Karolina Donowska

Karolina Donowska

Manager w Dziale Doradztwa Podatkowego w ALTO

Karolina Donowska jest doradcą podatkowym i Managerem w Dziale Doradztwa Podatkowego w ALTO. Doradza w zakresie różnorodnych kwestii podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i zagranicą. Przeprowadza kompleksowe audyty podatkowe spółek między innymi z branży energetycznej (w tym energii odnawialnej), finansowej i startupów. Doradza przy transakcjach zbycia udziałów i aktywów. Przed dołączeniem do ALTO, doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii doradztwa podatkowego, a wcześniej w zespole podatkowym jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych oraz w amerykańskiej kancelarii w Brukseli. Otrzymała wyróżnienie jako rekomendowany doradca podatkowy (CIT) w Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego Rzeczpospolita 2020. Karolina jest absolwentem Wydziału Prawa Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Jest autorem licznych publikacji prasowych dotyczących regulacji podatkowych.

All Sessions by Karolina Donowska