Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający, Doradca Podatkowy, Advicero Nexia

Jest licencjonowanym doradcą podatkowym od 2003 r., doświadczenie zawodowe zdobywa od 2000 r. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano specjalizuje się w doradztwie w zakresie bezpieczeństwa podatkowego podmiotów działających na polskim rynku. Ma bogate doświadczenie w zakresie doradztwa transakcyjnego, obejmującego nabywanie i zbywanie udziałów czy też przedsiębiorstw lub aktywów. Doradza w zakresie wyboru optymalnej struktury prawnej czy też finansowania, w zakresie spełnienia wymogów dotyczących obowiązkowego raportowania podatkowego w związku z uczestniczeniem w transakcjach z podmiotami powiązanymi, w schematach podatkowych, w strukturach z udziałem podmiotów zagranicznych. Przeprowadziła liczne przeglądy podatkowe oraz badania due diligence. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano ma szerokie doświadczenie w doradztwie dla branży nieruchomości inwestycyjnych, energetyki odnawialnej, w szczególności w zakresie nabywania projektów, optymalizacji struktur holdingowych i finansowych, opracowywania modeli finansowych. Doradza w zakresie bieżących kwestii podatkowych podmiotów z sektora handlu detalicznego oraz e-commerce. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji o tematyce podatkowej, w tym współautorką komentarzy od ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydanych przez wydawnictwo INFOR: „CIT 2020” oraz „CIT2021”, a także redaktorem i współautorką wydanej w 2011 r. publikacji książkowej „Restrukturyzacje spółek kapitałowych – aspekty podatkowe”. Prelegent na wielu konferencjach i szkoleniach o tematyce podatkowej. Katarzyna Klimkiewicz-Deplano ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie (magister ekonomii, 2000), studiowała również na Leopold Franzens Universitaet w Innsbrucku w Austrii (1999-2000). Ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim (2003-2004) oraz Executive Leadership Programme w INSEAD (2011). Jest regularnie wyróżniana jako rekomendowany doradca podatkowy – w roku 2021 wybrana jako najlepszy doradca podatkowy kategoria międzynarodowe prawo podatkowe (rankingi firm doradztwa podatkowego dziennika „Rzeczpospolita”), corocznie wyróżniana w ramach rankingu International Tax Review „Women in Tax Leaders”. Doradza w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.

All Sessions by Katarzyna Klimkiewicz-Deplano