Martyna Dziedzic

Martyna Dziedzic

Adwokat w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Martyna Dziedzic doradza przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym w obszarze prawa pracy i postępowań procesowych. Specjalizuje się w przygotowywaniu umów o pracę i prowadzeniu negocjacji. Zajmuje się wszelkimi sprawami związanymi ze stosunkami pracy w oparciu o wewnątrzzakładowe regulacje prawne.

All Sessions by Martyna Dziedzic

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 1 23 lis 2021
09:30 - 16:00

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 1

9:30 Rozpoczęcie warsztatów


9:30 Wybrane zagadnienia dotyczące rozliczania czasu pracy

 • Nowe zasady dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy – jak pracodawcy radzą sobie we wdrażaniu przepisów obowiązujących już od 1 stycznia 2019
 • Elastyczne podejście do wyznaczania w zakładzie pracy w porze nocnej, godzin określających niedziele i święta – jego wpływ na rozliczanie czasu pracy
 • Metody ustalania nadgodzin wynikających z przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej
 • Doba pracownicza a jej wpływ na kwalifikacje godzin nadliczbowych – praca na przykładach
 • Roczny i tygodniowy limit godzin nadliczbowych – interpretacje w wyliczaniu maksymalnej liczby
 • Sposoby rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych – bezwzględny wymóg odbioru dnia wolnego /wybór rekompensaty dodatkiem lub czasem wolnym
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca


12:30 Przerwa na lunch


13:00 Dokumentacja pracownicza w świetle stanowisk Resortu pracy, SN, PIP, UODO

 • Podstawowe zmiany dotyczące prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • Archiwizacja i okres przechowywania dokumentacji pracowniczej -
 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę a dane osobowe niezbędne do wystawienia skierowania na badania lekarskie
 • Dokumenty pracownika - kopia czy „do wglądu” – przetwarzanie danych osobowych w niezbędnych do uprawniań pracowniczych  
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej - przełamując opór – usprawnienie procesu pracy z dziale HR

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca


14.40 Przerwa kawowa


14.55 Dokumentowanie wypadków w pracy zdalnej

 • Zdefiniowanie wypadku w pracy zdalnej
 • Najczęstsze problemy pracodawców ze stwierdzaniem takiego wypadku
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Wypadki w pracy zdalnej na podstawie case study

Martyna Dziedzic, adwokat w dziale Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


16:00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów