Monika M. Brzostowska

Monika M. Brzostowska

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13753. Współtworzy kancelarię KiB. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła studia podyplomowe z finansów i rachunkowości przedsiębiorstw na ww. wydziale, jak również studia podyplomowe z doradztwa podatkowego na wydziale Prawa UwB. Autorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Praktyk. Specjalizuje się głównie w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikro przedsiębiorcami.

All Sessions by Monika M. Brzostowska

Ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych za 2023 04 kwi 2024
09:30 - 13:30

Podczas szkolenia omówione zostaną kompleksowo ulgi oraz zwolnienia zarówno dla Przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych.

Dzięki szkoleniu będziesz wiedzieć kto i z jakich ulg może skorzystać przy rozliczeniu rocznym za 2023 rok.

 

Szczegółowy program:

1.    Ulgi podatkowe dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych.

a.     Nowa ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu,

b.    Ulga na ekspansję produktową,

c.     Ulga na robotyzację

d.    Ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową,

e.    Odliczenia związane z posiadaniem zabytkowych nieruchomości

f.      Rozliczenie wspólne małżonków za rok 2023

g.     Rozliczenie jako samotny rodzić

h.    Zwolnienie dla dużych rodzin (dzieci 4 +),

i.      Zwolnienie dla emerytów kontynuujących aktywność zawodową,

j.      Ulga rehabilitacyjna,

k.     Ulga prorodzinna,

l.      Zwolnienie na powrót do Polski i ryczał dla osób przenoszących do Polski rezydencję podatkową.

2. Rozliczenia dochodów zagranicznych osób fizycznych z pracy za granicą (PIT 36+PIT ZG)

Zmiany w VAT na 2024 rok: Grupy VAT,WIS ,Należyta staranność 23 lut 2024
09:30 - 13:30

Na szkoleniu szczegółowo zostanie omówione czym jest wiążąca informacja stawkowa. Kiedy występujemyo WIS a kiedy o interpretację indywidualną. Dodatkowo obszernie skoncentrujemy się na należytej staranności w VAT. Jaki ma wpływ na należyta starnanność na prawo do odliczenie VAT. Co w przypadku kiedy staniemy się ofiarą karuzeli VAT? Na koniec podsumowanie założeń grupy VAT.

 

Szczegółowy program:

 

WIS

1.    Co to jest WIS i co można nim sklasyfikować?

2.   Jak potwierdzić prawo do zwolnienia z VAT – WIS czy interpretacja indywidualna?

3.   Kto może wystąpić o WIS? SLIM VAT 3 – poszerzony katalog wnioskodawców

4.   Jak napisać prawidłowy wniosek o wydanie WIS? – instrukcja wypełnienia wniosku o WIS

5.    Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu WIS według KIS

6.    Postępowanie w sprawie wydania WIS

7.    Czego może od wnioskodawcy zażądać urząd?

8.    Czy WIS od 1 lipca 2023 r. jest faktycznie bez opłat?

9.    Jak korzystać z bazy informacji WIS, gdy sami nie składamy wniosku?

10.Jaką ochronę daje WIS?

11.Czy od 1 lipca 2023 r. trzeba się stosować do otrzymanej WIS?

12.Orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych dotyczące WIS na przykładach

 

Należyta staranność

1.    Zakres podmiotowy i przedmiotowy metodyki: transakcje krajowe oraz transakcje transgraniczne (WDT/ WNT);

2.    Zakres ochrony wynikający z publikacji metodyki;

3.    Kryteria formalne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji);

4.    Kryteria transakcyjne wynikające z metodyki dotyczące oceny kontrahenta (na etapie zawierania transakcji i jej kontynuacji);

5.    Należyta staranność w świetle stanowiska TSUE;

6.    Należyta staranność w świetle orzecznictwa polskich sądów administracyjnych;

7.    Należyta staranność  w świetle praktyki polskich organów podatkowych;

8.    Należyta staranność podatnika a prawo do odliczenia podatku VAT i ewentualne inne negatywne skutki dla spółki (w tym sankcje);

9.    Ciężar dowodowy – kto ma udowodnić prawo do odliczenia?

10.Prawo do odliczenia podatku VAT a „puste” faktury VAT, tu można wspomnieć o odpowiedzialności karna i karna skarbowa za wystawianie „pustych” faktur VAT.

