Patrycja Kubiesa

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale krakowskim. Doświadczenie zdobywała w branży budowlanej i energetyce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

All Sessions by Patrycja Kubiesa

Podsumowanie zmian w CIT i przygotowanie do zmiany w VAT 26 kwietnia 2023
09:30 - 13:30

Podsumowanie zmian w CIT i przygotowanie do zmiany w VAT

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych, kadrowych i biur rachunkowych, zainteresowanych tym, jak po polskoładowym zamieszaniu finalnie wyglądają podatki w roku 2023. Kogo obowiązuje podatek minimalny, jak rozliczać podatki od przerzuconych dochodów, a także jakie inne zmiany w CIT zafundował nam ustawodawca. W drugiej części szkolenia omówione zostaną zmiany w VAT w zakresie faktur ustrukturyzowanych.

 

Program szkolenia:

Część 1: Podsumowanie zmian w podatku CIT

 1. Podatek minimalny
 • Kto podlega pod minimalny podatek
 • Czy na pewno strata z CIT-8 ma znaczenie?
 • Jak ustalić stratę lub dochodowość po zmianach w ramach pakietu 3.0?
 • Jakie koszty należy wyłączyć z podstawy obliczenia straty/dochodowości?
 • Podstawa opodatkowania w nowych wariantach
 • Wyłączenia z podatku minimalnego
 • Estoński CIT a ucieczka przed podatkiem minimalnym – czy na pewno?
 1. Koszty finansowania dłużnego, czyli kolejna po roku zmiana przepisów
 2. Podatek od przerzuconych dochodów, czyli kiedy polski podatnik ściga za podatki zagranicznych kontrahentów
 • Zakres podmiotów zainteresowanych podatkiem od przerzuconych dochodów
 • Przesłanki nakładające obowiązek pobrania podatku
 • Elementy usług, transakcji, które są brane pod uwagę w podatku
 • Obowiązki formalne w zakresie podatku, czyli jakie dokumenty kompletować?
 1. Zmiany w podatku u źródła, czyli oświadczenia płatnika, mechanizm Pay and refund i obligacje
 2. Zmiany w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych

Cześć 2: Przygotowanie do zmiany w VAT

 1. Krajowy System e-Faktur
 • Definicja faktury ustrukturyzowanej
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury
 • Wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania
 • Upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym
 • Kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF
 • Faktury korygujące, duplikaty

Ulgi podatkowe i rozliczenie roku 2022 – z czego można skorzystać? 28 lutego 2023
09:30 - 13:30

Ulgi podatkowe i rozliczenie roku 2022 – z czego można skorzystać?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych i biur rachunkowych, które będą rozliczać zeznania podatkowe za 2022 r. w realiach prawnych zamieszania polskoładowego. W czasie szkolenia omówione zostanie rozliczenie roczne w różnych wariantach. Analizować będziemy także możliwości przeliczenia roku podatkowego z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową. W drugiej części spotkania omówione zostaną szczegółowo nowe ulgi wprowadzone wraz z Polskim Ładem – na czym polegają, jak je udokumentować i jak uwzględnić w zeznaniu rocznym za 2022 r.

 

Program szkolenia:

Część 1: Rozliczenie roczne

 1. Rozliczenie skali podatkowej w trakcie roku 2022 oraz w zeznaniu rocznym
 2. Hipotetyczny podatek dochodowy – kto go ustala, jak wygląda zwrot?
 3. Rozliczenie za rok 2022 – zmiana ryczałtu na skalę podatkową
 • złożenie zeznania
 • wykazanie zaliczek
 • składki zdrowotne – odliczenie po przejściu na skalę
 • deklaracje do ZUS
 • obowiązki dokumentacyjne
 1. Rozliczenie za rok 2022 – zmiana podatku liniowego na skalę podatkową
 • złożenie zeznania
 • wykazanie zaliczek
 • składki zdrowotne – odliczenie po przejściu na skalę
 • deklaracje do ZUS
 • obowiązki dokumentacyjne
 1. Rozliczenie po połowie roku 2022 – ryczałt i skala podatkowa
 • złożenie zeznań
 • wykazanie zaliczek
 • składki zdrowotne – odliczenie po przejściu na skalę
 • deklaracje do ZUS
 • obowiązki dokumentacyjne
 1. Rozliczenie deklaracji, składki zdrowotne, różne warianty, wykazywanie wpłat, a zmiana opodatkowania za rok 2022
 2. Nowe terminy składania zeznań rocznych

