Patrycja Kubiesa

Patrycja Kubiesa

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Swoją ścieżkę zawodową w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przy oddziale krakowskim. Doświadczenie zdobywała w branży budowlanej i energetyce. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

All Sessions by Patrycja Kubiesa

Podatkowe zamknięcie roku. 4 grudnia 2023
10:00 - 16:00

Podatkowe zamknięcie roku to analiza wszystkich zmian i przepisów istotnych z punktu widzenia zamykania roku zarówno dla podatników PIT jak i CIT. Podczas szkolenia omówimy elementy istotne dla zamknięcia roku i wejścia w nowy. Obowiązku dokumentacyjne, możliwości stosowanie odliczeń czy ulg, o tym wszystkim w sposób praktyczny podczas szkolenia.

Program:

 

I.     Część dotycząca rozliczenia podatku CIT

 

Rozliczenie roku dla podatników na estońskim CIT

 

1.    Rozliczenie roku dla podatników wchodzących w trakcie roku i od nowego roku

 

2.    Obowiązki związane z rozliczeniem roku dla wchodzących od 2024 w estoński CIT

 

3.    Rozliczenie roku na CIt-8E i zamknięcie ksiąg oraz sprawozdawczość

 

4.    Dywidendy i zaliczki w trakcie roku, wykazywanie w zeznaniach rocznych

 

5.    Inne obowiązki dokumentacyjne

 

Rozliczenie podatku CIT

 

1.  Koszty finansowania dłużnego, czyli kolejna po roku zmiana przepisów.

 

2.  Podatek od przerzuconych dochodów, czyli kiedy polski podatnik ściga za podatki zagranicznych kontrahentów

 

a)   Zakres podmiotów zainteresowanych podatkiem od przerzuconych dochodów

 

b)   Przesłanki nakładające obowiązek pobrania podatku

 

c)    Elementy usług, transakcji, które są brane pod uwagę w podatku

 

d)   Obowiązki formalne w zakresie podatku, czyli jakie dokumenty kompletować?

 

3.  Rozliczenie podatku u źródła i zmiany w WHT

 

4. Podsumowanie zmian w podatku CIT w roku 2023

 

5.    Zaliczki na podatek i zeznania roczne

 

a)   Rozliczenie zaliczek miesięczne, kwartalne, uproszczone

 

b)   Obowiązki płatnika CIT

 

c)    Zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych

 

d)   Dodatkowe obowiązki w zeznaniach podatkowych (darowizny, odliczenia)

 

6.    Rok podatkowy

 

a)   Wybór roku podatkowego

 

b)   Zmiana roku podatkowego

 

 

c)    Zawiadomienie o zmianie doku podatkowego

 

7.    Podatek od przychodów z budynków

 

a)   Zakres podmiotowy

 

b)   Podstawa opodatkowania

 

c)    Wysokość podatku do zapłaty

 

d)   Rozliczenie podatku, możliwości odliczeń

 

8. Hipotetyczne odsetki w kosztach uzyskania przychodu

 

a)   Przesłanki stosowania

 

b)   Sposób kalkulacji

 

II.   Rozliczenie PIT

 

1. Zmiany w rozliczaniu kosztów uzyskania przychodu w zakresie składek finansowanych przez

pracodawcę

 

2. Możliwość niepobierania zaliczek przez płatników

 

3. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci za rok 2023.

 

4. Rozliczenie małżonków za rok 2023

 

5. Kwota zmniejszająca podatek, oświadczenie PIT-2

 

6. Rozliczenie ulgi dla seniorów, ulgi na powrót oraz ulgi dla rodzin 4+ w zeznaniu rocznym

 

7. Nabywanie praw w trakcie roku w zakresie ulgi dla seniorów oraz ulgi dla rodzin 4+

 

8. Rozliczenie ulgi na zabytki w praktycznych przykładach

 

9. Odliczenia składek zdrowotnych

 

III. Ulgi w podatku PIT i CIT

 

