Michał Tabor

Michał Tabor

Partner i Członek Zarządu Obserwatorium.biz

Od 2002 roku zajmuje się wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu rozwiązań z zakresu uwierzytelnienia, podpisu elektronicznego i dokumentu elektronicznego funkcjonujących w Polsce, w szczególności autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych, a także Profilu Zaufanego. Uczestniczył w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS). Kierował zespołem odpowiedzialnym za przygotowanie projektu Krajowego Schematu Identyfikacji Elektronicznej a także koncepcji węzła identyfikacji elektronicznej w Polsce. Członek Komitetu Technicznego ETSI zajmującego się standaryzacją mechanizmów podpisu elektronicznego w Europie i na świecie. W ramach komitetu odpowiedzialny za opracowanie standardów technicznych dla wykorzystania podpisów i pieczęci elektronicznych na potrzeby otwartej bankowości i dyrektywy PSD2. Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Ekspert Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji ENISA, Ekspert Związku Banków Polskich. Posiadacz certyfikatu CISSP.

All Sessions by Michał Tabor

Elektroniczne doręczenia 19 maj 2021
09:30 - 16:00

Elektroniczne doręczenia

9.30 Rozpoczęcie konferencji

 

BLOK 1

 

9.40-10.10 Czym są elektroniczne doręczenia, jaki jest kalendarz prawny, jakie wymogi stawia się wobec rynku

 

10.20-11.00 Elektroniczne doręczenia – z perspektywy regulatora rynku

 

11.10-11.50 Aspekt prawny elektronicznych doręczeń

 

12.00-12.30 Technologie wspierające elektroniczne doręczenia – jak dokonać najlepszego wyboru?

 

12.30-13.00 Przerwa

 

BLOK 2

 

13.00-13.50 Panel dyskusyjny: Perspektywa rozwoju rynku elektronicznych doręczeń

 

14.00-14.30 Wyzwania w zakresie elektronicznych doręczeń – jakie obszary mogą sprawić najwięcej wyzwań i jak sobie z nimi poradzić?

 

14.40-15.20 Elektroniczne doręczenia jako szansa na nowy, cyfrowy, tani i bezpieczny kanał komunikacji z klientami dla biznesu

 

15.30-16.00 Elektroniczne doręczenia za granicą – przegląd rynku i wnioski dla Polski

 

16.00 Zakończenie konferencji