Paula Koczara

Paula Koczara

Radca prawny, Manager ds. zatrudnienia i prawa pracy w GK Agora

W swojej kilkunastoletniej karierze prawniczej, od ponad 8 lat specjalizuje się w prawie HR. Doradza w zagadnieniach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Jej szczególnym obszarem zainteresowania jest kształtowanie polityk wynagradzania, benefity pracownicze, oraz przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań wyjaśniających, zwłaszcza w sprawach dot. mobbingu i dyskryminacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi i zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek, negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem sporów zbiorowych. Przed objęciem roli managera ds. zatrudnienia w Agorze, pracowała w renomowanej butikowej kancelarii prawnej oraz kancelarii międzynarodowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie ukończyła także studia doktoranckie na kierunku ekonomia. Jest także absolwentką studiów MBA o specjalności HR na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

All Sessions by Paula Koczara

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów 23 maj 2023
10:00 - 13:00

ZFŚS – aktualne przepisy, zmiany w zakresie odpisów

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary kontroli ZUS w tym zakresie.

 

Program

 • Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Kryterium socjalne
 • Pojęcie dochodu
 • Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku
 • Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika
 • Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Kontrole ZUS i PIP 11 sty 2023
10:00 - 13:30

Kontrole ZUS i PIP

Kontrole ZUS i PIP pozostają niezmiennie aktualnym tematem dla pracodawców. Niektóre z wyzwań, z którymi mierzą się pracodawcy pozostaje zawsze aktualne, jak np. rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych czy wydatkowe środków ZFŚS. Natomiast niektóre zyskują szczególne znaczenie w związku z popularną obecnie pracą hybrydową, np. rozliczanie czasu pracy przy pracy zdalnej, czy zmian legislacyjnych – nowy obowiązek zgłaszania umów o dzieło, zmiany wprowadzone przez Polski Ład.

Podczas wyjaśnimy kluczowe zagadnienia związane z kontrolą ZUS i PIP. Zwrócimy uwagę na szczególnie często kontrolowane zagadnienia i podzielimy się praktycznymi poradami, które pomogą pracodawcom przygotować się na potencjalne, przyszłe kontrole.

Program:

·  Tytuły do ubezpieczeń

·  Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy

·  Kontrola ZUS i PIP – aspekty formalne

·  Wydanie decyzji ZUS

·  Sankcje PIP nakładane na pracodawców

·  Najczęściej wydawane decyzje ZUS

·  Najczęściej kontrolowane warunki zatrudnienia przez PIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 16 lis 2022
10:00 - 13:30

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest z najpowszechniejszych instrumentów przyznania pracownikom benefitów. Popularność tego instrumentu wiąże się z brakiem oskładkowania świadczeń wypłacanych z funduszu na rzecz pracowników. Jednocześnie, ta okoliczność prowadzi do licznych kontroli ze strony ZUS co do prawidłowości wydatkowania środków Funduszu.

W czasie szkolenia przedstawimy najistotniejsze zasady funkcjonowania ZFŚS, w tym wymogi przyznawania świadczeń z zastosowaniem kryteriów socjalnych, a także wskażemy najczęstsze obszary kontroli ZUS w tym zakresie.

Program:

·  Postanowienia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych

·  Kryterium socjalne

·  Pojęcie dochodu

·  Zmiana sytuacji życiowej lub materialnej pracownika w trakcie roku

·  Dokumenty potwierdzające sytuacje pracownika

·  Kontrole ZUS związane z ZFŚS

Mobbing i dyskryminacja 17 maj 2022
10:00 - 13:30

Mobbing i dyskryminacja

Okres pandemii przyniósł wiele wyzwań dla organizacji i mocno wpłynął na sposób zarządzania pracownikami w tym szczególnym czasie. Nie oznacza to jednak, że problemy takie jak mobbing czy dyskryminacja przestały istnieć.

Niektóre kwestie, takie jak bezpieczeństwo i higiena pracy, czy elastyczne formy organizacji pracy, stały się kluczowymi tematami. Nie oznacza to jednak, że pracodawca może zapomnieć o zapewnieniu pracownikom etycznego i komfortowego miejsca pracy – szczególnie, że czasy pandemii tworzą dodatkowe wyzwania i presje, takie jak chociażby obawa przed zarażeniem się od kolegów z pracy.

Czy jednak dotychczasowe metody są odpowiednie w czasach pandemii?

Kluczowe zagadnienia:

 • Czym jest dyskryminacja i mobbing?
 • Czy dyskryminacja i mobbing są możliwe w czasie pracy zdalnej?
 • Czy pracownicy mogą czuć się dyskryminowani, gdy charakter ich pracy wymaga przychodzenia do biura w czasie pandemii?
 • Jakie przejawy mogą mieć dyskryminacja i mobbing w czasie pandemii?
 • Jak uniknąć sytuacji, gdzie osoba podejrzana o zakażenia zostanie ofiarą mobbingu?
 • Jakie instrumenty należy wdrożyć w celu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w czasie pandemii?

