Paweł Wróbel

Paweł Wróbel

Szef Działu AI i Analityka HR, Kancelaria C&C Chakowski i Ciszek

Jest Szefem Działu AI i Analityka HR, inżynierem produkcji, związanym z projektami szkoleniowymi i doradczymi z zakresu szeroko pojętej analizy danych w firmach produkcyjnych. Jest ekspertem w zakresie optymalnego organizacyjnie i kosztowo harmonogramowania w różnych branżach produkcyjnych w Polsce, a w szczególności branży automotive. Specjalizuje się także w audytach dotyczących wdrożenia rozwiązań outsourcingowych. Jest współtwórcą specjalistycznej aplikacji do planowania i rozliczania czasu pracy a także aplikacji do zarządzania ryzykiem. Na codzień pracuje w kancelarii C&C Chakowski i Ciszek, która wspiera merytorycznie i współpracuje z Centrum Edukacji AI.

All Sessions by Paweł Wróbel