Piotr Kuźniak

Piotr Kuźniak

Radca prawny , Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Unii Europejskiej współorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski i University of Cambridge. Jest prawnikiem z ponad 14-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracował przez wiele lat jako in-house lawyer w dziale prawnym dużej spółki Skarbu Państwa operującej w branży IT, gdzie zdobył doświadczenie w obsłudze prawnej dużych i skomplikowanych projektów. Obecnie doradza polskim i zagranicznym spółkom. Szerokie spektrum jego doradztwa obejmuje prawo pracy zarówno w aspekcie indywidualnym, jak i zbiorowym. Z uwagi na charakter swojego doświadczenia zawodowego doskonale rozumie specyfikę współpracy ze związkami zawodowymi. Prowadził wiele postępowań przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym w zakresie skargi kasacyjnej.

All Sessions by Piotr Kuźniak

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 4 13 cze 2022
09:00 - 15:00

Certyfikowany Manager ds. Kadr - Moduł 4

Dokumentacja pracownicza 

 1. Akta osobowe – podstawowe zasady prowadzenia
 2. Pozostała dokumentacja pracownicza (dokumentacja urlopów wypoczynkowych, ewidencja czasu pracy)
 3. Okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej przez pracodawcę
 4. Szczególne zasady dotyczące dokumentacji z zakresu ubezpieczeń społecznych
 5. Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 6. Ochrona danych osobowych w kontekście prowadzenia dokumentacji pracowniczej

RODO

 1. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych w prawie pracy
 2. Podstawy i zakres dopuszczalnego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracowników przez pracodawcę
 3. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych i uprawnienia pracownika jako osoby, której dane są zbierane
 4. Zasady postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 5. Kontrola i odpowiedzialność pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych

Dokumenty i regulacje wewnętrzne

 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy
 2. Układy zbiorowe
 3. Porozumienia zbiorowe
 4. Regulamin pracy
 5. Regulamin wynagradzania
 6. Statut
 7. Inne regulacje wewnętrze u pracodawcy