11.Formy nadużyć i działań przestępczych w zakresie podatku od towarów i usług:

a)    schematy wykorzystujące mechanizm karuzeli podatkowej;

b)    schematy wykorzystujące podmioty pełniące rolę znikających podatników.

 

Grupy VAT

1.    Grupy VAT- dla kogo?

2.    Warunki założenia grupy VAT

3.    Grupa VAT a co z podatkiem dochodowym?

4.    Komu może się przydać przyłączenie do Grupy VAT?

 

 W trakcie szkolenia przewidujemy jedną 15 minutową przerwę.

 

Krajowy System e-Faktur (KSeF) i faktury ustrukturyzowane w praktyce. 18 gru 2023
09:00 - 15:00

Program:

1.      Czym jest e-Faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

2.      Czy wszystkie faktury wystawia się w KSeF?

3.      Faktury poza KSeF.

4.      Jak wystawić faktury WDT?

5.      Czy każda faktura zagraniczna musi przejść przez KseF?

6.      Kto może nie wystawiać e-Faktur?

7.      Kto ma uprawnienie do wystawiania faktur w KSeF. Nadawanie uprawnień.

8.      Nadawanie dalszych uprawnień.

9.      Jak wystawić i odebrać fakturę krok po kroku. Analiza aplikacji Ministerstwa Fianansów.

10.  KSeF w przedsiębiorstwach.

11.  KSEF w biurze rachunkowym.

12.  Jak poradzić sobie z wdrożeniem zmian pod KSeF?

13.  Jakie elementy dodatkowo mogę umieścić w KseF? Warunki obejmujące konkretne branże.

14.  Faktura dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

15.  Data wystawienia Faktury.

16.  Data otrzymania Faktury.

17.  Noty korygujące.

18.  Faktury korygujące w KSeF- co ze SLIM Vat 2.0?

19.  Kary pieniężne za błędy w KSeF.

20.  Przelewy a KSEF.

21.  Zablokowany system. Co dalej?

22.  Preferencje w KSeF.

23.  Od kiedy obligatoryjny KSEF?

 

Jak sporządzić zeznanie PIT-11 za rok 2023? Deklaracja PIT-2- aktualizacja oświadczeń. 08 gru 2023
09:30 - 13:30

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych i biur rachunkowych, które staną przed wyzwaniem rozliczenia roku 2023. Podczas szkolenia omówione zostanie krok po kroku m.in. to, jak przygotować PIT-11, jak na zeznanie roczne wpłynie skala podatkowa obowiązująca w roku 2023 oraz, jak poradzić sobie w zeznaniu PIT-11 z dwukrotnie zmienianą wysokością minimalnego wynagrodzenia. Pokażemy w praktyce, jak w PIT-11 ująć nowe zwolnienia przysługujące podatnikom: na powrót, 4+ i dla seniorów, oraz jaki wpływ na PIT-11 ma złożone oświadczenie PIT-2?

 

Program szkolenia:

1.    Jak przygotować PIT-11 – wpływ stawki podatku, kwoty zmniejszającej podatek na dochód  wykazany w zeznaniu podatkowym

2.    Przychody zwolnione w zeznaniu rocznym. Zwolnienie na powrót, zwolnienie 4+ oraz dla seniora – jak wykazać w PIT-11, a jak w PIT rocznym?

3.    Kwota zmniejszająca podatek - omówienie krok po kroku Jak PIT-2 wpływa na rozliczenie zeznania PIT-11?

4.    Oświadczenia, które może złożyć pracownik

5.    Czym są nowe druki PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3?

6.    Jak prawidłowo – krok po kroku – poprawnie wypełnić druk PIT-2?

7.    Wspólne rozliczenie z małżonkiem a skala podatkowa. Kto zyska na wspólnym rozliczeniu? Czy mogę się rozliczyć z małżonkiem, gdy związek małżeński zawarto w trakcie roku?

8.    Rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko a zeznanie PIT-11

9.    Co zrobić, gdy mamy pracownika obcokrajowca bez nadanego numeru PESEL?

10.Co zrobić, gdy podatnik prowadzi JDG i jednocześnie pracuje na etacie/zleceniu? Co z kwotą wolną od podatku?

11.Jak prawidłowo – krok po kroku – wypełnić poprawnie druk PIT-2?

