Piotr Bujak

Piotr Bujak

Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Główny Ekonomista PKO Banku Polskiego

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w analizach makroekonomicznych i prognozowaniu gospodarczym. Od 2014 roku w PKO Banku Polskim. Wcześniej m.in. główny ekonomista na Polskę w Nordea Markets (2011-2014), starszy ekonomista w Banku Zachodnim WBK (2002-2011) i ekspert w Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (1999-2002). Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szereg kursów dotyczących modelowania ekonometrycznego, prognozowania i wykorzystania metod matematycznych na rynkach finansowych (m.in. w Swiss Finance Institute w Genewie i Cambridge Econometrics). Autor kilku publikacji naukowych i szeregu artykułów o tematyce ekonomicznej. Był wielokrotnie wyróżniany w rankingach prognoz makroekonomicznych (Consensus Economics, Focus Economics, Forbes, Parkiet, Rzeczpospolita). Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet przyznała mu tytuł Ekonomisty Roku 2020 za najbardziej trafne prognozy makroekonomiczne dla Polski w trakcie pandemii.

All Sessions by Piotr Bujak