Radosław Kowalski

Radosław Kowalski

Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

All Sessions by Radosław Kowalski

KSeF w jednostkach budżetowych 17 lis 2023
09:00 - 15:00

Program szkolenia:

 

1.      Cel wprowadzenia KSeF

2.      Założeniu modelu a rozbudowane struktury jednostek budżetowych, z uwzględnieniem funkcjonowania jednostek zamiejscowych

3.      Jakie działania podjąć dla wdrożenia KSeF: mapa drogowa dla jednostek budżetowych, w tym o rozbudowanej strukturze organizacyjnej

4.      Kto i w jakich terminach musi implementować procesy stosowania faktur ustrukturyzowanych?

5.      Faktury „zwykłe” a faktury ustrukturyzowane

6.      Dostęp do KSeF – modele i uprawnienia

7.      Szczególne rozwiązanie dostępu do KSeF w jednostkach budżetowych

8.      Funkcje pracowników w procesie stosowania KSeF

9.      Funkcjonalności KSeF

10.  Dlaczego w KSeF jest tyle pól?

11.  Załączniki do KSeF – czyli czego nie uwzględnimy w wystawionej fakturze ustrukturyzowanej?

12.  Jak wygląda faktura ustrukturyzowana?

13.  Odstępstwa od obowiązku stosowania KSeF – faktury spoza systemu

14.  Awarie KSeF a fakturowanie i dodatkowe obowiązki

15.  Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych

16.  Spodziewane największe problemy w implementacji modelu i następnie w jego stosowaniu

 

 

KSeF - jak się przygotować do nowego obowiązku? 13 wrz 2023
10:00 - 16:00

KSeF - jak się przygotować do nowego obowiązku?

Program:

1.         Cel wprowadzenia KSeF.

2.         Założenia modelu – jaka jest istota, czemu służy, spodziewane korzyści dla fiskusa ale i podatników itp.

3.         Jakie działania podjąć dla wdrożenia KSeF: mapa drogowa.

4.         Kto i w jakich terminach musi implementować procesy stosowania faktur ustrukturyzowanych.

5.         Faktury „zwykłe” a faktury ustrukturyzowane.

6.         Dostęp do KSeF – modele i uprawnienia.

7.         Funkcje pracowników w procesie stosowania KSeF.

8.         Funkcjonalności KSeF.

9.         Dlaczego w KSeF jest tyle pól?

10.     Jak wygląda faktura ustrukturyzowana.

11.     Załączniki do KSeF – czyli czego nie uwzględnimy w wystawionej fakturze ustrukturyzowanej.

12.     Odstępstwa od obowiązku stosowania KSeF – faktury spoza systemu.

13.     Awarie KSeF a fakturowanie i dodatkowe obowiązki.

14.     Zasady fakturowania – najważniejsze działania na przykładach.

15.     Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

16.     Spodziewane problemy związane z wdrożeniem KSeF i jego stosowaniem.

CIT bieżące zagadnienia 24 sty 2024
10:00 - 16:00

CIT bieżące zagadnienia

Ostatnia część Akademii Podatków 2023/24  poświęcona jest podatkowi dochodowemu od osób prawnych. Po zmianach Polskiego Ładu, po powrocie podatku minimalnego należy przypomnieć sobie najważniejsze, podstawowe zasady. Bez właściwego rozliczenia przychodów i kosztów nie można prawidłowo rozliczyć CIT – i na tym skupi się prowadzący, który nie tylko przypomni najważniejsze zagadnienia, ale również wskaże na aktualną wykładnię, która przecież w dużym stopniu wpływa na rozliczenia.

 

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. Znaczenie podziału na źródła przychodu w CIT
 2. Straty z lat ubiegłych zasady rozliczania
 3. Przychód podatkowy – zasady identyfikacji przychodu z działalności gospodarczej
 4. Kursy walut w CIT
 5. Moment uzyskania przychodu
 6. Korekty przychodu w CIT
 7. Koszty uzyskania przychodu
 8. Definicja KUP
 9. Wyłączenia z kosztów
  1. Limity płatności gotówkowych a KUP
  2. Finansowanie dłużne w KUP
  3. Co z usługami niematerialnymi w KUP
  4. Kary, odszkodowania
  5. Reprezentacja
  6. Wydatki związane z używaniem samochodów
  7. Inne ciekawe wyłączenia
 10. Korekta kosztów
 11. Koszty w czasie
 12. Amortyzacja jako szczególna metoda aktywacji kosztów w czasie
 13. Stawka 9% CIT – zasady stosowania
 14. Podatek od przerzuconych dochodów – nie tylko dla dużych przedsiębiorców
 15. Estoński CIT – doświadczenia, kto może i komu się opłaca wybrać taką formę opodatkowania
 16. Inne ciekawe zagadnienia

 

16.00- zakończenie szkolenia

 

VAT w transakcjach międzynarodowych 13 gru 2023
10:00 - 16:00

VAT w transakcjach międzynarodowych

godz. 10:00-16:00

 

W praktyce część podatników twardo deklaruje, że oni prowadzą działalność wyłącznie w kraju i ich zagadnienia opodatkowania VAT w transakcjach międzynarodowych nie dotyczą. Niejednokrotnie jednak już chwilę później okazuje się, że nawet jeżeli nie sprzedają, to kupują świadczenia z zagranicy i muszą prawidłowo takie transakcje opodatkować. Co więcej, obowiązki w zakresie dokonania rozliczeń podatkowych, a nawet zapłaty VAT spoczywają wtedy nie tylko na czynnych podatnikach, ale również podatnikach zwolnionych.

W tej części Akademii Podatków 2023/24 omówione zostaną zasady opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych nie z pozycji wielkiej globalnej korporacji, ale zwykłego podatnika, który tylko czasami musi dokonać odpowiedniego rozliczenia. Ponadto prowadzący w szczegółowy i praktyczny sposób przybliży transakcje łańcuchowe, przekonując uczestników, że nie taki ten diabeł straszny jak go malują.

  

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. VAT jako podatek terytorialny
 2. Właściwość kursów walut
 3. Korekty w VAT a właściwość kursu po SLIM VAT
 4. Usługi w obrocie międzynarodowym a opodatkowanie VAT
 5. Miejsce świadczenia usług
 6. Import usług
  1. Moment powstania obowiązku podatkowego
  2. Podstawa opodatkowania
  3. Korekty
  4. Dokumentowanie i prezentacja w JPK_V7
  5. Stawki VAT oraz usługi zwolnione w imporcie usług
  6. VAT naliczony w imporcie usług (z uwzględnieniem zlikwidowanego szyku rozłącznego)
 7. „Eksport” usług
 8. Dostawy B2B w obrocie międzynarodowym
 9. Dostawy łańcuchowe – zasady opodatkowania po SLIM VAT
 10. Uproszczone transakcje trójstronne
 11. Transakcje towarowe wewnątrzwspólnotowe
  1. WDT
   • WDT – definicja
   • Obowiązek podatkowy
   • Podstawa opodatkowania i korekty
   • Dokumentowanie i warunki stosowania stawki VAT 0%
  2. WNT
   • WNT – definicja
   • Obowiązek podatkowy
   • Podstawa opodatkowania i korekty
   • VAT naliczony w WNT po zmianach SLIM
 1. Eksport towarów
 1. Definicja i warunki opodatkowania
 2. Obowiązek podatkowy w eksporcie ze szczególnym uwzględnieniem zaliczki
 3. Dokumentowanie eksportu i zasady stosowania stawki VAT 0%

