Paweł Sawicki

Paweł Sawicki

Partner kierujący praktyką prawa karnego gospodarczego kancelarii Bird & Bird

Świadczy kompleksowe usługi w obszarze prawa karnego dla biznesu. Specjalizuje się w prawie karnym, w tym głównie karnym gospodarczym, postępowaniach spornych i compliance. Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentacji klientów w postępowaniach sądowych, obejmujące skomplikowane sprawy o wielowątkowym charakterze. Występuje jako obrońca w procesach karnych, reprezentuje także pokrzywdzonych, głównie podmioty będące ofiarami nadużyć. Wspiera podmioty z sektora prywatnego jak i publicznego oraz międzynarodowe korporacje w wewnętrznych postępowaniach wyjaśniających dotyczących wszelkiego rodzaju nadużyć, takich jak działanie na szkodę spółki, przekroczenie uprawnień, pranie pieniędzy, korupcja oraz wyprowadzanie majątku. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w sprawach compliance. Przeprowadza audyty wewnętrznych procedur i polityk oraz analizy ryzyk regulacyjnych. Opracowuje i wdraża procedury wewnętrzne a także doradza w kwestiach przeciwdziałania nadużyciom oraz w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wdraża systemy do zgłoszeń wewnętrznych i wspiera klientów w projektowaniu najlepszych rozwiązań związanych z ochroną sygnalistów. Jest autorem licznych publikacji prasowych, prelegentem na konferencjach i szkoleniach oraz prowadzącym zajęcia na studiach podyplomowych i szkoleniach specjalistycznych o tematyce compliance. Jest współzałożycielem i Prezesem Stowarzyszenia Praktyków Compliance. Posiada certyfikaty: Approved Compliance Expert, Approved AML Compliance Officer, Approved Whistleblowing Officer (AWBO) oraz Approved E/S/G Officer. Przed dołączeniem do Bird & Bird, doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych polskich kancelariach prawnych. Przez ostatnie 4 lata kierował zespołami prawa karnego i compliance. Pracuje w języku polskim i angielskim.

All Sessions by Paweł Sawicki