 

Koszty w działalności gospodarczej. Reklama a sponsoring na gruncie podatków dochodowych. 29 wrz 2023
09:30 - 13:30

Szkolenie skierowanie do działów księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców. W prosty sposób ma wskazać, jak na gruncie PIT i CIT należy rozpoznawać reklamę i reprezentację. Podczas szkolenia omawiane będą konkretne przykłady. Dodatkowo szkolenie podsumowuje, jakie wydatki i kiedy mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu oraz jak je należy dokumentować. Szkolenie odpowie również na pytanie, kiedy organ może kwestionować koszty uzyskania przychodu.

 

Program szkolenia:

1.    Zasady rozliczania kosztów w czasie (moment zaliczania wydatku do kosztów, koszty bezpośrednie i pośrednie – różnice w rozliczeniach podatkowych).

2.    Księgowanie kosztów w pkpir a księgowanie w księgach rachunkowych – stanowisko Ministerstwa Finansów.

3.    Dokumentowanie kosztu uzyskania przychodu.

4.    Reklama i reprezentacja:

- różnice między reklamą a reprezentacją

- kolacje z kontrahentem

- prezenty

- przekazanie wejściówek

5.    Sponsoring.

6.    Obowiązek składania PIT-11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń dla kontrahentów oraz sytuacje, w których firmy nie muszą składać tych informacji.

7.    Przekazanie na rzecz pracowników, kontrahentów, podmiotów B2B.

8.    Sprzedaż za 1 gr.

9.    Spotkania i wyjazdy integracyjne, szkolenia pracowników i osób niebędących pracownikami.

10.Orzecznictwo i interpretacje podatkowe .

11.Szczególne przypadki wydatków zaliczanych do KUP

SLIM VAT 3. Jak złożyć WIS po zmianach od 1 lipca 2023 r.? 14 lip 2023
10:00 - 13:00

SLIM VAT 3. Jak złożyć WIS po zmianach od 1 lipca 2023 r.?

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Program szkolenia:

 • Co to jest WIS i co można nim sklasyfikować?
 • Jak potwierdzić prawo do zwolnienia z VAT – WIS czy interpretacja indywidualna?
 • Kto może wystąpić o WIS? SLIM VAT 3 – poszerzony katalog wnioskodawców
 • Jak napisać prawidłowy wniosek o wydanie WIS? – instrukcja wypełnienia wniosku o WIS
 • Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu WIS według KIS
 • Postępowanie w sprawie wydania WIS
 • Czego może od wnioskodawcy zażądać urząd?
 • Czy WIS od 1 lipca 2023 r. jest faktycznie bez opłat?
 • Jak korzystać z bazy informacji WIS, gdy sami nie składamy wniosku?
 • Jaką ochronę daje WIS?
 • Czy od 1 lipca 2023 r. trzeba się stosować do otrzymanej WIS?
 • Orzecznictwo i stanowiska organów podatkowych dotyczące WIS na przykładach

13.00 Zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidujemy 15-minutową przerwę.

Deklaracja roczna do ZUS – rozwiewamy wątpliwości 16 mar 2023
09:30 - 13:30

Deklaracja roczna do ZUS – rozwiewamy wątpliwości

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych, kadrowych i biur rachunkowych, które staną przed wyzwaniem rozliczenia w ZUS roku 2022. Podczas szkolenia omówione zostanie krok po kroku, jak przygotować zeznanie roczne do ZUS i jak ustalić podstawę roczną przy różnych formach opodatkowania. Przeanalizujemy także, jak na zeznanie roczne do ZUS wpłynie zmiana formy opodatkowania za rok 2022.

 

Program szkolenia:

 1. Składka zdrowotna - roczna
 2. Ustalenie podstawy rocznej przy skali podatkowej
 3. Ustalenie podstawy rocznej przy podatku liniowym
 4. Ustalenie podstawy rocznej przy ryczałcie
 5. Ustalanie podstawy rocznej przy zmianie formy opodatkowania za rok 2022. Czy trzeba będzie korygować cały rok 2022?
 6. Jak wykazać podstawę roczną w DRA?
 7. Korekty DRA w trakcie roku – jaki ma to wpływ na podstawę roczną?
 8. Jak sporządzić zeznanie roczne do ZUS? – omówienie zeznania krok po kroku
 9. Co z nadpłatą składki? Termin zwrotu
 10. Co ze składką zdrowotną przy zmianie formy opodatkowania za rok 2022? Czy będzie trzeba dopłacić składkę? Jaki termin dopłaty będzie obowiązywał?