 

 1. Import towarów – procedura uproszczona i zwykła opodatkowania VAT

 

16.00- zakończenie szkolenia

Dokumentowanie VAT 17 lis 2023
10:00 - 16:00

Dokumentowanie VAT

 

Za podatnikami stosunkowo świeże zmiany dotyczące fakturowania, w szczególności wystawiania faktur korygujących, a przed nimi bardzo istotne zmiany dotyczące faktur ustrukturyzowanych. Do tego trzeba się przygotować. Aby jednak skutecznie implementować regulacje dotyczące KSeF i faktur ustrukturyzowanych trzeba znać prawidłowe, ogólne zasady fakturowania. Praktyka bowiem pokazuje, że problem dokumentowania w VAT jest cały czas aktualny. A przecież faktura to nie tylko dokument podatkowy dla VAT, lecz również dla innych podatków, a także rozliczeń cywilnoprawnych.

W czasie drugiego szkolenia w ramach Akademii Podatków 2023/24 prowadzący w praktyczny sposób przypomni zasady fakturowania, wyjaśni zmiany dotyczące tego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmienionych w 2023 r. zasad wystawiania (i niewystawiania) tzw. faktur zaliczkowych. W trakcie szkolenie nie będzie omawiana sama struktura faktur ustrukturyzowanych, ale wyjaśnione zostanie, jak przygotować się do wprowadzenia takich faktur, jak będzie wyglądało stosowanie takich faktur w praktyce, jak również, jakie ryzyko przyniesie uchybienie obowiązkom stosowania tego modelu fakturowania, a także jakie mogą być skutki „zwykłych” błędów w fakturowaniu i jak ich uniknąć.

 

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. Funkcja, rola i znaczenie faktury w polskich podatkach
 2. Podstawy prawne fakturowania
 3. Co z zasadą, że każdy dokument może być fakturą?
 4. Klasyfikacje statystyczne a faktura – w tym CN
 5. Faktura a warunki dostawy
 6. Proforma – co to jest i jak jest regulowana 
 7. Czynności podlegające fakturowaniu
 8. Terminy fakturowania,
 9. Dokumenty niepodatkowe istotne dla fakturowania i rozliczeń podatkowych  
 10. Faktura wg KSeF
 11. Jak się przygotować do implementacji KSeF
 12. Zasady wystawiania i doręczania faktur przez KSeF
 13. Wyłączenia stosowania KSeF a wyłączenie doręczania przez KSeF
 14.  Awaria systemu KSeF i inne przeszkody a fakturowanie  
 15. Dane, które muszą znaleźć się w fakturze (szczegółowa analiza treści faktury)  
 16. „Dopiski” obligatoryjne w fakturze i dopiski nieobligatoryjne które warto zamieścić w fakturze
 17. Faktura zaliczkowa ze szczególnym uwzględnieniem zmian KSeF
 18. Korygowanie faktur – wpływ zmian KSeF na zasady wystawiania korekt
 19. Noty korygujące a zmiany KSeF
 20. Korekta faktur dotyczących sprzedaży w obrocie międzynarodowym 
 21. Czy można anulować fakturę
 22. Faktura nierzetelna a faktura wadliwa
 23. Kto może być ukarany za błędy w fakturze
 24. Inne praktyczne zagadnienia związane z fakturowaniem

 

16.00- zakończenie szkolenia

VAT w transakcjach krajowych 2023 17 paź 2023
10:00 - 16:00

VAT w transakcjach krajowych 2023

Pierwsza część Akademii Podatków 2023/24 poświęcona jest zasadom opodatkowania transakcji krajowych. W trakcie tego szkolenia przybliżone, a czasami przypomniane zostaną podstawowe, ale tym samym najważniejsze zagadnienia dotyczące opodatkowania. Kolejne zmiany, jakie podatnikom funduje prawodawca, konieczność ich śledzenia i przyswajania, powodują, że łatwo zapomnieć o zasadach obowiązujących od lat. Tymczasem uchybienia w tym zakresie mogą doprowadzić do tragicznych dla podatnika implikacji podatkowych.

W pierwszej części Akademii prowadzący w praktyczny sposób wskaże na to, kto jest, a kto nie jest podatnikiem, ale również, jak należy rozliczać VAT i o czym trzeba pamiętać, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność również w zakresie tzw. najmu prywatnego.

Omówione zostaną zasady wyznaczania momentu powstania obowiązku podatkowego, z którymi nieustannie podatnicy mają problem, ale również m.in. zasady rozliczania VAT naliczonego. Praktyka pokazuje bowiem, że to właśnie odliczanie podatku naliczonego najczęściej jest przedmiotem nieporozumień na linii podatnicy – organy.

 

10.00- rozpoczęcie szkolenia

 

Program szkolenia:

 1. Podatnik VAT
  1. Status podatnika a podatnik zarejestrowany
  2. Osoba fizyczna jako podatnik i nie podatnik
  3. Najem prywatny a status podatnika
  4. Przedsiębiorstwa w spadku a podatnik VAT
  5. Organy i ich urzędy a podatnik VAT
  6. Oddziały w VAT
  7. Grupa podatkowa w VAT
 2. Czynności opodatkowane VAT w transakcjach krajowych
 3. Nadużycie prawa – zastosowane w praktyce
 4. Przedsiębiorstwo i ZCP jako przedmiot świadczenia
 5. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług
 6. Dostawa a usługa – co decyduje o identyfikacji rodzaju świadczenia
 7. Czynności nieodpłatne a opodatkowanie VAT
 8. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych w VAT
 9. Podstawa opodatkowania i korekty
  1. Zasady identyfikacji podstawy opodatkowania
  2. Dopłaty a podstawa opodatkowania w VAT
  3. Szczególne zasady wyznaczania podstawy opodatkowania przy dostawie nieruchomości
  4. Korekty w VAT: po zmianach slim vs po zmianach KSeF
 10. Odwrotne opodatkowanie w transakcjach krajowych?
 11. Dostawa nieruchomości – zasady stosowania zwolnienia i rezygnacji ze zwolnienia
 12. Rezygnacja ze zwolnienia od usług finansowych – czy to się opłaca?
 13. Podatek naliczony – zasady odliczania przy zakupach krajowych
 14. Korekta VAT naliczonego po zmianach KSeF
 15. Odliczanie częściowe i korekta VAT w czasie
 16. Zwroty VAT po zmianach slim
 17. Podsumowanie

 

16.00 – zakończenie szkolenia

Jak zmiany SLIM VAT 3 i wprowadzenie KSeF wpłyną na współpracę księgowych i biur rachunkowych z klientami 16 cze 2023
10:00 - 14:00

Jak zmiany SLIM VAT 3 i wprowadzenie KSeF wpłyną na współpracę księgowych i biur rachunkowych z klientami

 

10.00 – rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Zmiany SLIM VAT nie muszą pogarszać pracy księgowych – szybki przegląd najważniejszych modyfikacji SLIM, z uwzględnieniem SLIM VAT 3, również pod kątem współpracy na linii podatnik – księgowy i odpowiedzialności ponoszonej przez tego drugiego.

