Monika Jurkowska

Monika Jurkowska

były Dyrektor Dep. Akcyzy w MF, doradca podatkowy, Partner w KDCP

W latach 2016 – 2018 Dyrektor Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w tworzeniu przepisów dotyczących podatku akcyzowego. Odpowiedzialna za wdrażanie systemu EMCS i EMCS 2.0 oraz konsultacje przepisów wykonawczych i technicznych

All Sessions by Monika Jurkowska

Zmiany przepisów w sektorze paliwowym oraz energetycznym w 2021 r. 24 cze 2021
09:00 - 15:00

Zmiany przepisów w sektorze paliwowym oraz energetycznym w 2021 r.

9:00 BLOK 1 - Zmiany dot. akcyzy

 • Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych -  obowiązki do 30.06.2021
 • Proces rejestracji i weryfikacja kontrahentów w CRPA
 • E-DD (elektroniczny dokument dostawy), co nowego w 2021 i 2022 r.
 • Zmiany dot. deklaracji akcyzowych od 01.07.2021 r.
 • Zmiany dot. ewidencji akcyzowych od 01.01.2022 r.
 • Zmiany dot. zezwoleń akcyzowych
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

11:00 Przerwa

 

11:20 BLOK 2 - Zmiany przepisów sektorowych

 • Objęcie sektora paliwowego tzw. systemem efektywności energetycznej (białe certyfikaty)
 • Zmiany dot. Narodowego Celu Redukcyjnego w 2021 r. i 2022 r.
 • Zmiany dot. biopaliw i biokomponentów
 • Zmiany zasad koncesjonowania obrotu paliwami
 • Zmiany systemu SENT w zakresie paliw ciekłych
 • Propozycje zmian w zakresie obrotu środkami smarnymi
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

13:20 Przerwa

 

13:40 BLOK 3 - Zmiany dot. obrotu detalicznego paliwami ciekłymi

 • Wytyczne dot. kart paliwowych
 • Fakturowanie i ewidencjonowanie sprzedaży paliw
 • GTU w sektorze paliwowym
 • Sesja pytań i odpowiedzi

 

15:00 Zakończenie warsztatów