Krzysztof Rutkowski

Krzysztof Rutkowski

Radca prawny, doradca podatkowy, Partner w KDCP

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w tematyce akcyzy i postępowań podatkowych. W latach 2012 – 2015 lider zespołu akcyzowego w PricewaterhouseCoopers. Wcześniej współpracował m.in. z Deloitte i Ernst & Young. Członek Prezydium Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan – Przewodniczący Grupy Akcyzowej. Lider Zespołu Regulacyjnego w KDCP. Uznany za najlepszego polskiego doradcę w zakresie akcyzy przez Dziennik Gazeta Prawna oraz Rzeczpospolitą.

All Sessions by Krzysztof Rutkowski

Zmiany przepisów w sektorze paliwowym oraz energetycznym w 2021 r. 24 cze 2021
09:00 - 15:00

Zmiany przepisów w sektorze paliwowym oraz energetycznym w 2021 r.

9:00 BLOK 1 - Zmiany dot. akcyzy

 • Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych -  obowiązki do 30.06.2021
 • Proces rejestracji i weryfikacja kontrahentów w CRPA
 • E-DD (elektroniczny dokument dostawy), co nowego w 2021 i 2022 r.
 • Zmiany dot. deklaracji akcyzowych od 01.07.2021 r.
 • Zmiany dot. ewidencji akcyzowych od 01.01.2022 r.
 • Zmiany dot. zezwoleń akcyzowych
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

11:00 Przerwa

 

11:20 BLOK 2 - Zmiany przepisów sektorowych

 • Objęcie sektora paliwowego tzw. systemem efektywności energetycznej (białe certyfikaty)
 • Zmiany dot. Narodowego Celu Redukcyjnego w 2021 r. i 2022 r.
 • Zmiany dot. biopaliw i biokomponentów
 • Zmiany zasad koncesjonowania obrotu paliwami
 • Zmiany systemu SENT w zakresie paliw ciekłych
 • Propozycje zmian w zakresie obrotu środkami smarnymi
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

13:20 Przerwa

 

13:40 BLOK 3 - Zmiany dot. obrotu detalicznego paliwami ciekłymi

 • Wytyczne dot. kart paliwowych
 • Fakturowanie i ewidencjonowanie sprzedaży paliw
 • GTU w sektorze paliwowym
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

15:00 Zakończenie warsztatów