 

 1. Korekty po SLIM VAT, czyli nie taki diabeł straszny – zagadnienie istotne merytorycznie, ale nade wszystko niezwykle ważne dla relacji między księgowym i klientem, dlatego powiemy m.in. o tym, jak powinny być zdefiniowane poszczególne procesy typowe dla korekt, takie jak reklamacje, zwroty towarów, ale również rozliczenia błędnych dokumentów. Wszystko to omówimy zarówno z perspektywy świadczącego, jak i nabywcy. Na jaki aspekt wprowadzonych zmian zwrócić szczególną uwagę, jak działać, by niepotrzebnie nie narażać się na odpowiedzialność cywilnoprawną, ale również karno-skarbową?

 

 1. Co z kursami walut w ramach SLIM VAT 3? – dlaczego zanim zmiany zostały wprowadzone, to napsuły krwi podatnikom? Jakie kursy należało stosować przed nowelizacją, a jakie obecnie? Co zrobić, by uniknąć nadmiaru pracy?

 

 1. Odliczanie podatku naliczonego – odwieczny problem z dokumentami. Na czym będą polegały zmiany KSeF, a jak to teraz wygląda? Czy to prawda, że KSeF może okazać się bardzo pomocny? Co należy zrobić, żeby tak było? Kiedy i w jaki sposób przygotowywać się do KSeF? – przegląd najważniejszych założeń systemu. Co zapisać w umowach obsługi ewidencji podatkowych? Kto i za co tu odpowiada?

 

 1. Zmiany w sankcjach w ramach SLIM VAT 3 – to doskonała okazja do uporządkowania relacji między podatnikiem a księgowym i ustalenia zakresu odpowiedzialności.

 

 1. Import usług, transakcje wewnątrzwspólnotowe, a także transakcje łańcuchowe –zasady rozliczania po „slim” zmianach VAT; najwyższy czas ustalić ścieżki przepływu informacji, pozwalające księgowym na efektywne dokonywanie rozliczeń. Likwidacja szyku rozłącznego to nie koniec problemów. Trzeba jasno ustalić, kiedy i jakie informacje powinien otrzymać księgowy oraz określić zakres odpowiedzialności. A przy okazji warto wskazać, że za dodatkową pracę księgowego klient powinien dodatkowo zapłacić!  

14.00 – zakończenie szkolenia

W trakcie szkolenia przewidziane są dwie 10-minutowe przerwy.

Podatki w praktyce – problemy podatników 11 maj 2023
10:00 - 16:00

Podatki w praktyce – problemy podatników

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Czynności opodatkowane VAT – przypomnienie katalogu czynności ze wskazaniem na najczęstsze problemy w identyfikacji świadczeń opodatkowanych
 2. Miejsce opodatkowania jako kluczowy element prawidłowego rozliczenia podatkowego:
  • siedziba i stałe miejsce prowadzenia działalności wg VAT
  • miejsce świadczenia usług ze szczególnym uwzględnieniem problemów z usługami związanymi z nieruchomościami
  • miejsce opodatkowania dostawy
  • WNT i WDT – istota transakcji i zasady identyfikacji
  • czy każdy zakup w innym państwie UE to WNT?
  • transakcje łańcuchowe w praktyce podatników – dostawa ruchoma jako element konieczny opodatkowania WDT i eksportu
 3. Obowiązek podatkowy w VAT ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń okresowych i „opodatkowania zaliczek”
 4. Odliczanie podatku naliczonego jako podstawowe prawo podatnika, ale jednocześnie często nadużywane
 5. Działalność reklamowo-promocyjna w VAT i podatkach dochodowych (w tym obowiązki płatnicze)
 6. Wierzytelności w podatkach dochodowych i w VAT
  • brak zapłaty a odliczenie VAT i KUP wierzyciela i dłużnika
  • sprzedaż wierzytelności w VAT i podatkach dochodowych
  • umorzenie wierzytelności – w jakim momencie zastosować by było korzystne podatkowo
 7. Inne ciekawe zagadnienia wybrane z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa, interpretacji i zgłoszeń uczestników

16.00 Zakończenie szkolenia

PIT i ryczałt – rozliczenie przedsiębiorcy za 2022 r. i zmiany w 2023 r. 14 kwi 2023
10:00 - 16:00

PIT i ryczałt – rozliczenie przedsiębiorcy za 2022 r. i zmiany w 2023 r.

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 1. Krajobraz w PIT po PŁ – rozliczenie przedsiębiorcy za 2022 r. a decyzja na 2023 r.
 2. Zamknięcie podatkowe 2022 r. przez przedsiębiorcę (z uwzględnieniem zmian w trakcie roku)
  • stawki PIT i kwota wolna w rozliczeniu PIT 2022 r.
  • przychody i koszty na przełomie lat
  • zaliczki a rozliczenie roczne
  • rozliczenie roczne podatnika stosującego podatek liniowy z uwzględnieniem rozliczenia zapłaconych składek
  • rozliczenie roczne ryczałtowca z uwzględnieniem rozliczenia zapłaconych składek
  • ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym podatnika PIT
  • czy można jeszcze skorzystać z którejś z nowych ulg podatkowych?
 3. Decyzje o opodatkowaniu 2022 r. – kto może podjąć decyzję o zmianie formy opodatkowana i z czym się to wiąże?
  • ograniczenia zmiany formy opodatkowania na podstawie PŁ 2.0
  • zasady i terminy zmiany formy opodatkowania PIT w ramach PŁ 2.0
  • najważniejsze przesłanki do zmiany formy opodatkowania w związku z PŁ 2.0.
  • opłacalność zmiany formy opodatkowania
 4. Wpływ zmiany formy opodatkowania 2022 r. na opodatkowanie 2023 r.
 5. Rozliczenie PIT przez płatnika po PŁ 2.0.
 6. „Złotówka za złotówkę” – kto i komu to rozlicza?
 7. Oświadczenia „płatnicze” w 2023 r.
 8. Wystąpienie przez płatnika o zwrot nadpłaty po PŁ 3.0
 9. Podatek dochodowy od przychodów/dochodów z najmu prywatnego:
  • zamknięcie 2022 r.
  • zmiana formy opodatkowania 2022 r.
  • opodatkowanie w 2023 r.
 10. Najem prywatny a najem w ramach działalności gospodarczej – całkiem nowa odsłona sporu w 2023 r.
 11. Odsunięcie w czasie momentu wprowadzenia obowiązku składania cyklicznych JPK dla podatków dochodowych
 12. Podsumowanie

 

16.00 Zakończenie szkolenia

CIT – zakończenie 2022 r. i rozliczenia 2023 r. 09 mar 2023
10:00 - 16:00

CIT – zakończenie 2022 r. i rozliczenia 2023 r.

