Martyna Barabas

Martyna Barabas

Junior Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

Doradza klientom od 2019 r. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze przedsiębiorców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa imigracyjnego. Brała udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach i webinariach dla pracodawców związanych z szeroko rozumianą tematyką prawa pracy. Przed dołączeniem do Bird & Bird, zdobywała doświadczenie zawodowe w zarówno w międzynarodowych, jak i wiodących polskich kancelariach prawnych. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

All Sessions by Martyna Barabas

Kontrole ZUS i PIP 07 lis 2023
10:00 - 14:00

Kontrole ZUS i PIP

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

10.00-13.00 Kontrole ZUS i PIP

 • Tytuły do ubezpieczeń
 • Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Kontrola ZUS i PIP – aspekty formalne
 • Wydanie decyzji ZUS
 • Sankcje PIP nakładane na pracodawców
 • Najczęściej wydawane decyzje ZUS
 • Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP

13.00-13.20 Część praktyczna – zadania i ćwiczenia

 • Wspólne rozwiązywanie przykładowych zadań z zakresu Kontroli ZUS i PIP

13.20-14.00 Sesja pytań i odpowiedzi

14.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziana jest 30-minutowa przerwa.

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów 23 maj 2023
10:00 - 13:00

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary kontroli ZUS w tym zakresie.

 

Program

 • Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Kryterium socjalne
 • Pojęcie dochodu
 • Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku
 • Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika
 • Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych wynikające z Dyrektywy work-life balance 27 kwi 2023
10:00 - 13:00

Urlopy wypoczynkowe i inne usprawiedliwione nieobecności w pracy oraz zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych wynikające z Dyrektywy work-life balance

Wydaje się, że temat urlopów wypoczynkowych, a także innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy jest prosty i oczywisty. Nic bardziej mylnego – jak się okazuje w praktyce zagadnienie to nastręcza pracodawcom wielu trudności i wątpliwości.

W trakcie szkolenia omówimy różne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych oraz powiemy, jak reagować, gdy mamy do czynienia z nieobecnością nieusprawiedliwioną. Omówimy również inną nieobecność pracownika w zakładzie pracy – podróż służbową. Ustalimy, kiedy wyjazd pracownika nie stanowi podróży służbowej, a także przyjrzymy się zagadnieniom dotyczącym czasu pracy w podróży służbowej oraz zasadom ich rozliczeń.

Ponadto podczas szkolenia omówimy zmiany w zakresie uprawnień opiekuńczych i rodzicielskich wynikające z implementacji unijnych regulacji – tzw. Dyrektywy work-life balance, w tym przede wszystkim nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, nowy nieodpłatny urlop „opiekuńczy” oraz częściowo odpłatne zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej.

 

Program

 • Urlop wypoczynkowy – prawa pracownika i obowiązki pracodawcy
 • Urlopy okolicznościowe
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop na żądanie
 • Ekwiwalent za urlop – kiedy i komu się należy
 • Inne rodzaje nieobecności usprawiedliwionych
 • Nieobecność nieusprawiedliwiona – kiedy można zwolnić pracownika
 • Podróże służbowe – zasady rozliczenia
 • Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego
 • Nowy urlop „opiekuńczy” oraz zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 lis 2022
10:00 - 13:30

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary kontroli ZUS w tym zakresie.

Program:

·  Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

·  Kryterium socjalne

·  Pojęcie dochodu

·  Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku

·  Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika

·  Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt pracowniczych, elektronizacja 11 paź 2022
10:00 - 12:30

Dokumentacja pracownicza – prowadzenie akt pracowniczych, elektronizacja

Od kilku lat istnieje możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (e-akta). Czy jednak pracodawcy chętnie sięgają po tę formę?

W trakcie szkolenia porozmawiamy o obu sposobach prowadzenia akt osobowych i związanych z tym wyzwaniami z perspektywy prawnej, jakie w obu przypadkach stoją po stronie pracodawcy. Ponadto postaramy się ustalić czy więcej znaczy lepiej w kontekście gromadzenia dokumentów w aktach osobowych pracowników oraz ustalimy jakie jeszcze dokumenty poza „teczką osobową” pracodawca obowiązany jest gromadzić.

Omówimy obowiązki prawne leżące po stronie pracodawców, jak również rozwiązania praktyczne, związane z prowadzeniem akt pracowniczych w formie elektronicznej.

Aspekty techniczne programów do obsługi e-akt nie wchodzą w zakres szkolenia.

Program:

·  Części składowe akt osobowych (A-B-C-D) + podziały tematyczne dokumentów

·  Dokumenty i informacje w aktach pracownika – perspektywa HR v. perspektywa IOD czyli czy więcej znaczy zawsze lepiej?

·  Akta papierowe vs akta elektroniczne.

·  Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej

·  Okresy przechowywania akt i zwrot dokumentów pracownikowi

Dokumentacja pracownicza 27 kwi 2022
10:00 - 12:30

Dokumentacja pracownicza

Od kilku lat istnieje możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (e-akta) czy jednak pracodawcy chętnie sięgają po tę formę? W trakcie szkolenia porozmawiamy o obu sposobach prowadzenia akt osobowych i związanych z tym wyzwaniami jakie w obu przypadkach stoją po stronie pracodawcy. Ponadto postaramy się ustalić czy więcej znaczy lepiej w kontekście gromadzenia dokumentów w aktach osobowych pracowników oraz ustalimy jakie jeszcze dokumenty poza „teczką osobową” pracodawca obowiązany jest gromadzić.

Kluczowe zagadnienia:

 • Części składowe akt osobowych (A-B-C-D) + podziały tematyczne dokumentów
 • Dokumenty i informacje w aktach pracownika – perspektywa HR v. perspektywa IOD czyli czy więcej znaczy zawsze lepiej?
 • Akta papierowe vs akta elektroniczne. Obowiązki i wymogi techniczne.
 • Zasady prowadzenia innej dokumentacji pracowniczej
 • Okresy przechowywania akt i zwrot dokumentów pracownikowi