Piotr Kępisty

Piotr Kępisty

Doradca podatkowy i prawnik

doradca podatkowy i prawnik. Twórca bloga zrozumvat.pl zawierającego praktyczne materiały edukacyjne z zakresu VAT. Autor tradycyjnych publikacji prasowych (m.in. w Rzeczpospolitej oraz Rachunkowości – piśmie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce). Współautor książek o rozliczaniu VAT w nieruchomościach, w branży TSL oraz komentarzy do zmian. W ramach spółki Tributis Group doradza w podatku od towarów i usług. Doświadczony wykładowca w tematyce VAT.

All Sessions by Piotr Kępisty

Przygotowanie do KSeF w biurze rachunkowym. 17 maj 2024
10:00 - 23:00

Szczegółowy program:

1.     Czy ustawione i funkcjonujące już w biurze rachunkowym automatyzacje, systemy OCR oraz elektroniczne obiegi dokumentów muszą zostać zmienione na potrzeby działania KSeF?

2.     Czy biura rachunkowe obsługujące klientów „papierowo” będą zmuszone zmienić model współpracy?

3.     Czy w dobie KSeF możliwe będzie przejście w 100% na „bezpapierową” obsługę klientów?

4.     Czy KSeF wymaga od biur rachunkowych tworzenia dokumentów źródłowych?

5.     KSeF – program do wystawiania faktur/program księgowy – czym on właściwie jest?

6.     Pobieranie i przekazywanie dokumentów z KSeF do biura rachunkowego – kto i w jaki sposób ma to robić?

7.     Jakie będą metody współpracy klienta z biurem rachunkowym w dobie KSeF?

8.     Czy biuro rachunkowe musi być upoważnione przez klienta do obsługi KSeF w jego imieniu?

9.     Jaki model współpracy z klientem może usprawnić i przyspieszyć pracę biur rachunkowych?

10.   Jakie ryzyka i obciążenia wiążą się dla biur rachunkowych ze współpracą z klientem w ramach upoważnienia do obsługi KSeF w imieniu podatnika?

11.   KSeF to odciążenie dla przedsiębiorców – biuro rachunkowe pobierze faktury z KSeF i uwzględni je w księgach i ewidencjach podatkowych, bez udziału podatnika – czy na pewno?

12.   Czy może być tak, że pod względem praktycznym KSeF niczego nie zmieni w pracy biura ra-chunkowego?

13.   Czy można liczyć na to, że MF odpowiednio wyedukuje przedsiębiorców w kwestii działania KSeF? Czy może edukacja klientów w tym zakresie będzie kolejnym niepisanym obowiązkiem księgowych?

14.   Czy w kontekście obowiązkowego KSeF może być konieczna zmiana umów zawartych z klien-tami?

15.   Jak uświadomić przedsiębiorców, że KSeF to istotne wyzwanie również dla nich samych, a nie tylko biura rachunkowego?

16.   Jakie kroki wdrożeniowe warto podjąć przed wejściem w życie przepisów o KSeF?

17.   Co każda firma powinna przeanalizować i przemyśleć zanim zacznie wystawiać e-faktury?

Wdrożenie e-faktur (KSeF) i weryfikacja prawidłowości wystawianych faktur. 21 cze 2024
10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

 

1.    Zapowiedziane zmiany w działaniu KSeF określone po konsultacjach z 2024 r.

·     przesunięcie obowiązku stosowania e-faktur – na kiedy?

·     możliwość stosowania tzw. trybu offline również w sytuacji braku awarii;

·     objęcie KSeF faktur konsumenckich;

·     samoidentyfikacja nabywcy dla potrzeb wystawiania faktur w KSeF;

·     szczególne regulacje dla faktur za media, usługi telekomunikacyjne oraz inne zbiorcze faktury;

·     instalacja certyfikatów do kodów QR;

·     umożliwienie wystawiania faktur poza KSeF – jakich przypadków to dotyczy?

 

2.    Zagadnienia z fakturowania, na które warto zwrócić uwagę przed wdrożeniem KSeF

·     weryfikacja prawidłowości wystawiania faktur (terminy, elementy faktury, sprawdzenie czy wszystkie wymagane czynności są fakturowane);

·     sprawdzenie występowania procedur szczególnych, dla których wymagane są szczególne adnotacje (np. podzielona płatność, metoda kasowa, transakcje trójstronne itp.);

·     ustalenie prawidłowości wystawiania faktur zaliczkowych oraz kwestii wystawiania pro form;

·     audyt sposobu ujmowania korekt w VAT w kontekście zmian przewidzianych w przepisach o obligatoryjnym KSeF.