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Kierunek zmian w CIT
 2. Czy zmiany Polskiego Ładu wpłynęły na rozliczanie przychodów z działalności gospodarczej w CIT?
 3. Koszty uzyskania po zmianach Polskiego Ładu
  • czy zmieniły się zasady identyfikacji KUP? (definicja i wyłączenia)
  • rozliczenia kosztów w czasie ze szczególnym uwzględnieniem składek ZUS
  • odsetki i inne koszty finansowania dłużnego w KUP
  • amortyzacja w KUP 2022 i 2023 r. po PŁ
 4. Transakcje z kontrahentami z rajów i pośrednie transakcje rajowe – czy to już koniec problemu?
 5. Obowiązek płatności bezgotówkowej i limity zapłaty gotówkowej – od kiedy te zmiany?
 6. Ulga na złe długi w CIT – czy i jak stosować, co z załącznikiem do CIT?
 7. Podatek od przychodów z budynków – UWAGA: powrót w 2022 r.
 8. Podatek minimalny – odroczona uciążliwość
 9. Estoński CIT ad 2022 i 2023 r. – jak rozliczyć 2022 r. i jak stosować w 2023 r. – co z tymi samochodami?
 10. Przerzucanie dochodów wg Polskiego Ładu – czy na pewno mnie to nie dotyczy?
 11. WHT – uelastycznienie stosowania w podatku u źródła mechanizmu pay & refund, ale trzeba pamiętać o rozliczeniu rocznym
 12. IP Box po zmianach – czy nowe ulgi mogą zachęcić do stosowania IP Box?
 13. Czy w rozliczeniu rocznym można skorzystać z nowych ulg, czy jednak należało się do nich przygotować w trakcie roku?
 14. Podsumowanie

 

16.00 Zakończenie szkolenia

VAT po SLIM zmianach – praktyczne podsumowanie ostatnich dwóch lat zmian 09 lut 2023
10:00 - 16:00

VAT po SLIM zmianach – praktyczne podsumowanie ostatnich dwóch lat zmian

10.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. Kierunki zmian polskiego VAT – na początek… podsumowanie
 2. Mały podatnik VAT w 2023 r. – kto teraz jest małym podatnikiem i z czym to się wią-że?
 3. Czynności nieodpłatne a opodatkowane VAT
 4. Korekty w VAT po nowelizacjach SLIM
 5. Kurs VAT – zasady stosowania w transakcjach sprzedaży i przy korektach
 6. Transakcja łańcuchowe w praktyce
 7. Rozliczanie WDT – krajobraz po SLIM zmianach
 8. WIS w swoim ostatecznym kształcie – wpływ zmian na popularność WIS
 9. Zwolnienie dla dostawy nieruchomości zabudowanych
 10. Odliczanie podatku naliczonego po zmianach
  1. wpływ zmian na zasady rozliczania
  2. terminy odliczania
  3. skutki likwidacji szyku rozłącznego w odwrotnym opodatkowaniu VAT
  4. brak faktury w WNT a odliczenie VAT
  5. ograniczenia prawa do rozliczenia VAT naliczonego
  6. VAT od zakupów samochodowych
  7. korekta VAT naliczonego
 11. Racjonalizacja przy stosowaniu odliczania częściowego i korekty rocznej
 12. Fakturowanie po zmianach
  1. faktury ustrukturyzowane – zarys
  2. zmiany dotyczące faktur korygujących
  3. faktury zaliczkowe – czy wreszcie koniec nieracjonalnych zasad fakturowania?
 13. Ulga na złe długi – czy to już koniec zmian?
 14. Przepisy sankcyjne – zmiany wymuszone przez TSUE
 15. MPP – szczególne przypadki stosowania i poszerzenie możliwości wykorzystania środ-ków z rachunku VAT
 16. Grupa VAT – czy przepisy okazały się interesujące dla podatników?
 17. Podsumowanie

 

16.00 Zakończenie szkolenia

Podatki w praktyce- zmiany w podatkach wprowadzone i planowane, ocena skutków wprowadzanych zmian, praktyczne problemy z rozliczaniem podatków po zmianach, najnowsze wyroki sądów polskich i TSUE oraz praktyka organów podatkowych. 11 sty 2023
10:00 - 16:00

Podatki w praktyce- zmiany w podatkach wprowadzone i planowane, ocena skutków wprowadzanych zmian, praktyczne problemy z rozliczaniem podatków po zmianach, najnowsze wyroki sądów polskich i TSUE oraz praktyka organów podatkowych.

Program:

 1. Transakcje łańcuchowe w praktyce podatników – dostawa ruchoma jako element konieczny opodatkowania WDT i eksportu.
 2. VAT od działalności rolniczej wg orzeczenia TSUE C-697/20 z 24 marca 2022 r.
 3. Przesłanki stałego miejsca prowadzenia działalności wg wyroku z 7 kwietnia 2022 r. TS UE C-333/20.
 4. Przychód faktora i faktoranta po ogólnej interpretacji MF i wyroku NSA z 3 grudnia 2021 r.
 5. Inne zagadnienie ustalone z uwzględnieniem orzecznictwa, interpretacji i zgłoszeń uczestników. 

 

PIT - zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? 08 gru 2022
10:00 - 16:00

PIT - zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki?

Program:

 1. Harmonogram wprowadzania w PIT zmian Polskiego Ładu 2.0 i 2.1.
 2. Stawki PIT i kwota wolna – zasady ogólne.
 3. Opodatkowanie przedsiębiorców wg Polskiego Ładu 2.0 i 2.1.
 4. Składki na ubezpieczenie w kosztach niektórych przedsiębiorców.
 5. Odliczenie części składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu.
 6. Roczne rozliczenie podatkowe w PIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 7. Zmiana formy opodatkowania dla 2022 r.
  1. Ograniczenia zmiany formy opodatkowania na podstawie PŁ 2.0.
  2. Zasady i terminy zmiany formy opodatkowania PIT w ramach PŁ 2.0.
  3. Najważniejsze przesłanki do zmiany formy opodatkowania w związku z PŁ 2.0.
  4. Opłacalność zmiany formy opodatkowania na przykładach.
  5. Inne przepisy przejściowe dla 2022 r.
 8. Rozliczenie PIT przez płatnika po PŁ 2.0.
  1. Sposoby wyznaczania zaliczek przez płatników.
  2. Rozliczenie tzw. kwoty wolnej przez płatnika/płatników.
  3. Oświadczenia podatnika przekazywane płatnikowi.
  4. Rozliczenie płatnicze od lipca 2022 r.
 9. PŁ 2.0 a podatek dochodowy od przychodów/dochodów z najmu prywatnego.
 10. PŁ 2.0 a PIT od dochodów innych niż z działalności gospodarczej.
  1. „Złotówka za złotówkę” wg PŁ 2.0 – czyli wg jakich zasad rozliczenie PIT za 2022 r.
  2. Rozliczenie samotnych rodziców.
  3. Modyfikacja zwolnień w PIT.
  4. Pałacyk plus – zmieniony ale zostaje .
 11. Odsunięcie w czasie momentu wprowadzenia obowiązku składania cyklicznych JPK dla podatków dochodowych.
 12. Przypomnienie zmian Polskiego Ładu 2.1 omawianych w części CIT, a wprowadzanych również w PIT. 

