Radosław Kowalski

Radosław Kowalski

Kancelaria Doradcy Podatkowego

Prawnik, doradca podatkowy, właściciel kancelarii doradztwa podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych. Autor licznych publikacji, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.

All Sessions by Radosław Kowalski

Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorcy w trakcie i po zakończeniu 2022 r. 19 sierpnia 2022
10:00 - 13:00

Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorcy w trakcie i po zakończeniu 2022 r.

Program:

 1. Przesłanki do zmiany formy opodatkowania w związku z PŁ 2.0.
 2. Polski Ład 2.0 – kto może zmienić formę opodatkowania w trakcie 2022 roku, a kto po zakończeniu roku.
 3. Dlaczego ustawodawca wprowadził możliwość zmiany formy opodatkowania.
 4. Zasady i terminy zmiany formy opodatkowania PIT w ramach PŁ 2.0.
 5. Zasady zmiany formy opodatkowania w trakcie 2022 r.
 6. Zmiana formy opodatkowania dla 2022 r. po zakończeniu roku.
 7. Skutki zmiany formy opodatkowania dla 2022 r. i kolejnych lat.
 8. Opłacalność zmiany formy opodatkowania na przykładach.
 9. Ryzyko związane ze zmianą formy opodatkowania.
 10. Kto nie powinien zmieniać formy opodatkowania.
 11. Zmiana formy opodatkowania najmu prywatnego.

Podatki w praktyce- zmiany w podatkach wprowadzone i planowane, ocena skutków wprowadzanych zmian, praktyczne problemy z rozliczaniem podatków po zmianach, najnowsze wyroki sądów polskich i TSUE oraz praktyka organów podatkowych. 11 stycznia 2023
10:00 - 16:00

Podatki w praktyce- zmiany w podatkach wprowadzone i planowane, ocena skutków wprowadzanych zmian, praktyczne problemy z rozliczaniem podatków po zmianach, najnowsze wyroki sądów polskich i TSUE oraz praktyka organów podatkowych.

Program:

 1. Transakcje łańcuchowe w praktyce podatników – dostawa ruchoma jako element konieczny opodatkowania WDT i eksportu.
 2. VAT od działalności rolniczej wg orzeczenia TSUE C-697/20 z 24 marca 2022 r.
 3. Przesłanki stałego miejsca prowadzenia działalności wg wyroku z 7 kwietnia 2022 r. TS UE C-333/20.
 4. Przychód faktora i faktoranta po ogólnej interpretacji MF i wyroku NSA z 3 grudnia 2021 r.
 5. Inne zagadnienie ustalone z uwzględnieniem orzecznictwa, interpretacji i zgłoszeń uczestników. 

 

PIT - zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki? 8 grudnia 2022
10:00 - 16:00

PIT - zryczałtowany podatek dochodowy Polski Ład 2.0 i 2.1 czy prawodawca szykuje kolejne niespodzianki?

Program:

 1. Harmonogram wprowadzania w PIT zmian Polskiego Ładu 2.0 i 2.1.
 2. Stawki PIT i kwota wolna – zasady ogólne.
 3. Opodatkowanie przedsiębiorców wg Polskiego Ładu 2.0 i 2.1.
 4. Składki na ubezpieczenie w kosztach niektórych przedsiębiorców.
 5. Odliczenie części składki na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu.
 6. Roczne rozliczenie podatkowe w PIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 7. Zmiana formy opodatkowania dla 2022 r.
  1. Ograniczenia zmiany formy opodatkowania na podstawie PŁ 2.0.
  2. Zasady i terminy zmiany formy opodatkowania PIT w ramach PŁ 2.0.
  3. Najważniejsze przesłanki do zmiany formy opodatkowania w związku z PŁ 2.0.
  4. Opłacalność zmiany formy opodatkowania na przykładach.
  5. Inne przepisy przejściowe dla 2022 r.
 8. Rozliczenie PIT przez płatnika po PŁ 2.0.
  1. Sposoby wyznaczania zaliczek przez płatników.
  2. Rozliczenie tzw. kwoty wolnej przez płatnika/płatników.
  3. Oświadczenia podatnika przekazywane płatnikowi.
  4. Rozliczenie płatnicze od lipca 2022 r.
 9. PŁ 2.0 a podatek dochodowy od przychodów/dochodów z najmu prywatnego.
 10. PŁ 2.0 a PIT od dochodów innych niż z działalności gospodarczej.
  1. „Złotówka za złotówkę” wg PŁ 2.0 – czyli wg jakich zasad rozliczenie PIT za 2022 r.
  2. Rozliczenie samotnych rodziców.
  3. Modyfikacja zwolnień w PIT.
  4. Pałacyk plus – zmieniony ale zostaje .
 11. Odsunięcie w czasie momentu wprowadzenia obowiązku składania cyklicznych JPK dla podatków dochodowych.
 12. Przypomnienie zmian Polskiego Ładu 2.1 omawianych w części CIT, a wprowadzanych również w PIT. 

CIT – Polski Ład 2.1 – czyli jakie zmiany w 2022 r. i na 2023 r. 8 listopada 2022
10:00 - 16:00

CIT – Polski Ład 2.1 – czyli jakie zmiany w 2022 r. i na 2023 r.

Program:

 1. Harmonogram wprowadzania w CIT zmian Polskiego Ładu 2.0 i 2.1.
 2. Zmiany dotyczące estońskiego CIT – czy po zmianach ryczałt w dalszym ciągu będzie rozwiązaniem interesującym dla podatników?
 3. Próby poprawiania przepisów dotyczących obowiązków sporządzania dokumentacji cen transferowych do transakcji innych niż kontrolowane, w tym z kontrahentami z rajów podatkowych.
 4. Obowiązki przekazywana informacji o umowach z nierezydentami.
 5. Koszty finansowania dłużnego w kosztach podatkowych po nowelizacji .
 6. Zmiany w wyłączeniach z kosztów – czy przepisy o ukrytej dywidendzie wejdą w życie z początkiem 2023 r.?
 7. Wyczekiwana zmiana w przepisach dotyczących podatku minimalnego – w jakim zakresie i od kiedy?
 8. Przerzucanie dochodów wg Polskiego Ładu 2.1 – czy będą jaśniejsze zasady stosowania takiej instytucji?
 9. Uelastycznienie stosowania w podatku u źródła mechanizmu pay & refund.
 10. Inne zmiany w CIT wprowadzone w ramach Polskiego Ładu 2.1.
 11. Obowiązek płatności bezgotówkowej i limity zapłaty gotówkowej oraz inne odroczone zmiany Polskiego Ładu 1.0 – czy wejdą w życie od 2023 r.?

 

VAT – jakie zmiany w trakcie 2022 r. i czego się spodziewać w 2023 r. 7 października 2022
10:00 - 16:00

VAT – jakie zmiany w trakcie 2022 r. i czego się spodziewać w 2023 r.

Program:

 1. Zmiany w definicjach i ich konsekwencje – mały podatnik w VAT.
 2. Dalsze doprecyzowanie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych.
 3. Kursy VAT – tym razem zmiany dotyczące właściwości kursów przy korekcie.
 4. Korekty – to już kolejna modyfikacja.
 5. Dokumentowanie dla potrzeb WDT.
 6. WIS kolejna zmiana.
 7. Nowe zwolnienia w VAT.
 8. Długo oczekiwana zmiana dotycząca rozliczenia VAT naliczonego przy WNT.
 9. Racjonalizacja przy stosowaniu odliczania częściowego i korekty rocznej. 
 10. Faktury zaliczkowe – czy wreszcie koniec nieracjonalnych zasad fakturowania?
 11. Przepisy sankcyjne – zmiany wymuszone przez TS UE.
 12. MPP – szczególne przypadki stosowania i poszerzenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT.
 13. Inne zmiany.
 14. Grupa VAT – czy przepisy okazały się interesujące dla podatników.
 15. Krajowy System e-faktur – co z tym obowiązkiem?