 

Część 2: Nowe ulgi podatkowe

 1. Ulga na prototyp
 • ogólna konstrukcja
 • definicja kosztów produkcji próbnej
 • definicja kosztów wprowadzenia na rynek produktu
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na robotyzację
 • ogólna konstrukcja
 • definicja robotów przemysłowych, urządzeń przemysłowych
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na zwiększenie przychodów, czyli na ekspansję
 • ogólna konstrukcja
 • definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 • sposób rozliczania
 1. Ulga sponsoringowa
 • ogólna konstrukcja
 • definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie sportu
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie kultury
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie szkolnictwa
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na innowacyjnych pracowników
 • ogólna konstrukcja.
 • kto i kiedy może skorzystać
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na zabytki
 • ogólna konstrukcja
 • zakres przedmiotowy
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 • sposób rozliczania
 1. Ulga konsolidacyjna
 • ogólna konstrukcja
 • zakres przedmiotowy
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 1. Ulga na IPO
 • ogólna konstrukcja
 • zakres przedmiotowy
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 1. Symultaniczne rozliczenie ulg IP Box i B+R

Podsumowanie zmian od stycznia 2023 w podatkach dochodowych. 14 grudnia 2022
09:30 - 13:30

Podsumowanie zmian od stycznia 2023 w podatkach dochodowych.

Rok 2023 to rok, w którym wejdą w życie przede wszystkim niektóre uchwalone już wcześniej przepisy. O tym co od 1 stycznia wchodzi w życie, a o czym być może już zapomniano opowiemy podczas szkolenia.

W programie:

 1. Polska bezgotówkowa, transakcje powyżej 20 000 PLN
 2. Zmiany w ulgach od roku 2023
 3. Podsumowanie zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w roku 2023.

Zmiany w VAT roku 2022 i planowane zmiany na 2023 r. 27 października 2022
09:30 - 13:30

Zmiany w VAT roku 2022 i planowane zmiany na 2023 r.

Polski ład i zmiany w roku 2022 w podatkach dochodowych zapowiadano jako ostatnie w przypadku PIT w tak dużym zakresie. Na rok 2023 nie planuje się więcej dużych zmian. To nie oznacza, że ustawodawca nie planuje zmian w roku 2023. W zakresie podatku VAT spodziewamy się sporo zmian organizacyjnych na które musimy się przygotować zarówno w kontekście pracy biura, jak i w zakresie wiedzy o przepisach. O wszystkich planowanych zmianach z praktycznego punktu widzenia dla księgowych, biur rachunkowych oraz przedsiębiorców czy działów finansowych firm opowiemy podczas szkolenia.

W programie:

 1. KSeF, czyli Krajowy System Faktur, fakultatywnie czy obligatoryjnie?
 • Jak wystawiać faktury,
 • Jak nadawać uprawnienia,
 • Jakie są plusy systemu?,
 • Aplikacja MF, jak obsłużyć, jak się ma aplikacja do systemów finansowo-księgowych,
 • Faktury korygujące i noty korygujące, a KSeF,
 • Jak zmienia się kwestia faktur korygujących w odniesieniu do nowych możliwości?
 1. Zmiany w wystawianiu korekt i duplikatów?
 2. Grupy VAT, czyli jak się przygotować,.
 • Jak założyć,
 • Kto składa deklaracje,
 • Jak wystawiać faktury,
 • Czy trzeba aneksować umowy,
 • Proporcja w grupie VAT.
 1. Nowe stawki VAT w roku 2022 i planowane zmiany na 2023.
 2. Darowizny na gruncie VAT, czyli podatek należny czy odliczenie podatku VAT, możliwości darowizn dla Ukrainy.
 3. Rezygnacja ze zwolnienia w VAT w usługach finansowych.
 4. Zwroty VAT, nowe terminy w 2022/2023.

