Marcin Stanecki

Marcin Stanecki

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy, radca prawny.  Ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, posiada kwalifikacje Specjalisty BHP oraz kwalifikacje pedagogiczne. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej  w Łodzi. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Sprzyja temu blisko 20 letni staż pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Zatrudnienie w Państwowej Inspekcji Pracy obejmowało pracę na stanowisku inspektora pracy, a w jej ramach wykonywanie funkcji nadzorczo – kontrolnych jako organ adm. I stopnia oraz czynności oskarżyciela publicznego oraz pełnomocnika pracowników przed sądami I i II instancji. Ponadto radca prawny przez 9 lat był wykładowcą na studiach podyplomowych z bhp w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach. Autor artykułów z zakresu prawa pracy i bhp zamieszczanych w  „Dziennik Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”, INFOR.pl

All Sessions by Marcin Stanecki