1. Ulga na złe długi w podatku CIT

 

a)  Warunki stosowania ulgi na złe długi

 

b)  Rozliczenie ze strony wierzyciela

 

c)  Rozliczenie ze strony dłużnika

 

d)  Korekta ulgi na złe długi, moment jej zastosowania, ujęcie roczne czy miesięczne

 

e)  Termin dokonania korekty

 

f)  Ulga na złe długi, a wierzytelności odpisane

 

2.  Ulga B+R

 

a)  Katalog podmiotów, które mogą skorzystać

 

b)  Przegląd kosztów kwalifikowanych

 

c)  Analiza możliwości odliczenia ulgi

 

d)  Rozliczenie roczne ulgi B+R

 

e)  Połączenie ulgi B+R ze zwrotem gotówkowym i ulgą na innowacyjnych pracowników

 

f)  Obowiązki ewidencyjne

 

3.  Ulga IP Box

 

a)  Zakres podmiotowy

 

b)  Katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej

 

c)  Stawki podatku, rozliczenie roczne

 

d)  Proces decyzji w zakresie ulgi IP BOX

 

e)  Obowiązki ewidencyjne

 

4.  Ulga na prototyp

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja kosztów produkcji próbnej.

 

c)  Definicja kosztów wprowadzenia na rynek produktu.

 

d)  Sposób rozliczania

 

5.  Ulga na robotyzację

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja robotów przemysłowych, urządzeń przemysłowych

 

c)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi.

 

d)  Sposób rozliczania

 

6.  Ulga na zwiększenie przychodów

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów

 

c)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi.

 

d)  Sposób rozliczania

 

7.  Ulga sponsoringowa

 

a)  Ogólna konstrukcja.

 

b)  Definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów

 

c)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie sportu

 

d)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie kultury

 

e)  Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie szkolnictwa

 

f)  Sposób rozliczania

 

8.  Ulga konsolidacyjna

 

a) Ogólna konstrukcja.

 

b) Zakres przedmiotowy

 

c) Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi

 

9.  Ulga na IPO

 

a) Ogólna konstrukcja.

 

b) Zakres przedmiotowy

 

c) Katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi.

Składka zdrowotna w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej (i nie tylko) 30 listopada 2023
09:30 - 13:30

Podczas szkolenia zostaną omówione rozliczenia związane ze składką zdrowotną dla poszczególnych form działalności gospodarczej. Szkolenie omówi zagadnienia problematyczne związane z rozliczeniem roku 2022, i podsumuje praktykę techniczną ZUS w tym zakresie.

 

Program szkolenia:

 

Podatek liniowy i skala podatkowa.

1.  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w roku 2023 r.

2.  Składka zdrowotna za styczeń 2023  i nowy rok składkowy.

3.  Remanent a składka zdrowotna.

4.  Sprzedaż środków trwałych w podstawie składki zdrowotnej.

5.  Odliczenia od dochodu lub zmniejszenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym a podstawa wymiaru składki zdrowotnej.

6.  Różnice w podstawie składki zdrowotnej a podstawie opodatkowania.

7.  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023 r.

8.  Nadpłata, wniosek o zwrot składki.

9.  Odliczenie składek zdrowotnych.

10. Likwidacja działalności gospodarczej a odliczenie składek zdrowotnych.

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

1.  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w roku 2023 r.

2.  Różnice w podstawie składki zdrowotnej a oraz podstawie opodatkowania.

3.  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023 r.

4.  Nadpłata, wniosek o zwrot składki.

5.  Odliczenie składki zdrowotnej.

6.  Likwidacja działalności gospodarczej a odliczenie składek zdrowotnych.

 

Karta podatkowa.

1.  Podstawa wymiaru składki zdrowotnej w roku 2023 r.

2.  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2023 r.

3.  Nadpłata, wniosek o zwrot składki.

4.  Odliczenie składki zdrowotnej.

5.  Rozliczenie odliczonej składki zdrowotnej w PIT-16A.

 

Składka zdrowotna w innych przypadkach.

