Monika Kantowicz-Gdańska

Monika Kantowicz-Gdańska

Ekspert strategicznego HR

Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania ludźmi oraz rozwoju menedżerów, zespołów i organizacji. Konsultant HR, certyfikowany trener, projektant badań opinii pracowników i audytor. Jej główne obszary ekspertyzy to rozwój kompetencji (w wymiarze zespołowym i indywidualnym), doskonalenie procesów HR, kształtowanie wizerunku pracodawcy oraz doskonalenie organizacyjnej komunikacji. Niezależnie pracuje od 2006 roku. Bada i doskonali wizerunek pracodawców na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Z menedżerami pracuje nad tym, aby budowali wysoce zaangażowane i skuteczne zespoły. Zespołom pomaga uczyć się, rozwiązywać problemy oraz doskonalić komunikację i współpracę. Działy HR wspiera w diagnozowaniu i doskonaleniu procesów personalnych. Decydentom doradza takie kierunki rozwoju w zarządzaniu ludźmi, które będą wspierać długofalowy rozwój organizacji. Zrealizowała liczne projekty doradcze i szkoleniowe dla firm z różnych branż oraz instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Z jej ekspertyzy korzystali członkowie zarządów, menedżerowie i pracownicy wielu organizacji, a wśród nich: z branży automotive i technologicznej - Toyota Motor Manufacturing Poland, Valeo Electric and Electronic Systems Sp. z o.o., Eaton Automotive Systems Sp. z o.o., Enersys Sp. z o.o.; z branży spożywczej - Mars Polska, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, Instanta Sp. z o.o. (wiodący producent kawy instant w Europie), Grupa Dworakowski (Madej Wróbel); z branży IT - IBM, COM4IT Sp. z o.o., Craftware Sp. z o.o.; z branży telekomunikacyjnej - Polkomtel S.A., EXATEL S.A.; z branży finansowej - ING Bank Śląski, IDEA Bank; pośród instytucji publicznych - Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego; z instytucji pozarządowych - Górnośląskie Centrum Kultury, Szkoła Wajdy, Akademia Organizacji Pozarządowych i Instytucji Publicznych oraz inni (m.in. firmy z branży farmaceutycznej, medycznej i public relations).

All Sessions by Monika Kantowicz-Gdańska

Projektowanie i mierzenie efektywności szkoleń 06 cze 2024
09:00 - 16:00

Projektowanie i mierzenie efektywności szkoleń

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

Projektowanie skutecznych programów szkoleniowych oraz badanie i zwiększanie efektywności szkoleń

 

Część 1. Zadbaj o efektywność działań szkoleniowych już na etapie projektowania czyli jak tworzyć skuteczne działania rozwojowe. Program rozwojowy a event szkoleniowy. Badanie potrzeb szkoleniowych.

 

Część 2. Praktyczny wymiar modelu Kirckpatricka. Chlubne założenia a realne możliwości. Ocena działań szkoleniowych - szanse i zagrożenia.

 

Część 3. Projektowanie narzędzi ewakuacyjnych w procesie szkoleniowym. Jak powinna wyglądać dobra ankieta poszkoleniowa i jak ją stworzyć. Doskonalenie szkoleń na bazie wyników ankiet.

 

Część 4. Rozwojowe znaczenie narzędzi samoewaluacji w szkoleniach menedżerskich i rola menedżerów w zwiększaniu efektywności szkoleń.

 

Część 5. Sesja pytań i odpowiedzi

 

16.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie przerwy 15 minutowe i jedną przerwę 30 minutową.

Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu Webinarium 6 29 cze 2021
14:00 - 16:00

Webinarium 2: Zarządzaj skutecznie w sytuacjach trudnych. Cechy dobrze funkcjonujących zespołów i pożądane zachowania menedżerskie w konflikcie.

 • Pięć dysfunkcji pracy zespołowej według Leoncioniego
 • Buduj zaufanie w zespole, a nie będą Ci straszne konflikty!
 • Zarządzanie konfliktem w grupie – model interwencji menedżerskiej
 • Zabierz ze sobą: badaj dysfunkcje w zespole i rozmawiaj o nich

Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu Webinarium 5 21 cze 2021
14:00 - 16:00

Webinarium 1: Turbulentne czasy oznaczają zarówno sukcesy, jak i porażki. Doceniaj osiągnięcia, konstruktywnie rozmawiaj o niepowodzeniach.

 • Zmieniająca się rola lidera i rozwojowy aspekt rozmów oceniających
 • Dlaczego krytyka nie działa i jak udzielać feedback’u?
 • Informacja zwrotna w praktyce – wykorzystaj siłę pytań
 • Zabierz ze sobą: jak planować konstruktywne rozmowy z pracownikami

Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu Webinarium 4 15 cze 2021
14:00 - 16:00

Webinarium 1: Siła zespołu drzemie w różnorodności i Twoim podejściu do niej. Buduj „kolorowe” zespoły, które poradzą sobie w każdych okolicznościach.

 • Pułapki nie tylko menedżerskie, czyli czemu wolimy ludzi do nas podobnych?
 • Paradoks różnorodności – czyli blaski i cienie różnorodnych zespołów
 • Różnorodne zespoły są „zwinne” – jeśli tylko stworzysz im warunki do tego
 • Zabierz ze sobą: dobre praktyki uwalniania potencjału różnorodności w zespole

Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu Webinarium 3 08 cze 2021
14:00 - 16:00

Webinarium 3: Siła dialogu, kultura spotkań i transparentność, czyli skuteczna komunikacja menedżerska na niepewne czasy.

 • Role komunikacyjne menedżera – model MIKE
 • Spotkania są ważne – jak projektować i realizować istotne spotkania zespołowe
 • W poszukiwaniu transparentności – tworzenie wiarygodnych komunikatów
 • Zabierz ze sobą: jak na co dzień rozwijać kluczowe kompetencje komunikacyjne
 •  

Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu Webinarium 2 31 maj 2021
14:00 - 16:00

Webinarium 2: Zmiana ma swoje „prawa” czyli zarządzanie zmianą w teorii i praktyce. Poznaj reguły „przemiany” i komunikuj skutecznie w zmianie.

 • Jaki jest Twój osobisty stosunek do zmiany? Zmiana jako szansa i zagrożenie
 • Zmiana a przemiana – model W. Bridges’a
 • Jak komunikować, aby dobrze przeprowadzać pracowników przez zmianę?
 • Zabierz ze sobą: praktyki, które pomogą Tobie i innym „brać zmianę za rogi”

Zarządzanie zespołem w turbulentnym otoczeniu Webinarium 1 25 maj 2021
14:00 - 16:00

Webinarium 1: Dynamika otoczenia a dynamika emocji. Zarządzaj zespołem wykorzystując wiedzę o działaniu mózgu i najnowsze badania na temat stresu.

 • Neurobiologiczne podstawy zarządzania ludźmi
 • Aby skutecznie zarządzać innymi musisz najpierw dobrze zarządzać sobą
 • Nie taki stres straszny, jak go malują - czyli najnowsze badania na temat stresu
 • Zabierz ze sobą: radzenie sobie z emocjami i zarządzanie stresem – dobre praktyki