CIT – Polski Ład 2.1 – czyli jakie zmiany w 2022 r. i na 2023 r. 08 lis 2022
10:00 - 16:00

CIT – Polski Ład 2.1 – czyli jakie zmiany w 2022 r. i na 2023 r.

Program szkolenia

1.  Zatrudnianie pracowników oświaty

a.  Zatrudnianie nauczycieli

i.   Warunki zatrudnienia na stanowisku nauczyciela

ii.  Podstawy zatrudnienia nauczycieli w szkołach – limity umów na czas określony

iii. Zatrudnianie nauczycieli początkujących

2.  Zatrudnianie pracowników samorządowych

a.  Podstawy zatrudnienia – rodzaje umów o pracę

b.  Podział na stanowiska urzędnicze oraz pomocniczo - obsługowe

c.  Procedury naboru na stanowiska urzędnicze

3.  Wymagania dotyczące treści umowy o pracę i informacji o warunkach zatrudnienia w świetle projektowanych zmian w Kodeksie pracy

a.  Treść umowy nauczyciela i pracownika niepedagogicznego

b.  Sposób określania informacji o warunkach zatrudnienia

4.  Zmiana warunków zatrudnienia

a.  zmiana stanowiska (analiza pojęcia „stanowisko pracy” nauczycieli, odrębności dotyczące umowy o pracę i mianowania)

b.  zmiana wymiaru etatu

c.  przeniesienie do innej jednostki

d.  zmiany innych warunków pracy

5.  Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami oświaty

a.  Obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie nauczyciela

i.   rozwiązanie stosunku pracy inicjatywy nauczyciela

ii.  przekroczenie dopuszczalnego okresu nieobecności z powodu choroby

iii. niezdolność do pracy

iv. cofnięcie skierowania do nauczania religii

v.  negatywna ocena pracy

vi. niewykonanie badań profilaktycznych

vii. nieuzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego

b.  Zasady rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami niepedagogicznymi

i.   porozumienie stron

ii.  wypowiedzenie (szczegółowe wymagania dotyczące wypowiedzenia umowy przez pracodawcę) – przyczyny, procedury, ograniczenia

iii. wymóg uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony i konsultacja ze związkiem zawodowym

iv. zakazane przyczyny wypowiedzenia wg projektowanych zmian w Kodeksie pracy

v.  rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

c.  Przyczyny organizacyjne rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szkoły

i.   terminy wypowiedzenia w przypadku nauczycieli

ii.  kryteria doboru do zwolnienia

iii. współpraca ze związkiem zawodowym

iv. stan nieczynny i odprawa

6.  Zasady wynagradzania pracowników samorządowych

a.  składniki wynagrodzenia (w tym dodatki)

i.   obligatoryjne składniki wynagrodzenia

ii.  regulaminy wynagradzania pracowników samorządowych (sposób tworzenia i zakres regulacji)

b.  ochrona wynagrodzenia za pracę

c.  potrącenia w wynagrodzenia

7.  Wynagradzanie nauczycieli

a.  dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe – zasady ustalania stażu pracy

b.  wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa

8.  Czas pracy pracowników oświaty

a.  elastyczne systemy czasu pracy w aspekcie projektowanych zmian Kodeksu pracy (odrębności dotyczące nauczycieli)

b.  praca zdalna w świetle zmian w Kodeksie pracy (odrębności dotyczące zdalnego nauczania)

9.  Usprawiedliwianie nieobecności

a.  zasady

b.  tryb określenia

c.  dowody usprawiedliwiające nieobecność

10.  Zwolnienia od pracy

a.  zasady udzielania opieki na dziecko w wieku do lat 14,  w tym odrębności dotyczące nauczycieli

b.  urlopy okolicznościowe

c.  zwolnienia niepłatne

d.  zwolnienie z powodu siły wyższej dla pracowników niepedagogicznych i nauczycieli

e.  urlopy opiekuńcze pracowników oświaty

f.   zmiany w korzystaniu z urlopów rodzicielskich i ojcowskich

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20-minutowe przerwy.

VAT – jakie zmiany w trakcie 2022 r. i czego się spodziewać w 2023 r. 07 paź 2022
10:00 - 16:00

VAT – jakie zmiany w trakcie 2022 r. i czego się spodziewać w 2023 r.

Program:

 1. Zmiany w definicjach i ich konsekwencje – mały podatnik w VAT.
 2. Dalsze doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych.
 3. Kursy VAT – tym razem zmiany dotyczące właściwości kursów przy korekcie.
 4. Korekty – to już kolejna modyfikacja.
 5. Dokumentowanie dla potrzeb WDT.
 6. WIS kolejna zmiana.
 7. Nowe zwolnienia w VAT.
 8. Długo oczekiwana zmiana dotycząca rozliczenia VAT naliczonego przy WNT.
 9. Racjonalizacja przy stosowaniu odliczania częściowego i korekty rocznej. 
 10. Faktury zaliczkowe – czy wreszcie koniec nieracjonalnych zasad fakturowania?
 11. Przepisy sankcyjne – zmiany wymuszone przez TS UE.
 12. MPP – szczególne przypadki stosowania i poszerzenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT.
 13. Inne zmiany.
 14. Grupa VAT – czy przepisy okazały się interesujące dla podatników.
 15. Krajowy System e-faktur – co z tym obowiązkiem?

Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022 14 cze 2022
10:00 - 16:00

 1. Istota zmian w ramach Polskiego Ładu 2.0 – dlaczego wprowadzane są zmiany
 2. Modyfikacja PIT w trakcie roku – dlaczego krytykujemy działania prawodawcy
 3. Zakres przedmiotowy zmian PŁ 2.0
 4. Stawki PIT i tzw. „kwota wolna” po PŁ 2.0 – zasady ogólne.
 5. Opodatkowanie przedsiębiorcy wg PŁ 2.0.
  • Zakres zmian PŁ 2.0 w przepisach dotyczących przedsiębiorców
  • Wpływ zmiany zasad rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne na opodatkowanie dochodów/przychodów z działalności gospodarczej osoby fizycznej.
  • Zmiany formy opodatkowania przedsiębiorców w 2022 r.:
   • Ograniczenia zmiany formy opodatkowania na podstawie PŁ 2.0.
   • Zasady i terminy zmiany formy opodatkowania PIT w ramach PŁ 2.0
   • Najważniejsze przesłanki do zmiany formy opodatkowania w związku z PŁ 2.0.
   • Opłacalność zmiany formy opodatkowania na przykładach.
   • Inne przepisy przejściowe dla 2022 r.
  • Rozliczenie roczne przedsiębiorcy – zmiana „stała” PŁ 2.0.
  • Zmiana ujmowania z kosztach składek na ubezpieczenia pracowników.
 6. Rozliczenie PIT przez płatnika po PŁ 2.0.
  • Sposoby wyznaczania zaliczek przez płatników.
  • Rozliczenie tzw. kwoty wolnej przez płatnika/płatników.
  • Oświadczenia podatnika przekazywane płatnikowi.
  • Rozliczenie płatnicze od lipca 2022 r.  
 7. PŁ 2.0 a podatek dochodowy od przychodów/dochodów z najmu prywatnego
 8. PŁ 2.0 a PIT od dochodów innych niż z działalności gospodarczej.
  • „Złotówka za złotówkę” wg PŁ 2.0 – czyli wg jakich zasad rozliczenie PIT za 2022 r.
  • Rozliczenie samotnych rodziców
  • Modyfikacja zwolnień w PIT
  • Pałacyk plus – zmieniony ale zostaje
 9. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach a składka na ubezpieczenie zdrowotne po PŁ 2.0.
 10. Odsunięcie w czasie momentu wprowadzenia obowiązku składania cyklicznych JPK dla podatków dochodowych.
 11. Czy należy spodziewać się zmian w trakcie 2022 r. w przepisach dotyczących CIT?
 12. Podsumowanie: które zmiany od początku 2022 r., a które dopiero od 2023 r.