Polski Ład 2.0 – wszystko o zmianach w podatkach od 1 lipca 2022 14 czerwca 2022
10:00 - 16:00

 1. Istota zmian w ramach Polskiego Ładu 2.0 – dlaczego wprowadzane są zmiany
 2. Modyfikacja PIT w trakcie roku – dlaczego krytykujemy działania prawodawcy
 3. Zakres przedmiotowy zmian PŁ 2.0
 4. Stawki PIT i tzw. „kwota wolna” po PŁ 2.0 – zasady ogólne.
 5. Opodatkowanie przedsiębiorcy wg PŁ 2.0.
  • Zakres zmian PŁ 2.0 w przepisach dotyczących przedsiębiorców
  • Wpływ zmiany zasad rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne na opodatkowanie dochodów/przychodów z działalności gospodarczej osoby fizycznej.
  • Zmiany formy opodatkowania przedsiębiorców w 2022 r.:
   • Ograniczenia zmiany formy opodatkowania na podstawie PŁ 2.0.
   • Zasady i terminy zmiany formy opodatkowania PIT w ramach PŁ 2.0
   • Najważniejsze przesłanki do zmiany formy opodatkowania w związku z PŁ 2.0.
   • Opłacalność zmiany formy opodatkowania na przykładach.
   • Inne przepisy przejściowe dla 2022 r.
  • Rozliczenie roczne przedsiębiorcy – zmiana „stała” PŁ 2.0.
  • Zmiana ujmowania z kosztach składek na ubezpieczenia pracowników.
 6. Rozliczenie PIT przez płatnika po PŁ 2.0.
  • Sposoby wyznaczania zaliczek przez płatników.
  • Rozliczenie tzw. kwoty wolnej przez płatnika/płatników.
  • Oświadczenia podatnika przekazywane płatnikowi.
  • Rozliczenie płatnicze od lipca 2022 r.  
 7. PŁ 2.0 a podatek dochodowy od przychodów/dochodów z najmu prywatnego
 8. PŁ 2.0 a PIT od dochodów innych niż z działalności gospodarczej.
  • „Złotówka za złotówkę” wg PŁ 2.0 – czyli wg jakich zasad rozliczenie PIT za 2022 r.
  • Rozliczenie samotnych rodziców
  • Modyfikacja zwolnień w PIT
  • Pałacyk plus – zmieniony ale zostaje
 9. Różne formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach a składka na ubezpieczenie zdrowotne po PŁ 2.0.
 10. Odsunięcie w czasie momentu wprowadzenia obowiązku składania cyklicznych JPK dla podatków dochodowych.
 11. Czy należy spodziewać się zmian w trakcie 2022 r. w przepisach dotyczących CIT?
 12. Podsumowanie: które zmiany od początku 2022 r., a które dopiero od 2023 r.

Podatki w praktyce – problemy podatników, interpretacje i wyroki sądów polskich i TSUE. 12 maja 2022
10:00 - 16:00

Podatki w praktyce – problemy podatników, interpretacje i wyroki sądów polskich i TSUE.