Jak rozliczyć zeznanie podatkowe za 2022 rok i jakie zmiany w zakresie PIT-2 obowiązują od 2023? 13 sty 2023
09:30 - 13:30

Jak rozliczyć zeznanie podatkowe za 2022 rok i jakie zmiany w zakresie PIT-2 obowiązują od 2023?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych i biur rachunkowych, które staną przed wyzwaniem rozliczenia podatkowego roku 2022. Podczas szkolenia omówione zostanie krok po kroku, jak przygotować PIT-11, a także, jak na zeznanie roczne wpłynie zmiana stawki skali podatkowej w trakcie ubiegłego roku. Dodatkowo wskazane zostaną zasady obowiązujące podatników decydujących się na zmianę formy opodatkowania po zakończeniu roku 2022 i sposób przedstawienia tego kroku w składanym zeznaniu podatkowym. Pokażemy także skutki, jakie będzie to ze sobą niosło. Kto może na tej decyzji skorzystać, a na co koniecznie trzeba uważać?

 

Program szkolenia:

 1. „Wstępne zeznanie podatkowe” – czy urząd skarbowy sam nam przeliczy zeznanie i wybierze najkorzystniejszą opcję?
 2. Jak przygotować PIT-11? – wpływ zmiany stawki podatku, kwoty zmniejszającej podatek oraz uchylenie ulgi dla klasy średniej w zeznaniu podatkowym
 3. Przychody zwolnione w zeznaniu rocznym. Zwolnienie na powrót, zwolnienie 4+ oraz dla seniora – jak wykazać w PIT-11, a jak w PIT rocznym?
 4. Kwota zmniejszająca podatek – omówienie krok po kroku. Komu można złożyć oświadczenia? PIT-2 dla trzech płatników – czy to możliwe?
 5. Czy pracodawca powinien przeszkolić pracowników z deklaracji PIT-2?
 6. Oświadczenia, które może złożyć pracownik
 7. Wspólne rozliczenie z małżonkiem a skala podatkowa. Kto zyska na wspólnym rozliczeniu? Czy mogę się rozliczyć z małżonkiem, gdy związek małżeński zawarto w trakcie roku?
 8. Zmiana formy opodatkowania za rok 2022: z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową. Zmiana formy opodatkowania najmu prywatnego
 9. Czy warto śpieszyć się ze złożeniem zeznań rocznych? Konsekwencje dla podatników, którzy chcą zmienić formę opodatkowania po roku podatkowym
 10. Hipotetyczny podatek – dla kogo?

Wyzwania związane ze składką zdrowotną. Jak poprawnie wyliczyć podstawę ? 16 lis 2022
09:30 - 13:30

Wyzwania związane ze składką zdrowotną. Jak poprawnie wyliczyć podstawę ?

Pierwszy rok obowiązywania nowego sposobu wyliczania składki zdrowotnej to wyzwanie dla każdego przedsiębiorcy. Polski ład 2.0 wprowadził liczne zmiany. Jak rozliczyć się z ZUS ? Szkolenie ma w prosty sposób przedstawić problematykę  składki zdrowotnej w 2022 roku po zmianach

W programie:

1. Oskładkowanie komplementariuszy w spółkach komandytowo – akcyjnych. Koniec z optymalizacją?

2. Składka zdrowotna dla prokurentów.

3. Składka zdrowotna a sprzedaż środka trwałego. Czy zapłacimy zdrowotną?

4.   Składka zdrowotna a remanenty. Czy każdy zapłaci zdrowotną od stanu magazynowego?

5.   Jak obliczyć podatek za 2022 rok? Case study.

6. Składka zdrowotna przy przychodach zwolnionych.

7.Zeznanienie za pierwszy rok obowiązywania nowego sposobu wyliczenia zdrowotnej.