 

3.    Korzystanie z KSeF na przykładzie Aplikacji Podatnika udostępnionej przez MF:

·     do czego służy aplikacja podatnika i jak z niej korzystać?

·     jak zalogować się do aplikacji podatnika;

·     prezentacja sposobu wystawiania faktur przy użyciu aplikacji podatnika;

·     kto może korzystać z aplikacji podatnika?

·     jak wygenerować token w aplikacji podatnika?

·     jak nadać uprawnienia za pomocą aplikacji podatnika?

·     czy konieczne jest korzystanie z aplikacji podatnika?

 

3.    Uprawnienia w KSeF:

·     czy jako podatnik muszę zgłosić się do KSeF?

·     czy muszę upoważnić pracownika do korzystania z KSeF?

·     jakie ryzyka wiążą się z przyznaniem osobom i podmiotom dostępu do KSeF?

·     jak nadaje się uprawnienia w KSeF;

·     jak i komu nadać uprawnienie za pomocą formularza ZAW-FA?

·     czy podatnik prowadzący JDG może złożyć formularz ZAW-FA?

·     czy mogę korzystać z KSeF bez nadawania komukolwiek uprawnień?

 

4.    Proces wystawienia e-faktury w KSeF:

·     jak wystawić e-fakturę przy użyciu aplikacji podatnika?

·     jak wygląda proces wystawiania e-faktury w komercyjnym programie do fakturowania?

·     czy po przesłaniu faktury – KSeF dokonuje jej weryfikacji?

·     czym jest numer KSeF i z czego się składa?

·     jaki jest termin wystawienia e-faktury?

·     czy mogę przesłać e-fakturę do KSeF dopiero po kilku dniach od wygenerowania jej we własnym systemie do fakturowania?

 

5.    Faktury zakupowe w KSeF

·     czy otrzymam informację o wystawionej dla mnie fakturze zakupowej?

·     ryzyko otrzymywania tzw. faktur scamowych – jak sobie z tym radzić?

·     kiedy uznaję e-fakturę za otrzymaną? Czy muszę ją pobrać z KSeF?

·     jakie są zasady odliczania VAT z faktur zakupowych wystawionych przy użyciu KSeF?

·     czy w KSeF znajdę wszystkie faktury zakupowe?

·     czy od 1 lipca 2024 r. mogę uznać paragon z NIP nabywcy za fakturę?

 

6.    Obowiązek wystawiania e-faktur dla polskich podatników:

·     KSeF u czynnych podatników VAT;

·     jak czynny podatnik VAT ma przekazać e-fakturę podatnikowi zwolnionemu z VAT?

·     okres przejściowy dla podatników zwolnionych z VAT – czy zostanie utrzymany?

·     okres przejściowy dla faktur uproszczonych oraz wystawianych w kasach fiskalnych (w tym paragonów z NIP nabywcy) – czy dalej jest przewidziany?

·     jak przekazać e-fakturę kontrahentom zagranicznym (np. przy WDT, eksporcie towarów, eksporcie usług)?

·     wyłączenia dotyczące polskich podatników (usługi finansowe, SOTI rozliczane w IOSS);

 

7.    KSeF a podmioty zagraniczne

·     kiedy podmiot zagraniczny musi wystawiać e-faktury w KSeF?

·     co decyduje o konieczności wystawiania e-faktur w KSeF u podmiotów zagranicznych – fakt posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, czy też rejestracja do VAT w Polsce;

·     jak będą wystawiać faktury podmioty zagraniczne jedynie zarejestrowane do VAT w Polsce;

·     czym jest stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej?

 

8.    Jak zbudowana jest schema e-faktury?

·     format e-faktur;

·     informacje na temat budowy schemy e-faktury, jej pól;

·     omówienie węzłów e-faktury:

·     Węzeł Nagłówek,

·     Węzeł Podmiot 1 (sprzedawca),

·     Podmiot 2 (nabywca),

·     Podmiot 3,

·     Podmiot Upoważniony,

·     Węzeł Faktura (omówienie części głównej, dodatkowych oznaczeń i adnotacji, części dotyczącej korekt oraz wierszy e-faktury),

·     Węzeł Rozliczenie,

·     Węzeł Płatność,

·     Węzeł Zamówienie,

·     Węzeł Warunki Transakcji (umowy i zamówienia oraz warunki transportu),

·     Stopka faktury;

·     aspekty techniczne przesyłania e-faktur.

 

9.    Czas na dyskusję