Krzysztof Sosnowski

Krzysztof Sosnowski

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Z Kancelarią związany od 2011 roku. Pracuje głównie przy projektach: • dotyczących wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, zakładowe układy zbiorowe pracy, porozumienia z organizacjami związkowymi), • w obszarze relacji ze związkami zawodowymi i zbiorowego prawa pracy głównie w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw, w tym również organizacji i współpracy z radami pracowników, • dotyczących indywidualnych stosunków pracy, przygotowania umów oraz w bieżącej obsłudze Klientów. Autor licznych publikacji z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Współautor publikacji: • Musisz to wiedzieć! (Infor Biznes 2020), • Elastyczne formy zatrudnienia (Infor 2019).

All Sessions by Krzysztof Sosnowski

Nowelizacja prawa pracy 2022 26 sie 2022
09:00 - 15:00

Nowelizacja prawa pracy 2022

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

1.               Rozszerzona ochrona pracownika korzystającego z zasady równego traktowania w zatrudnieniu

2.               Zasady nawiązywania stosunku pracy (w tym m.in.):

a.                Zmodyfikowane umowy na okres próbny

b.               Zmodyfikowany termin rozpoczęcia stosunku pracy

c.                Gwarancja wolności pracy

d.               Treść umowy o prace

e.               Delegowanie do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem UE

f.                 Uprawnienia pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy do przekształcenia stosunku pracy.

3.               Zasady rozwiązywania stosunku pracy

a.                Zrównanie umów zawartych na czas określony i czas nieokreślony

4.               Nowe/rozszerzone obowiązki pracodawcy

5.               Nowe wymiary przerw i dni wolnych:

a.                Dodatkowe przerwy 15 min

b.               Dodatkowe wolne dla rodzin

c.                Nowy urlop opiekuńczy

6.               Zmodyfikowana szczególna ochrona trwałości stosunku pracy

7.               Nowe zasady urlopów związanych z rodzicielstwem

8.               Nowe zasady związane ze zwolnieniami grupowymi

9.               Praca zdalna a telepraca

10.            Zasady kontroli antyalkoholowej i środków działających podobnie do alkoholu

11.            Zasady wdrożenia zmian przepisów

12.            Sesja pytań i odpowiedzi

 

15.00 Zakończenie szkolenia

 

W trakcie warsztatów przewidujemy dwie przerwy kawowe (po 15 minut) oraz jedną przerwę lunchową (30 minut) – godziny przerw zostaną ustalone z prowadzącymi w trakcie warsztatów.

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 3 01 cze 2022
09:00 - 15:00

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 3

Czas pracy

 1. Czas pracy
  1. Zasady ogólne
  2. Rozkład czasu pracy
  3. Normy czasu pracy
  4. Systemy i rozkłady czasu pracy
 2. Okresy niewykonywania pracy wliczane do czasu pracy
  1. Inne okresy wliczane do czasu pracy
 3. Praca w godzinach nadliczbowych
 4. Rozliczanie czasu pracy
  1. Ogólne zasady rozliczania czasu pracy i termin wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny dobowe i tygodniowe
  2. Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy

Urlopy wypoczynkowe

 1. Urlopy wypoczynkowe
  1. Nabycie prawa do urlopu
  2. Wpływ nieobecności w pracy na wymiar urlopu wypoczynkowego
  3. Planowanie urlopów
  4. Ekwiwalent pieniężny i wynagrodzenie urlopowe
 2. Urlopy bezpłatne
 3. Urlop a regulacje antycovidowe