8. Jak wypełnić zeznanie do ZUS?

Zmiany w PIT po Polskim Ładzie 2.0ostatnia szansa. 07 wrz 2022
09:30 - 13:30

Zmiany w PIT po Polskim Ładzie 2.0

Szkolenie ma na celu przedstawienie problematyki zmian w Polskim Ładzie od lipca 2022 r. Skierowane jest szczególnie do biur rachunkowych, przedsiębiorców. Szkolenie ma w prosty sposób przedstawić problematykę  opodatkowania w 2022 roku po zmianach. Podatnicy będą mogli przeliczyć, czy zmiana po nowelizacji przepisów będzie dla nich korzystna. Dodatkowo podczas szkolenia będzie omówiony cały przegląd zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W programie:

 1. Nowa skala podatkowa. Jak liczyć podatki przy działalności gospodarczej.
 2. Likwidacja ulgi dla klasy średniej. Omówienie listy płac po nowemu.
 3. Nowe zasady obliczania kwoty wolnej od podatku. Praktyczne problemy.
 4. PIT-2.
 5. Możliwość niepobierania zaliczek przez płatników.
 6. Hipotetyczny podatek.
 7. Oświadczenia składane przez pracowników.
 8. Rozszerzenie ulgi dla młodych, ulgi na powrót, PIT-0 dla seniora i PIT-0 dla rodzin 4.
 9. Brak odpowiedzialności płatnika za nieprawidłowe pobieranie zaliczek na PIT z winy podatnika.
 10. Samotny rodzic.
 11. Co z ulgą Pałacyk +?
 12. Składka zdrowotna kosztem.
 13. Ujednolicenie terminu składania zeznań rocznych.
 14. Likwidacja abolicji podatkowej.
 15. Harmonogram wejścia przepisów- przepisy przejściowe.

Podsumowanie pierwszych miesięcy Polskiego Ładu na gruncie PIT. Nadchodzące zmiany w VAT. 17 mar 2022
09:30 - 13:00

Podsumowanie pierwszych miesięcy Polskiego Ładu na gruncie PIT. Nadchodzące zmiany w VAT.

Program:

 1. Krajowy System e-faktur – wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.
 2. Grupy VAT.
 3. 15 i 40-dniowy termin za zwrot VAT.
 4. Uproszczenia w fakturowaniu.
 5. Zmiany w rozliczeniach kwartalnych.
 6. Zmiany CN, stawek VAT i zwolnień.
 7. Sprzedaż TAX FREE.
 8. Terminale – rozliczenie ulgi.
 9. Ulga dla klasy średniej, a wspólne rozliczenie z małżonkiem.
 10. Wynajem nieruchomości prywatnie – nowe obowiązki wynajmujących.
 11. Wątpliwości w zakresie transakcji bezgotówkowych – case study na przykładach. Czy kaucja musi być płatna przelewem?
 12. Wynagrodzenie płatne „pod stołem” omówienie konsekwencji.

Zmiana formy opodatkowania - ostatnia szansa. 17 sty 2022
09:30 - 13:00

Zmiana formy opodatkowania - ostatnia szansa.

Program:

 1. Rozliczenie roku 2021, w tym korzystne zmiany wprowadzone przez Polski Ład w ulgach podatkowych oraz wspólnym rozliczeniu z małżonkiem do rozliczenia już w zeznaniu za 2021 r.
 2. Zmiana formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • nowe stawki ryczałtu,
 • kalkulacja ryczałt vs. podatek liniowy,
 • lekarz i informatyk na ryczałcie,
 • kto nie może wybrać ryczałtu?
 1. Zasady ogólne:
 • podwyższenie limitu drugiego progu podatkowego i wyższa kwota wolna od podatku,
 • ulga na powrót,
 • ulga dla klasy średniej na przykładzie,
 • ulga rehabilitacyjna,
 • ulga 4+.
 1. Podatek liniowy.
 2. Sprzedaży samochodów poleasingowych i wprowadzania majątku prywatnego do firmy po zmianach.
 3. Termin na zmianę formy opodatkowania.
 4. Estoński CIT – termin i założenia ogólne.

Polski Ład- co czeka przedsiębiorców po 1 stycznia 2022 r. 06 gru 2021
10:00 - 14:30

Polski Ład- co czeka przedsiębiorców po 1 stycznia 2022 r.

 • Ulgi podatkowe dotyczące podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
 • Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 • Obowiązek rozliczeń bezgotówkowych oraz skutki w PIT i CIT.
 • Członkowie zarządu spółki kapitałowej powołani do pełnienia funkcji.
 • Grupy VAT.
 • Zmiany w zakresie wiążących informacji stawkowych.
 • Zmiany w karcie podatkowej.
 • Nowe zasady opodatkowania samochodów wykupywanych z leasingu.
 • Ryczał – nowe stawki ryczałtu.
 • Ukryte dywidendy.
 • Estoński CIT – bardziej estoński?
 • Przesyłanie ksiąg na wzór JPK po Polskim Ładzie.