Magdalena Profic

Magdalena Profic

Prawnik w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Magdalena doradza klientom od 2021 r. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa HR, w tym z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz procesowego prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom w kwestiach związanych z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracowników, przeprowadzaniem postępowań wyjaśniających oraz wdrażaniem regulaminów i polityk wewnątrzzakładowych, w tym m.in. regulaminów dotyczących wynagradzania oraz premiowania pracowników. Ponadto wspiera przedsiębiorców w sporach pracowniczych na wszystkich etapach postępowań. Interesuje się kwestie związane z compliance, sygnalistami oraz employer branding. Ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracodawców związanych z szeroko rozumianą tematyką prawa pracy. Jest współautorką wielu publikacji z tego zakresu. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywała w wiodących polskich kancelariach prawnych. Pracuje w języku polskim i angielskim.

All Sessions by Magdalena Profic

Czas pracy 13 czerwca 2023
10:00 - 13:00

Czas pracy

Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy, wokół którego zawsze powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią, zwłaszcza popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

 

Program

 • Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy
 • System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy
 • Praca zdalna – rozwiązanie idealne?
 • Nadgodziny
 • Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?
 • Zadania praktyczne

Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia 13 kwietnia 2023
10:00 - 13:00

Umowy o pracę – umowy na okres próbny, umowy na czas określony i nieokreślony, nowa informacja o warunkach zatrudnienia

Umowa o pracę jest jednym z podstawowych sposobów nawiązania stosunku pracy. Jednak jak się okazuje, często już ten bazowy etap sprawia pracodawcom wiele trudności. Podczas szkolenia omówimy podstawowe zagadnienia związane z umową o pracę, w tym – opowiemy o jej charakterystycznych, jak i koniecznych elementach. Wskażemy także na dobre praktyki w formułowaniu umów o pracę, tak by w szerokim zakresie zabezpieczały interesy pracodawcy. Nawiążemy również do częstych pułapek, jakie mogą mieć miejsce przy zawieraniu umów o pracę oraz zwrócimy uwagę na to, jak sobie z nimi radzić. Ponadto dokonamy analizy czekających nas w 2023 r. zmian w zakresie umów o pracę, zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, która ma wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania.

 

Program

 • Stosunek pracy
 • Zasady prawa pracy
 • Elementy charakterystyczne umowy o pracę
 • Dodatkowe klauzule umów o pracę
 • Rodzaje umów
 • Informacja o warunkach zatrudnienia
 • Zła kwalifikacja umowy i konsekwencje
 • Umowy o pracę 2023 – nowe obowiązki pracodawców
 • Wniosek o zmianę formy zatrudnienia
 • Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – jak ją przygotować?
 • Klauzule ograniczające dodatkowe zatrudnienie w umowie o pracę

Nowelizacja prawa pracy 2022 – stan aktualny i planowane zmiany 7 grudnia 2022
10:00 - 14:00

Nowelizacja prawa pracy 2022 – stan aktualny i planowane zmiany

W 2022 doczekamy się istotnej nowelizacji Kodeksu pracy, która przez wielu jest nazywania ‘rewolucją’ w prawie pracy. Znaczenie tej nowelizacji wynika przede wszystkich z wielości zagadnień i obszarów, których dotyczy. W konsekwencji pracodawcy muszą się przygotować i zrozumieć istotę tych zmian, tak aby w pełni respektować nowe uprawnienia pracowników, a jednocześnie rozważyć, czy zmienione/wprowadzone przepisy wymuszają na nich zmianę organizacji pracy, a także potencjalną potrzebę zmian przepisów wewnętrznych.

Program:

·  Praca zdalna

·  Uprawnienia rodzicielskie

·  Trzeźwość pracowników

·  Działalność konkurencyjna wobec pracodawcy

·  Zmiany dot. umów o pracę

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe 26 października 2022
10:00 - 13:30

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe

Czas pracy

Czas pracy niezmiennie pozostaje centralnym zagadnieniem prawa pracy wokół którego zawszą powstają liczne pytania i wątpliwości. Zmiana organizacji pracy spowodowana pandemią koronawirusa, zwłaszcza popularność pracy hybrydowej, stworzyła przestrzeń do weryfikacji istniejących systemów czasu pracy i większej elastyczności w podejściu do godzin pracy, przy czym obowiązki po stronie pracodawców pozostały jednak niezmienione.

Podczas szkolenia spróbujemy znaleźć równowagę pomiędzy obowiązkami, jakie ciążą na pracodawcy oraz narzędziami, jakie ma on do dyspozycji.

Program:

·  Norma i wymiar czasu pracy, czyli co jest potrzebne, aby prawidłowo zaplanować i rozliczyć czas pracy

·  System systemowi nie równy, czyli podstawowy system czasu pracy a bardziej elastyczne formy czasu pracy

·  Praca zdalna – rozwiązanie idealne?

·  Nadgodziny

·  Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją właściwie?

·  Zadania praktyczne

 

Urlopy wypoczynkowe

Nieobecności w pracy dzielimy na usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Wydaje się, że temat jest prosty, jednakże w praktyce zagadnienie to mimo wszystko nastręcza pracodawcom czasami pewnych trudności.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy a mianowicie podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Program:

·  Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy

·  Urlopy okolicznościowe

·  Urlop bezpłatny

·  Urlop na żądanie

·  Ekwiwalent z urlop – kiedy i komu się należy

·  Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych

·  Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika

·  Podróże służbowe w pigułce – definicja, czas pracy oraz rozliczenie