Podatki w praktyce – problemy podatników, interpretacje i wyroki sądów polskich i TSUE. 12 maj 2022
10:00 - 16:00

Podatki w praktyce – problemy podatników, interpretacje i wyroki sądów polskich i TSUE.

 1. 5% VAT dla fast foodów - wyrok TSUE z 22 kwietnia 2021 r., C-703/19 JK.
 2. Rozliczanie WNT i importu usług - po wyroku TSUE z 18 marca 2021 r., C-895/19.
 3. TSUE podważył polskie przepisy o 20% sankcji VAT (wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r. C-935/19).
 4. Sprzedaż rozszerzenia gwarancji wpływa na proporcję odliczenia VAT - wyrok TSUE z 8 lipca 2021 r. w sprawie C‑695/19.
 5. Faktury korygujące in minus – objaśnienia podatkowe MF.
 6. Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe MF.
 7. Fundusz inwestycyjny – objaśnienia podatkowe.
 8. Ulga na zakup kas wirtualnych – objaśnienia MF.
 9. Korekta cen transferowych i metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej – objaśnienia MF.
 10. Rezydencja podatkowa – objaśnienia MF.
 11. Pakiet SLIM VAT – objaśnienia MF.
 12. Interpretacja ogólna w sprawie wymiany udziałów (akcji) - z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021.
 13. Wynajem na cele mieszkaniowe najemcy - interpretacja ogólna nr PT1.8101.1.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 14. Wydatki na cele mieszkaniowe – interpretacja ogólna MF.

PIT- co się zmienia w 2022 r. 08 kwi 2022
10:00 - 16:00

PIT- co się zmienia w 2022 r.

Program:

 1. Amortyzacja – zmiany niekorzystne dla podatników.
 2. Sprzedaż poleasingowego samochodu - przychodem z działalności.
 3. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników (zmiana kwoty wolnej, skali podatkowej, likwidacja odliczenia składki zdrowotnej, zwolnienia niektórych przychodów i ulga dla klasy średniej).
 4. Nowe zasady ustalania ryczałtu za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych.
 5. Nowe zasady rozliczania zaliczek oraz rocznego PIT przez przedsiębiorców.
 6. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.
 7. Likwidacja karty podatkowej - co dalej?

CIT – co się zmienia w 2022 r. 11 mar 2022
10:00 - 16:00

CIT – co się zmienia w 2022 r.

Program:

 1. Obowiązek posiadania terminali płatniczych – kto powinien się wyposażyć w terminal, jakie są skutki podatkowe tego obowiązku.
 2. Obowiązek płatności bezgotówkowej i limity zapłaty gotówkowej – nie tylko dla firm.
 3. Nielegalne zatrudnianie pracowników - z dodatkowym przychodem lub wyłączeniem z kosztów.
 4. Zmiany w dokumentowaniu cen transferowych.
 5. Ulga B+R i IP box – będzie można odliczyć 200% pracowniczych kosztów kwalifikowanych.
 6. Pakiet nowych ulg podatkowych – jakie nowe ulgi wprowadził Polski Ład.
 7. Spółki jawne jako podatnicy CIT – jakie zmiany.
 8. Podatkowe Grupy Kapitałowe – ułatwienia.
 9. Wprowadzenie spółek holdingowych.
 10. Estoński CIT i fundusz inwestycyjny – złagodzenie warunków prawnych.
 11. Zmiana definicji faktycznego zarządu i rzeczywistego właściciela – co to oznacza.
 12. Usługi niematerialne – zmiana zasad rozliczania w kosztach podatkowych.
 13. Nowy podatek od „przerzucanych dochodów” i podatek minimalny – kto je zapłaci.

VAT - co się zmienia w 2022 r. 16 lut 2022
10:00 - 16:00

VAT - co się zmienia w 2022 r.

Program:

 1. Krajowy System e-faktur – wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.
 2. Zasady wystawiania faktur – co można uprościć w firmowym systemie fakturowania.
 3. Korekty faktur – jak wystawiać korekty faktur po zmianach.
 4. JPK i nowe kody w ewidencji VAT - dostosowanie JPK i ewidencji do zmian w ustawie o VAT.
 5. Korekta ewidencji VAT – Korekta ewidencji jak korekta deklaracji, pod warunkiem zapłaty podatku.
 6. Nabycie sprawdzające, czyli nowa forma kontrolowania podatników rejestrujących sprzedaż na kasie fiskalnej.
 7. Zawiadomienie o znikającym podatniku – jakie są skutki otrzymania ostrzeżenia z MF.
 8. Grupy VAT – jakie są korzyści podatkowe działania grupy.
 9. TAX FREE – nowe procedury rozliczeń sprzedaży dla podróżnych.

Podatki dochodowe PIT (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych) 11 sty 2022
10:00 - 16:00

Podatki dochodowe PIT (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych)

 1. Kierunek zmian w ramach Polskiego Ładu i wpływ na opodatkowanie PIT – najważniejsze zagadnienia 
 2. Klin podatkowy
 3. Polski Ład a podatki osób niebędących przedsiębiorcami
 4. Pogorszenie sytuacji przedsiębiorców w ZUS i podatkach
 5. Samochód służbowy a PIT
 6. Ulgi w ramach Polskiego Ładu dla podatników PIT
 7. Inne zmiany w PIT
 8. Zryczałtowany podatek dochodowy – zmiany w ramach Polskiego Ładu
 9. Definicje
 10. Nowe stawki
 11. Opodatkowanie przychodów z najmu
 12. Inne zmiany w ryczałcie