1.  Prokura, pełnomocnictwa.

2.  Zarząd, rada nadzorcza, wynagrodzenia dla wspólników (art. 176 KSH).

3.  Osoby współpracujące i możliwość odliczeń składek zdrowotnych u przedsiębiorców.

 

Praktyczna część składki zdrowotnej.

1.  Wypełnianie DRA.

2.  Obowiązki w zakresie korygowania DRA.

3.  Rozliczenie roczne w DRA.

4.  Porównanie danych z US przez ZUS.

Wdrożenie KSeF w firmie lub biurze – krok po kroku 30 października 2023
09:30 - 13:30

Szkolenie skierowanie do działów księgowych, biur rachunkowych i przedsiębiorców. Podczas szkolenia zostanie omówione działanie systemu KSeF, ale także wiele praktycznych aspektów, które pojawią się w momencie wejście w system obligatoryjny. Szkolenie omawiać będzie aspekty zarówno od strony pracowników operacyjnych firm, działów księgowych czy biur rachunkowych.

 

Program szkolenia:

1.  Czym jest faktura ustrukturyzowana?

2.  Do czego służy i jaką rolę pełni Krajowy System e-Faktur (KSeF)?

3.  Dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).

4.  Nadawanie uprawnień w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF).

5.  Omówienie formularza ZAW-FA.

6.  Katalog podmiotów zobowiązanych do stosowania faktur ustrukturyzowanych.

7.  Podmioty zwolnione z podatku VAT, a Krajowy System e-Faktur (KSeF).

8.  Jak przygotować się do faktur ustrukturyzowanych?

9.  Data wystawienia faktury ustrukturyzowanej.

10. Data otrzymania faktury ustrukturyzowanej.

11. Kursy walut a przesłanie faktury później.

12. Przekazywanie faktur do biura rachunkowego w formie papierowej – plusy i minusy.

13. Obieg e-Faktur. Jak działa system?

14. Rozliczenia wydatków przez pracowników a KSeF, zaliczki, faktury gotówkowe.

15. Niedostępność, awaria systemu, niemożliwość wystawienia z przyczyn leżących po stronie   podatnika a data wystawienia faktury, odebrania faktury.

16. Kursy walut podczas wystawiania faktur lub w sytuacji awarii.

17. Przekazywanie informacji o wystawianych fakturach lub odbiór faktur.

18. Czy nadanie uprawnienia do odbioru faktur dla biura rachunkowego faktycznie jest takie bezpieczne i wygodne?

19. Możliwości wprowadzenia obiegu faktur z klientami, czyli co ciekawego jest dostępne?

20. Jakie procedury w związku z KSeF należy wprowadzić w biurze lub firmie? 

Rozliczenie podatku CIT za 2022 r. 30 maja 2023
10:00 - 14:00

Rozliczenie podatku CIT za 2022 r.

10.00 – rozpoczęcie szkolenia

Rozliczenie CIT w klasycznym ujęciu

 1. Rozliczenie strat w zeznaniu rocznym, możliwości odliczeń od podatku
 2. Hipotetyczny podatek w CIT-8 jako koszt uzyskania przychodu
 3. Wypełnianie CIT-8 za rok 2022 krok po kroku
 4. CIT-ST, czyli kiedy i jak go składamy
 5. CIT-D, czyli jak prawidłowo wykazać darowizny
 6. Rozliczenie ulg, czyli m.in.: CIT-RB, CIT-CSR
 7. CIT-PD, czyli podatek od przerzuconych dochodów za rok 2022

 

Rozliczenie CIT estońskiego

 1. Obowiązek składania CIT-8E wraz z załącznikami (m.in. CIT-8/O, CIT-BR, CIT-IP)
 2. CIT-KW jako załącznik do CIT-8E krok po kroku (CIT-EZ)

 

14.00 – zakończenie szkolenia

Podsumowanie zmian w CIT i przygotowanie do zmiany w VAT 26 kwietnia 2023
09:30 - 13:30

Podsumowanie zmian w CIT i przygotowanie do zmiany w VAT

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych, kadrowych i biur rachunkowych, zainteresowanych tym, jak po polskoładowym zamieszaniu finalnie wyglądają podatki w roku 2023. Kogo obowiązuje podatek minimalny, jak rozliczać podatki od przerzuconych dochodów, a także jakie inne zmiany w CIT zafundował nam ustawodawca. W drugiej części szkolenia omówione zostaną zmiany w VAT w zakresie faktur ustrukturyzowanych.

