Kamil Paweł Szmidt

Kamil Paweł Szmidt

Adwokat w RESIST Rezanko Sitek

Adwokat w Dziale Postępowań Egzekucyjnych kancelarii RESIST Rezanko Sitek. W latach 2014-2015 odbył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Warszawie, zaś w roku 2016 z wyróżnieniem zdał egzamin komorniczy organizowany przez Ministra Sprawiedliwości. W latach 2016-2018 wykonywał zawód asesora komorniczego. W latach 2018-2023 wykonywał zawód komornika sądowego w rewirze Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie egzekucyjnym. Z egzekucją sądową związany od kilkunastu lat. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo karne materialne i procesowe, kryminalistyka oraz OSINT (biały wywiad). W 2023 roku ukończył studia podyplomowe w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo dowodowe, kryminalistyka i nauki pokrewne. W 2023 roku jako współautor rozpoczął prace nad przygotowaniem komentarza prawniczego do ustawy o komornikach sądowych i ustawy o kosztach komorniczych.

All Sessions by Kamil Paweł Szmidt

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i świadczeń emerytalno-rentowych 24 kwi 2024
10:00 - 14:00

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności i świadczeń emerytalno-rentowych

10:00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

 1. Szczegółowe omówienie przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 2. Obowiązki pracodawcy
 3. Omówienie najnowszych zmian w przepisach regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 4. Części składowe wynagrodzenia za pracę oraz dokonywanie potrąceń z wierzytelności pobocznych związanych z wynagrodzeniem za pracę
 5. Grzywna – jako narzędzie przymusu
 6. Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę w praktyce

Egzekucja z wierzytelności

 1. Rodzaje wierzytelności ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów umów cywilnoprawnych
 2. Szczegółowe omówienie przepisów regulujących egzekucję z wierzytelności z uwzględnieniem umów cywilnoprawnych
 3. Obowiązki trzeciodłużnika zajętej wierzytelności
 4. Zajęcie wierzytelności, dokonywanie potrąceń, ograniczenia egzekucji z wierzytelności
 5. Aktualne zmiany w przepisach dotyczących egzekucji z wierzytelności,
 6. Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję z wierzytelności w praktyce

Egzekucja ze świadczeń emerytalno-rentowych

 1. Rodzaje świadczeń emerytalno- rentowych
 2. Szczegółowe omówienie przepisów regulujących egzekucję ze świadczeń emerytalno- rentowych
 3. Obowiązki trzeciodłużnika zajętego świadczenia emerytalno- rentowego
 4. Zajęcie świadczeń emerytalno- rentowych, ograniczenia wyłączenia spod egzekucji
 5. Aktualne zmiany w przepisach dotyczących egzekucji ze świadczeń emerytalnorentowych;
 6. Problematyka stosowania przepisów regulujących egzekucję ze świadczeń emerytalno- rentowych w praktyce

Postulaty działań ustawodawczych

 1. Omówienie kwestii problematycznych i rozbieżności w stosowaniu przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę, wierzytelności oraz świadczeń emerytalno-rentowych
 2. Postulaty de lege ferenda w zakresie przepisów regulujących egzekucję z wynagrodzenia za pracę
 3. Postulaty de lege ferenda w zakresie przepisów regulujących egzekucję z umów cywilnoprawnych
 4. Postulaty de lege ferenda w zakresie przepisów regulujących egzekucję ze świadczeń emerytalno-rentowych

 

14:00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.