Maciej Bombol

Maciej Bombol

CFA, Dyrektor, Dział Rynku Pierwotnego, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Maciej Bombol jest związany z rynkiem kapitałowym od blisko 30 lat. W roku 1992 rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie uczestniczył w uruchomieniu działalności maklerskiej a następnie był odpowiedzialny za uruchomienie działalności zarządzania aktywami (2. licencja w Polsce). W latach 2000-2005 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Handlowy Zarządzanie Aktywami S.A. oraz równolegle wiceprezesa zarządu TFI Banku Handlowego S.A. W kolejnych latach był odpowiedzialny za zarządzanie aktywami w AIG Asset Management Polska S.A. (dyrektor inwestycyjny), Millennium TFI S.A. (wiceprezes zarządu), ING Investment Management (Polska) S.A. (dyrektor inwestycyjny) a także AXA TFI S.A. (prezes zarządu oraz CIO na region CE). Posiada certyfikat CFA, licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję doradcy inwestycyjnego (nr 3). Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej. W latach 2004-2013 pełnił funkcję członka zarządu CFA Society Poland. W latach 2017-2018 był członkiem rady nadzorczej Instytutu Analiz i Ratingu S.A., zaś w latach 2018-2019 przewodniczącym rady nadzorczej PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W czerwcu 2019 r. objął stanowisko dyrektora Działu Rynku Pierwotnego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Od lipca 2019 r. jest również członkiem rady nadzorczej GPW Ventures ASI S.A.

All Sessions by Maciej Bombol