Paweł Ziółkowski

Paweł Ziółkowski

Ekspert z zakresu prawa pracy

Prawnik, publicysta, trener, wykładowca na studiach podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Współpracownik Kancelarii Maksyma z siedzibą w Warszawie. Właściciel biura doradztwa gospodarczego. Autor ponad 8000 publikacji zamieszczonych w prasie fachowej i portalach elektronicznych.

All Sessions by Paweł Ziółkowski

Wynagrodzenia 2022 – minimalne i jego pochodne, stawka godzinowa, nowe zasady prowadzenia kas zapomogowo-pożyczkowych 17 lis 2021
09:00 - 15:00

Wynagrodzenia 2022 – minimalne i jego pochodne, stawka godzinowa, nowe zasady prowadzenia kas zapomogowo-pożyczkowych

Wynagrodzenie minimalne a wynagrodzenie godziwe

Konstrukcja minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • Składniki wliczane do wynagrodzenia minimalnego
 • Składniki niewliczane do wynagrodzenia minimalnego
 • Wynagrodzenie minimalne a prawa autorskie
 • Dodatek wyrównawczy

Minimalne wynagrodzenie z umów zlecenia

 • Zasady wynagradzania zleceniobiorców
 • Komu przysługuje minimalne wynagrodzenie
 • Potwierdzanie godzin pracy
 • Wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu
 • Katalog wyłączeń w zakresie zapewnienia minimalnej stawki 

Minimalne wynagrodzenie 2022

 • Stawki wynagrodzenia minimalnego
 • Kwoty minimalnego netto

Pochodne minimalnego wynagrodzenia

 • Kwota, od której nie płaci się FP
 • Kwota uprawniająca do zwolnienia od składek w przypadku umowy zlecenia
 • Kwoty wolne od potrąceń
 • Limit odprawy przy zwolnieniu
 • Minimalny zasiłek
 • Dodatek za pracę w porze nocnej
 • Odszkodowania (np. z tytułu mobbingu)
 • Podstawa tzw. „małego ZUS”

Zmiany w ramach Polskiego Ładu

 • Nowa wysokość kwoty wolnej od podatku
 • Skala podatkowa
 • Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej i nowa ulga rekompensująca ten fakt klasie średniej
 • Nowe ulgi: powracający z zagranicy, rodziny wielodzietne, emeryci
 • Zmiany w przychodzie z tytułu używania auta służbowego do celów prywatnych
 • Koszty uzyskania przychodów z tytułu pełnienia funkcji społecznych i obywatelskich
 • Odsetki otrzymane w związku z nieterminową wypłatą należności zwolnionych od podatku na podstawie ustawy PIT
 • Przychody uzyskiwane przez nielegalnie zatrudnionych pracowników albo pracowników zatrudnionych legalnie, ale uzyskujących część wynagrodzenia poza listą płac
 • Zmiany w zakresie rozliczeń wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem

Zmiany w zasadach prowadzenia kas zapomogowo-pożyczkowych

 • Konstrukcja działalności kas zapomogowo-pożyczkowych
 • Nadzór związków zawodowych 
 • Konieczność świadczenia pomocy przez pracodawcę
 • Formalne zasady prowadzenia kas zapomogo-pożyczkowych