 

Program szkolenia:

Część 1: Podsumowanie zmian w podatku CIT

 1. Podatek minimalny
 • Kto podlega pod minimalny podatek
 • Czy na pewno strata z CIT-8 ma znaczenie?
 • Jak ustalić stratę lub dochodowość po zmianach w ramach pakietu 3.0?
 • Jakie koszty należy wyłączyć z podstawy obliczenia straty/dochodowości?
 • Podstawa opodatkowania w nowych wariantach
 • Wyłączenia z podatku minimalnego
 • Estoński CIT a ucieczka przed podatkiem minimalnym – czy na pewno?
 1. Koszty finansowania dłużnego, czyli kolejna po roku zmiana przepisów
 2. Podatek od przerzuconych dochodów, czyli kiedy polski podatnik ściga za podatki zagranicznych kontrahentów
 • Zakres podmiotów zainteresowanych podatkiem od przerzuconych dochodów
 • Przesłanki nakładające obowiązek pobrania podatku
 • Elementy usług, transakcji, które są brane pod uwagę w podatku
 • Obowiązki formalne w zakresie podatku, czyli jakie dokumenty kompletować?
 1. Zmiany w podatku u źródła, czyli oświadczenia płatnika, mechanizm Pay and refund i obligacje
 2. Zmiany w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych

Cześć 2: Przygotowanie do zmiany w VAT

 1. Krajowy System e-Faktur
 • Definicja faktury ustrukturyzowanej
 • Moment wystawienia i otrzymania faktury
 • Wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania
 • Upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym
 • Kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF
 • Faktury korygujące, duplikaty

Ulgi podatkowe i rozliczenie roku 2022 – z czego można skorzystać? 28 lutego 2023
09:30 - 13:30

Ulgi podatkowe i rozliczenie roku 2022 – z czego można skorzystać?

Szkolenie skierowane jest do wszystkich księgowych i biur rachunkowych, które będą rozliczać zeznania podatkowe za 2022 r. w realiach prawnych zamieszania polskoładowego. W czasie szkolenia omówione zostanie rozliczenie roczne w różnych wariantach. Analizować będziemy także możliwości przeliczenia roku podatkowego z podatku liniowego lub ryczałtu na skalę podatkową. W drugiej części spotkania omówione zostaną szczegółowo nowe ulgi wprowadzone wraz z Polskim Ładem – na czym polegają, jak je udokumentować i jak uwzględnić w zeznaniu rocznym za 2022 r.

 

Program szkolenia:

Część 1: Rozliczenie roczne

 1. Rozliczenie skali podatkowej w trakcie roku 2022 oraz w zeznaniu rocznym
 2. Hipotetyczny podatek dochodowy – kto go ustala, jak wygląda zwrot?
 3. Rozliczenie za rok 2022 – zmiana ryczałtu na skalę podatkową
 • złożenie zeznania
 • wykazanie zaliczek
 • składki zdrowotne – odliczenie po przejściu na skalę
 • deklaracje do ZUS
 • obowiązki dokumentacyjne
 1. Rozliczenie za rok 2022 – zmiana podatku liniowego na skalę podatkową
 • złożenie zeznania
 • wykazanie zaliczek
 • składki zdrowotne – odliczenie po przejściu na skalę
 • deklaracje do ZUS
 • obowiązki dokumentacyjne
 1. Rozliczenie po połowie roku 2022 – ryczałt i skala podatkowa
 • złożenie zeznań
 • wykazanie zaliczek
 • składki zdrowotne – odliczenie po przejściu na skalę
 • deklaracje do ZUS
 • obowiązki dokumentacyjne
 1. Rozliczenie deklaracji, składki zdrowotne, różne warianty, wykazywanie wpłat, a zmiana opodatkowania za rok 2022
 2. Nowe terminy składania zeznań rocznych