Wszystko o ulgach w Polskim Ładzie. 20 kwietnia 2022
09:30 - 13:00

Wszystko o ulgach w Polskim Ładzie.

Program:

 1. Ulga B+R.
 2. Ulga na prototyp.
 3. Ulga konsolidacyjna.
 4. Ulga na robotyzację.
 5. Ulga na zwiększenie przychodów.
 6. Ulga na zabytki.
 7. Ulga na Alternatywne spółki inwestycyjne.
 8. Ulga na IPO.

Polski Ład: zmiany w CIT i składka zdrowotna. 18 lutego 2022
09:30 - 13:00

Polski Ład: zmiany w CIT i składka zdrowotna.

Program:

Składka zdrowotna, czyli jak ją liczyć, pomoc praktyczna.

 1. Składka zdrowotna na powołaniu.
 2. Składka zdrowotna ryczał.
 3. Składka zdrowotna skala podatkowa.
 4. Składka zdrowotna liniowa.
 5. Składki zdrowotne, zbiegi.
 6. Jak wypełnić deklaracje.

 

CIT

 1. Podatek u źródła wypłaty.
 2. Minimalny podatek, jak uniknąć.
 3. Przerzucone dochody.
 4. Podsumowanie zmian na 2022.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych 13 grudnia 2021
09:30 - 13:00

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

 1. Zmiany dotyczące Podatkowych Grup Kapitałowych
 2. Nowa „cienka kapitalizacja”
 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy u spółek posiadających zarząd w Polsce
 4. Zmiany w estońskim CIT
 5. Ulga Konsolidacyjna
 6. Ulga na debiut na giełdzie
 7. Świadczenia na rzecz wspólników – nowe wyłączenie z kosztów
 8. Spółki holdingowe

Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych 18 listopada 2021
09:30 - 13:00

Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych

 1. Nowe ulgi podatkowe i zmiany w istniejących już ulgach
 2. Zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków oraz samotnych rodziców
 3. Zmiany w ryczałtach samochodowych
 4. Nowe zwolnienia z PIT
 5. Obostrzenia dla pracodawców zatrudniających nielegalnie pracowników i płacących wynagrodzenia „pod stołem”
 6. Zmiany w stawkach ryczałtu
 7. Ograniczenie stosowania karty podatkowej

Zmiany w VAT wchodzące w życie w 2021/2022 roku 18 października 2021
09:30 - 13:00

Zmiany w VAT wchodzące w życie w 2021/2022 roku

Program:

 1. Omówienie e-commerce po zmianach przepisów, analiza praktyki, najczęstszych problemów
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość procedura zastępująca sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju
 • dowody umożliwiające uznanie dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych
 • opodatkowanie towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro
 • procedura rejestracji w państwie identyfikacji.
 1. Faktury w ramach KSeF, omówienie sposobu wprowadzania, momentu wystawienia i otrzymania faktury, duplikaty faktur, korygowanie faktur, zwrot podatku VAT w przypadku faktury ustrukturyzowanych
 2. Zmiany w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.
 3. Faktury korygujące po zmianach, problemy i analiza case study
 4. Zmiany Slim VAT 2:
 • transakcje WDT
 • korekta importu usług, wnt
 • implementacja wyroku C-895/19 A
 • składanie zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym
 • zmiany w rachunku VAT
 • ulga na złe długi
 • rozliczenia VAT samochody
 1. Zmiany w JPK 2021
 • zmiany w kodach GTU
 • zmiany w fakturach uproszczonych, biletach przejazdowych
 • oznaczenia MPP, TP
 1. Zmiany, które ma wprowadzić Polski Ład