Karolina Stawicka

Karolina Stawicka

Partner i szef praktyki prawa pracy w kancelarii Bird&Bird

Kieruje praktyką prawa pracy kancelarii Bird & Bird. Doradza przedsiębiorcom od 2005 roku. Specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jej specjalizacje obejmują również prawo autorskie i nowych technologii, nieuczciwą konkurencję, ochronę danych osobowych, zamówienia publiczne oraz spory sądowe i arbitraż. Wspiera klientów w pełnym spektrum zagadnień związanych z prawem pracy. Doradza podczas zatrudniania pracowników, w tym kadry menadżerskiej oraz kandydatów z innych krajów oraz podczas negocjacji. Prowadzi audyty, a także wspiera klientów w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, fuzji i przejęć, zwolnień, w tym zwolnień grupowych. Reprezentuje klientów w licznych sporach z prawa pracy. Doradza w zakresie opracowania strategii sporu, a także podczas mediacji. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i nieuczciwej konkurencji, włącznie z prowadzeniem postępowań karnych wobec pracowników. Jest ekspertem Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Jest również konsultantem Polskiej Akademii Nauk, Fundacji Funduszu Współpracy oraz ekspertem prawnym Krajowej Izby Gospodarczej. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie prawa prasowego i praw autorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiowała również na Uniwersytecie Fryderyka II w Neapolu (Włochy). Pracuje w języku polskim, angielskim i włoskim.

All Sessions by Karolina Stawicka