SLIM VAT 1 i 2 05 paź 2021
10:00 - 16:00

SLIM VAT 1 i 2

 1. SLIM VAT – czy na pewno taki slim? – dwa oblicza SLIM
 2. Prezenty małej wartości po zmianie
 3. Hit nowelizacji: korekty VAT in minus
 • u świadczącego SLIM VAT może oznaczać poprawę, ale trzeba efektywnie wdrożyć zmiany    –   czy na pewno to zostało skutecznie zrobione?
 • ogromne ryzyko nabywcy i konieczność wdrożenia dużych zmian   dla uniknięcia licznych             korekt – czy na pewno to zostało skutecznie zrobione?
 • co daje czasowe zawieszenie nowych regulacji dotyczących korekt – czy warto było korzystać?  
 1. Korekty VAT na plus
 2. Korekty SLIM VAT 2, czyli zmiany dotyczące importu usług i WNT
 3. Odliczenie VAT – dłuższy termin odliczenia, ale nie dla wszystkich
 4. Odliczanie VAT przy WNT, imporcie usług i dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca po wyroku TSUE
 5. SLIM VAT 2 – cel wprowadzenia nowelizacji
 6. Czemu służy zmiana dotycząca definicji terytorium UE?
 7. Dostawy łańcuchowe wg SLIM VAT 2.
 8. Zmiany dotyczące korekt – cd.
 9. Import uproszczony w VAT
 10. Łatwiejsza rezygnacja ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości zabudowanych
 11. Formalny koniec zasady różnych terminów opodatkowania i odliczania VAT przy transakcjach opodatkowanych przez nabywcę
 12. Ułatwienia dla korzystających z samochodów osobowych
 13. Wymuszona zmiana dotycząca ulgi na złe długi – czy na pewno po modyfikacji przepisy będą zgodne z Dyrektywą?
 14. Ułatwienia przy MPP
 15. Harmonogram wprowadzania przepisów

E-commerce, kasy fiskalne, najważniejsze orzecznictwa TSUE I NSA 09 lis 2021
10:00 - 16:00

E-commerce, kasy fiskalne, najważniejsze orzecznictwa TSUE I NSA

 1. E-commerce – zmiany nie tylko dla sprzedających towary w sieci
 2. Cel i istota zmian w e-commerce
 3. Nowe pojęcia i procedury właściwe dla e-commerce
 4. WSTO – definicja i metody opodatkowania
 5. SOTI – definicja i metody opodatkowania
 6. Procedura OSS zamiast MOSS
 7. Usługi dla konsumentów w obrocie międzynarodowym
 8. Fakturowanie świadczeń dla konsumentów w obrocie międzynarodowym
 9. Problemy na przełomie stanów prawnych
 10. Zmiany w JPK_V7 od 2021 r. i 2022 r. – zmiany obowiązują od lipca, ale nowa struktura od 2022 r.
 11. Zmiany dotyczące kas rejestrujących
 12. Tax Free od 2022 r.
 13. Faktury ustrukturyzowane:
 • istota i zakres zmian
 • zasady stosowania faktur ustrukturyzowanych
 • od kiedy i czy obowiązkowo trzeba je stosować?
 1. Polski Ład w VAT:
 • grupy podatkowe
 • zwrot podatku i nadwyżki VAT
 • proporcja
 • inne zmiany VAT
 1. Co będzie z MPP od marca 2022 r.? (w zw. z końcem obowiązywania Decyzji Wykonawczej Rady 2019/310)
 2. Najnowsze orzeczenia TSUE w sprawach polskich, niewprowadzone do przepisów
 3. Ciekawe wyroki NSA w sprawie VAT

Podatki dochodowe CIT 07 gru 2021
10:00 - 16:00

Podatki dochodowe CIT

 1. Rozszerzenie grupy podmiotów opodatkowanych CIT – najważniejsze zagadnienia
 2. Spółka komandytowa i jawna jako podatnik CIT
 3. Informacja o strategii podatkowej w zmianach Tarczy prawnej
 4. Estoński CIT – istota, zasady stosowania, korzyści – dla kogo; zmiany w ramach Polskiego Ładu
 5. Pomysły na ulgi w ramach Polskiego Ładu (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych):
 • zmiany w stosowaniu ulgi B+R i IP Box
 • ulga na prototyp
 • ulga na robotyzację
 • wsparcie innowacyjnych pracowników
 • ulga na IPO
 • ulga konsolidacyjna
 • ulga na venture capital
 • ulga na ekspansję
 1. Inne zmiany w ramach Polskiego Ładu
 • podatkowe grupy kapitałowe wg Polskiego Ładu
 • zmiany dotyczące zasad rozpoznawania przychodów i rozliczania KUP
 • modyfikacje dotyczące zasad sporządzania dokumentacji TP
 • zmiany dotyczące środków trwałych
 • opodatkowanie spółek holdingowych
 1. WHT od 2022 r.
 2. Inne zmiany w CIT od 2022 r.

Umowy Biura Rachunkowego - praktyczne wskazówki 15 paź 2021
10:00 - 16:00

Umowy Biura Rachunkowego - praktyczne wskazówki

 • Umowa o prowadzenie ksiąg – istota stosunku prawnego
 • Ogólne zasady zawierania umów
  • Tytuł a treść umowy
  • Oznaczenie stron
  • Reprezentacja
  • Elementy konieczne umowy
  • Klauzule umowne
  • Forma umowy
  • Niedopuszczalne klauzule w umowie o prowadzenie ksiąg
 • Na co jeszcze należy zwrócić uwagę zawierając umowę o prowadzenie ksiąg
 • Procedury dostarczania dokumentów źródłowych
 • Dokumenty oryginalne czy elektroniczne
 • Procesy opisywania i akceptacji dokumentów źródłowych
 • Brak dokumentów i informacji a obowiązki wynikające z przepisów
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg
 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa a działalność biura rachunkowego
 • Kontraktowe ograniczenie odpowiedzialności
 • Szczególne obowiązki w zakresie podatków a funkcja biura rachunkowego
  • Celowość kosztów
  • Sposób zapłaty a koszty podatkowe
  • Split payment we współpracy z biurem rachunkowym
  • Puste faktury w VAT i podatkach dochodowych
  • Rozliczanie VAT
  • Obowiązki oznaczania dla potrzeb JPK_V7
  • Inne
 • Rozliczenie podatkowe świadczeń biura rachunkowego
 • Czego nie musi biuro rachunkowe
 • Klient biura rachunkowego a dłużnik biura – zasady efektywnej windykacji – opóźnienie płatnicze klienta a obowiązki biura rachunkowego
 • Inne ważne aspekty

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Rozliczanie ulgi na złe długi i kosztów windykacji z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, SLIM VAT 2 oraz przepisów COVIDowych 07 wrz 2021
10:00 - 16:00

Rozliczanie ulgi na złe długi i kosztów windykacji z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, SLIM VAT 2 oraz przepisów COVIDowych

 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad związanych z epidemią
 • Szczególne regulacje COVIDowe a ulga na złe długi
 • Ulga na złe długi w VAT – regulacje podatkowe z uwzględnieniem wyroku TS UE
 • Należności w kosztach oraz odpisy na należności w kosztach.
 • Umorzenia, odnowienia a skutki podatkowe.
 • Należności w kosztach podatkowych – czy można zaliczyć kwotę brutto?
 • Odpisy aktualizujące w kosztach – kiedy lepiej nie stosować?
 • Sprzedaż wierzytelności, factoring w świetle najnowszych interpretacji ministra finansów  
 • Koszty windykacji i VAT naliczony związany z działaniami windykacyjnymi u wierzyciela
 • Płatność a podatki - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zapłaty na obowiązki podatkowe (VAT/dochodowe), białą listę o split payment.
 • Podatki jako argument w negocjacjach windykacyjnych.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Forum Biur Rachunkowych 13 maj 2021
10:00 - 11:00

Korekta VAT zmniejszającego po slim VAT – doświadczenia czterech miesięcy stosowania.