Ubezpieczenia społeczne 2022 03 gru 2021
10:00 - 13:15

Ubezpieczenia społeczne 2022

 1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 4. Podleganie ubezpieczeniom społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej
 5. Zmiany dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców
 6. Prawo do świadczeń w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 7. Regulacje dotyczące wypłat świadczeń długoterminowych
 8. Zmiany w egzekucji należności składkowych
 9. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 10. Zmiany w zakresie kontroli zwolnień lekarskich przez ZUS

Forum Kadr 2021 16 cze 2021
09:00 - 15:30

Forum Kadr 2021

9.00 Rozpoczęcie Forum Kadr 2021

Rafał Szary, menedżer projektów, INFOR PL S.A.

9.10 Restrukturyzacja w firmie w dobie kryzysu i jej wpływ na zadania kadrowe zgodnie z aktualnymi przepisami

dr Paulina Sołtys, Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

 • Jakie obowiązki kadrowe muszą być spełnione w sytuacji restrukturyzacji w firmie
 • Przepisy tarcz antykryzysowych ora zmiany wynikające z kodeksu pracy dotyczące restrukturyzacji kadrowej
 • Likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia – jak tego dokonać zgodnie z prawem i przedstawić pracownikom
 • Zmniejszenie wynagrodzenia – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników
 • Zmniejszenie etatu – obowiązki pracodawcy i prawa pracowników

10.30 Przerwa na kawę

10.45 Dokumentacja Pracownicza  w świetle stanowisk UODO i MRPiPS (MRPiT)

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

 • Aktualne przepisy dotyczące gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Ochrona danych osobowych w dokumentacji pracowniczej
 • Co można gromadzić w dokumentacji pracowniczej
 • Stanowiska Ministerstwa Pracy
 • Stanowiska UODO

12.05 Przerwa na lunch

12.35 Praca zdalna – zmiany wynikające z tarcz antykryzysowych, planowane zmiany w kodeksie pracy

Paula Koczara, Radca prawny, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird; Bartosz Mazurek, Associate w praktyce prawa pracy kancelarii Bird & Bird

 • Co po pandemii? Powrót do biura czy praca zdalna?
 • Porównanie telepracy z najnowszym projektem pracy zdalnej – omówienie najważniejszych zmian
 • Miejsce świadczenia pracy zdalnej - ograniczenia i potencjalne konsekwencje ubezpieczeniowe i podatkowe dla pracowników i pracodawców
 • Koszty pracy zdalnej
 • Praca zdalna a BHP – obowiązki i zakres kontroli pracodawcy oraz odpowiedzialność pracownika
 • Praca zdalna a zasada równego traktowania pracowników i prawo do bycia offline

13.55 Przerwa na kawę

14.10 Czas pracy – rozwiązania pocovidowe. Nowy ład w organizacji.

Piotr Wojciechowski, Adwokat, Ekspert specjalizujący się w prawie pracy

 • Czy praca będzie dalej zdalna?
 • Hybrydowy czas pracy
 • Zadaniowy czas pracy po covidzie
 • Zarządzanie godzinami nadliczbowymi na odległość
 • Trening umiejętności – identyfikacja nadgodzin

15.30 Zakończenie konferencji

Kontrole ZUS i PIP 2022 23 lut 2022
09:30 - 15:30

Kontrole ZUS i PIP 2022

 • Tytuły do ubezpieczeń
 • Warunki pracy i płacy – podstawowe obowiązki pracodawcy
 • Kontrola ZUS i PIP
  • Podstawa prawna kontroli
  • Podmioty kontrolowane
  • Przedmiot kontroli i jej przebieg
  • Skutki kontroli
 • Wydanie decyzji ZUS
  • Protokół kontroli
  • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
  • Decyzja i odwołanie od decyzji
 • Sankcje PIP nakładane na pracodawców
  • Protokół kontroli
  • Zastrzeżenia do protokołu kontroli
  • Nakaz płacowy, mandat i decyzja PIP
 • Najczęściej wydawane decyzje ZUS
  • Umowy o dzieło
   • Reklasyfikacja umowy o dzieło
   • Zgłaszanie umów o dzieło jako nowy obowiązek
   • Czy umowy o dzieło będą oskładkowane?
  • Trójkąt umów
   • Czy zatrudnienie zewnętrzne jest ryzykowne?
   • Praca na rzecz pracodawcy a składki ZUS
   • Kiedy umowy o dzieło podlegają oskładkowaniu
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
   • Wydatkowanie środków z ZFŚS
   • Rola kryteriów socjalnych w wydatkowaniu środków ZFŚS
 • Najczęściej kontrolowanie warunki zatrudnienia przez PIP
  • Czas pracy
   • Ewidencjonowanie czasu pracy
   • Praca w godzinach nadliczbowych
   • Normy czasu pracy i odpoczynku
  • Wypłata wynagrodzenia
   • Minimalne wynagrodzenie za pracę
   • Dodatki do wynagrodzenia
   • Rekompensowanie czasu pracy w nadgodzinach i w dniach wolnych
  • Ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Planowane zmiany i kontrole w czasie pandemii