie zaistniałych incydentów, zasady zapewnienia ochrony, zwrot kosztów ochrony
 13. Założenia Strategii rozwoju usług społecznych a dalsze zmiany w prawie