 

Część 2: Nowe ulgi podatkowe

 1. Ulga na prototyp
 • ogólna konstrukcja
 • definicja kosztów produkcji próbnej
 • definicja kosztów wprowadzenia na rynek produktu
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na robotyzację
 • ogólna konstrukcja
 • definicja robotów przemysłowych, urządzeń przemysłowych
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na zwiększenie przychodów, czyli na ekspansję
 • ogólna konstrukcja
 • definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 • sposób rozliczania
 1. Ulga sponsoringowa
 • ogólna konstrukcja
 • definicja zwiększenia i osiągnięcia przychodów
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie sportu
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie kultury
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi w zakresie szkolnictwa
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na innowacyjnych pracowników
 • ogólna konstrukcja.
 • kto i kiedy może skorzystać
 • sposób rozliczania
 1. Ulga na zabytki
 • ogólna konstrukcja
 • zakres przedmiotowy
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 • sposób rozliczania
 1. Ulga konsolidacyjna
 • ogólna konstrukcja
 • zakres przedmiotowy
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 1. Ulga na IPO
 • ogólna konstrukcja
 • zakres przedmiotowy
 • katalog kosztów kwalifikowanych do ulgi
 1. Symultaniczne rozliczenie ulg IP Box i B+R

Podsumowanie zmian od stycznia 2023 w podatkach dochodowych. 14 grudnia 2022
09:30 - 13:30

Podsumowanie zmian od stycznia 2023 w podatkach dochodowych.

Rok 2023 to rok, w którym wejdą w życie przede wszystkim niektóre uchwalone już wcześniej przepisy. O tym co od 1 stycznia wchodzi w życie, a o czym być może już zapomniano opowiemy podczas szkolenia.

W programie:

 1. Polska bezgotówkowa, transakcje powyżej 20 000 PLN
 2. Zmiany w ulgach od roku 2023
 3. Podsumowanie zmian w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych w roku 2023.

Zmiany w VAT roku 2022 i planowane zmiany na 2023 r. 27 października 2022
09:30 - 13:30

Zmiany w VAT roku 2022 i planowane zmiany na 2023 r.

Polski ład i zmiany w roku 2022 w podatkach dochodowych zapowiadano jako ostatnie w przypadku PIT w tak dużym zakresie. Na rok 2023 nie planuje się więcej dużych zmian. To nie oznacza, że ustawodawca nie planuje zmian w roku 2023. W zakresie podatku VAT spodziewamy się sporo zmian organizacyjnych na które musimy się przygotować zarówno w kontekście pracy biura, jak i w zakresie wiedzy o przepisach. O wszystkich planowanych zmianach z praktycznego punktu widzenia dla księgowych, biur rachunkowych oraz przedsiębiorców czy działów finansowych firm opowiemy podczas szkolenia.

W programie:

 1. KSeF, czyli Krajowy System Faktur, fakultatywnie czy obligatoryjnie?
 • Jak wystawiać faktury,
 • Jak nadawać uprawnienia,
 • Jakie są plusy systemu?,
 • Aplikacja MF, jak obsłużyć, jak się ma aplikacja do systemów finansowo-księgowych,
 • Faktury korygujące i noty korygujące, a KSeF,
 • Jak zmienia się kwestia faktur korygujących w odniesieniu do nowych możliwości?
 1. Zmiany w wystawianiu korekt i duplikatów?
 2. Grupy VAT, czyli jak się przygotować,.
 • Jak założyć,
 • Kto składa deklaracje,
 • Jak wystawiać faktury,
 • Czy trzeba aneksować umowy,
 • Proporcja w grupie VAT.
 1. Nowe stawki VAT w roku 2022 i planowane zmiany na 2023.
 2. Darowizny na gruncie VAT, czyli podatek należny czy odliczenie podatku VAT, możliwości darowizn dla Ukrainy.
 3. Rezygnacja ze zwolnienia w VAT w usługach finansowych.
 4. Zwroty VAT, nowe terminy w 2022/2023.