 • Korekta zmniejszająca: relacje VAT należnego do naliczonego
 • Znaczenie faktury korygującej u świadczącego i nabywcy
 • Dokumentowanie: jakie sposoby sprawdziły się w praktyce
 • Czy treść umowy ma znaczenie dla rozliczenia korekt zmniejszających?
 • Zasady korygowania na minus a odliczanie VAT naliczonego

Rewolucja w VAT – praktyczne wnioski, pierwsze doświadczenia 18 maj 2021
10:00 - 16:00

Rewolucja w VAT – praktyczne wnioski, pierwsze doświadczenia

 • Slim VAT – czy na pewno taki okazał się taki slim?
 • Praktyczny wpływ intencji prawodawcy na stosowanie przepisów slim VAT
 • Prezenty małej wartości po zmianie
 • Hit nowelizacji: korekty VAT in minus
  1. Znaczenie faktury korygującej, czy może jego brak dla korekty? Dla kogo faktura korygująca jest ważna, a dla kogo nie ma znaczenia?
  2. U świadczącego slim VAT może oznaczać poprawę ale trzeba efektywnie wdrożyć zmiany
  3. Ogromne ryzyko nabywcy i konieczność wdrożenia dużych zmian dla uniknięcia licznych korekt
  4. Dokumentowanie korekty
  5. Korekty a kolejne naruszenie zasad neutralności?
  6. Co daje czasowe zawieszenie nowych regulacji dotyczących korekt – czy warto i czy jeszcze można wybrać, a może lepiej zrezygnować? 
 • Korekty VAT na plus – jak stosować ale co w praktyce oznacza to, że prawodawca reguluje wyłącznie korektę podstawy  
 • Odliczenie VAT – dłuższy termin odliczenia ale nie dla wszystkich
 • Odliczenie VAT – negatywny wpływ zmian dotyczących korekty na odliczanie VAT
 • Kursy w VAT – czy warto wybierać
 • Łatwiej w zaliczkowanym eksporcie
 • Jakie zmiany w WIS?
 • Modyfikacje split payment: istotne czy nie istotne? Czy prawodawca mógł poszerzyć stosowanie MPP?
 • Jakich zmian należy spodziewać się niebawem w VAT – zarys
 • JPK_V7 po pół roku doświadczeń
  1. Ewidencje i deklaracja jako JPK_V7
   1. Przypomnienie najważniejszych zasad przygotowania JPK_V7
   2. GTU w ewidencji – na czym polega i czemu to służy
   3. Oznaczanie podmiotowe i ze względu na stosowane procedury
  2. Korekty JPK_V7 oraz JPK_VAT
  3. Błędy mniejszej wagi w JPK_V7 czy istnieją?
  4. Autokorekta
  5. Korekta wymuszona i skutki jej braku
  6. Co z tym czynnym żalem?

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Akademia VAT 2021 26 lut 2021
09:30 - 16:00

Akademia VAT 2021

 1. Nowy JPK_V7
  • Prezentacja w JPK_V7 sprzedaży fakturowanej
  • Sprzedaż rejestrowana w kasie – RO i FP
  • Czynności opodatkowane oznaczane WEW
  • Oznaczenia GTU
  • Znaczniki literowe
  • Zakupy w JPK_V7
  • Inne ciekawe zagadnienia związane z JPK_V7
 2. Korekta JPK_VAT za okres sprzed października 2020 r.
 3. Podatnik kwartalny a JPK_V7
 4. Ulga na złe długi w VAT – po wyroku TS UE i wg nowych zasad przekazywania JPK_V7
 5. Korekty w JPK
 6. Czy koniec z błędami mniejszej wagi: autokorekta i korekt na wezwanie
 7. Korekta JPK a czynny żal
 8. Slim VAT
  • Nieodpłatne przekazanie towarów
  • Korekta w VAT
  • Eksport – małe ułatwienie
  • Odliczanie VAT od usług noclegowych – niepełna zmiana
  • Nieznaczne wydłużenie terminu do odliczenia
  • Inne, mniej nagłaśniane zmiany w VAT

9.Kolejne przygotowywane zmiany zmian VAT

10. Bieżące problemy w stosowaniu VAT

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15-minutową przerwę kawową o godz. 11:30
 • 30 minutową przerwę obiadową o godz. 13:45

 

Podatek CIT dla spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych 15 kwi 2021
10:00 - 16:00

Podatek CIT dla spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych

 • Cel zmian w CIT 2021 i praktyczny wpływ intencji prawodawcy na stosowanie nowych przepisów
 • Poszerzenia grupy podatników CIT
 • Spółka komandytowa jako podatnik CIT
  • jak się przygotować od uzyskania statusu podatnika CIT
  • co to znaczy „podatkowe” zamknięcie ksiąg na koniec kwietnia
  • przychody, amortyzacja, koszty w spółce komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT – jak to będzie wyglądało w praktyce
  • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej
  • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza, w tym zaliczka po wyroku NSA z 3 grudnia 2020 r.
  • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza – nieprzypadkowe dublowanie zwolnień
  • zasady rozliczania zbycia ogóły praw i obowiązków w spółkach komandytowych,
  • likwidacji spółki komandytowej
 • Spółka jawna jako podatnik CIT
  • rodzaje spółek jawnych objętych statusem podatnika CIT i sposoby uniknięcia takiego statusu
  • spółka jawna osób fizycznych jako podatnik CIT – prawie niemożliwe?
  • obowiązki spółki jawnej związane z nabyciem statusu podatnika CIT
  • przychody, amortyzacja, koszty w spółce komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT – jak to będzie wyglądało w praktyce
  • pozycja wspólników spółki jawnej - zasady wypłaty „starych” zysków itp.
 • Spółka nieruchomościowa – m.in. polskie spółki muszą przyglądać się swoim właścicielom
 • Zmiany dotyczące cen transferowych, które mogą zaskakująco wpłynąć na liczną grupę podatników (chyba, że MF poprawi interpretacją błędne przepisy)
 • Informacja o strategii podatkowej, publikacja, sankcje
 • Stawka CIT 9% nowe limity
 • Restrukturyzacja a rozliczanie strat
 • Podatek od przychodów z budynków – kolejne zwolnienie?
 • Estoński CIT – istota, zasady stosowania, korzyści – dla kogo?
 • Fundusz niemiecki w kosztach
 • Zmiany COVID-19
 • Inne ciekawe zagadnienia z praktyki

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15-minutową przerwę kawową o godz. 11:30
 • 30 minutową przerwę obiadową o godz. 13:45