Wszystko o ulgach w Polskim Ładzie. 20 kwietnia 2022
09:30 - 13:00

Wszystko o ulgach w Polskim Ładzie.

Program:

 1. Ulga B+R.
 2. Ulga na prototyp.
 3. Ulga konsolidacyjna.
 4. Ulga na robotyzację.
 5. Ulga na zwiększenie przychodów.
 6. Ulga na zabytki.
 7. Ulga na Alternatywne spółki inwestycyjne.
 8. Ulga na IPO.

Polski Ład: zmiany w CIT i składka zdrowotna. 18 lutego 2022
09:30 - 13:00

Polski Ład: zmiany w CIT i składka zdrowotna.

Program:

Składka zdrowotna, czyli jak ją liczyć, pomoc praktyczna.

 1. Składka zdrowotna na powołaniu.
 2. Składka zdrowotna ryczał.
 3. Składka zdrowotna skala podatkowa.
 4. Składka zdrowotna liniowa.
 5. Składki zdrowotne, zbiegi.
 6. Jak wypełnić deklaracje.

 

CIT

 1. Podatek u źródła wypłaty.
 2. Minimalny podatek, jak uniknąć.
 3. Przerzucone dochody.
 4. Podsumowanie zmian na 2022.

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych 13 grudnia 2021
09:30 - 13:00

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych

 1. Zmiany dotyczące Podatkowych Grup Kapitałowych
 2. Nowa „cienka kapitalizacja”
 3. Nieograniczony obowiązek podatkowy u spółek posiadających zarząd w Polsce
 4. Zmiany w estońskim CIT
 5. Ulga Konsolidacyjna
 6. Ulga na debiut na giełdzie
 7. Świadczenia na rzecz wspólników – nowe wyłączenie z kosztów
 8. Spółki holdingowe

Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych 18 listopada 2021
09:30 - 13:00

Zmiany w podatkach dochodowych od osób fizycznych

 1. Nowe ulgi podatkowe i zmiany w istniejących już ulgach
 2. Zmiany we wspólnym rozliczeniu małżonków oraz samotnych rodziców
 3. Zmiany w ryczałtach samochodowych
 4. Nowe zwolnienia z PIT
 5. Obostrzenia dla pracodawców zatrudniających nielegalnie pracowników i płacących wynagrodzenia „pod stołem”
 6. Zmiany w stawkach ryczałtu
 7. Ograniczenie stosowania karty podatkowej

Zmiany w VAT wchodzące w życie w 2021/2022 roku 18 października 2021
09:30 - 13:00

Zmiany w VAT wchodzące w życie w 2021/2022 roku

Program:

 1. Omówienie e-commerce po zmianach przepisów, analiza praktyki, najczęstszych problemów
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość procedura zastępująca sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju
 • dowody umożliwiające uznanie dostawy towarów w ramach wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego zakończenia wysyłki
 • sprzedaż na odległość towarów importowanych
 • opodatkowanie towarów importowanych w przesyłkach o wartości rzeczywistej nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 150 euro
 • procedura rejestracji w państwie identyfikacji.
 1. Faktury w ramach KSeF, omówienie sposobu wprowadzania, momentu wystawienia i otrzymania faktury, duplikaty faktur, korygowanie faktur, zwrot podatku VAT w przypadku faktury ustrukturyzowanych
 2. Zmiany w systemie TAX FREE od 1 stycznia 2022 r.
 3. Faktury korygujące po zmianach, problemy i analiza case study
 4. Zmiany Slim VAT 2:
 • transakcje WDT
 • korekta importu usług, wnt
 • implementacja wyroku C-895/19 A
 • składanie zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym
 • zmiany w rachunku VAT
 • ulga na złe długi
 • rozliczenia VAT samochody
 1. Zmiany w JPK 2021
 • zmiany w kodach GTU
 • zmiany w fakturach uproszczonych, biletach przejazdowych
 • oznaczenia MPP, TP
 1. Zmiany, które ma wprowadzić Polski Ład