 1. 5% VAT dla fast foodów - wyrok TSUE z 22 kwietnia 2021 r., C-703/19 JK.
 2. Rozliczanie WNT i importu usług - po wyroku TSUE z 18 marca 2021 r., C-895/19.
 3. TSUE podważył polskie przepisy o 20% sankcji VAT (wyrok TSUE z 15 kwietnia 2021 r. C-935/19).
 4. Sprzedaż rozszerzenia gwarancji wpływa na proporcję odliczenia VAT - wyrok TSUE z 8 lipca 2021 r. w sprawie C‑695/19.
 5. Faktury korygujące in minus – objaśnienia podatkowe MF.
 6. Pakiet VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe MF.
 7. Fundusz inwestycyjny – objaśnienia podatkowe.
 8. Ulga na zakup kas wirtualnych – objaśnienia MF.
 9. Korekta cen transferowych i metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej – objaśnienia MF.
 10. Rezydencja podatkowa – objaśnienia MF.
 11. Pakiet SLIM VAT – objaśnienia MF.
 12. Interpretacja ogólna w sprawie wymiany udziałów (akcji) - z 7 maja 2021 r. Nr DD7.8203.1.2021.
 13. Wynajem na cele mieszkaniowe najemcy - interpretacja ogólna nr PT1.8101.1.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie w sprawie opodatkowania wynajmu nieruchomości mieszkalnych na cele mieszkaniowe.
 14. Wydatki na cele mieszkaniowe – interpretacja ogólna MF.

PIT- co się zmienia w 2022 r. 8 kwietnia 2022
10:00 - 16:00

PIT- co się zmienia w 2022 r.

Program:

 1. Amortyzacja – zmiany niekorzystne dla podatników.
 2. Sprzedaż poleasingowego samochodu - przychodem z działalności.
 3. Rozliczanie wynagrodzeń pracowników (zmiana kwoty wolnej, skali podatkowej, likwidacja odliczenia składki zdrowotnej, zwolnienia niektórych przychodów i ulga dla klasy średniej).
 4. Nowe zasady ustalania ryczałtu za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych.
 5. Nowe zasady rozliczania zaliczek oraz rocznego PIT przez przedsiębiorców.
 6. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym.
 7. Likwidacja karty podatkowej - co dalej?

CIT – co się zmienia w 2022 r. 11 marca 2022
10:00 - 16:00

CIT – co się zmienia w 2022 r.

Program:

 1. Obowiązek posiadania terminali płatniczych – kto powinien się wyposażyć w terminal, jakie są skutki podatkowe tego obowiązku.
 2. Obowiązek płatności bezgotówkowej i limity zapłaty gotówkowej – nie tylko dla firm.
 3. Nielegalne zatrudnianie pracowników - z dodatkowym przychodem lub wyłączeniem z kosztów.
 4. Zmiany w dokumentowaniu cen transferowych.
 5. Ulga B+R i IP box – będzie można odliczyć 200% pracowniczych kosztów kwalifikowanych.
 6. Pakiet nowych ulg podatkowych – jakie nowe ulgi wprowadził Polski Ład.
 7. Spółki jawne jako podatnicy CIT – jakie zmiany.
 8. Podatkowe Grupy Kapitałowe – ułatwienia.
 9. Wprowadzenie spółek holdingowych.
 10. Estoński CIT i fundusz inwestycyjny – złagodzenie warunków prawnych.
 11. Zmiana definicji faktycznego zarządu i rzeczywistego właściciela – co to oznacza.
 12. Usługi niematerialne – zmiana zasad rozliczania w kosztach podatkowych.
 13. Nowy podatek od „przerzucanych dochodów” i podatek minimalny – kto je zapłaci.

VAT - co się zmienia w 2022 r. 16 lutego 2022
10:00 - 16:00

VAT - co się zmienia w 2022 r.

Program:

 1. Krajowy System e-faktur – wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych.
 2. Zasady wystawiania faktur – co można uprościć w firmowym systemie fakturowania.
 3. Korekty faktur – jak wystawiać korekty faktur po zmianach.
 4. JPK i nowe kody w ewidencji VAT - dostosowanie JPK i ewidencji do zmian w ustawie o VAT.
 5. Korekta ewidencji VAT – Korekta ewidencji jak korekta deklaracji, pod warunkiem zapłaty podatku.
 6. Nabycie sprawdzające, czyli nowa forma kontrolowania podatników rejestrujących sprzedaż na kasie fiskalnej.
 7. Zawiadomienie o znikającym podatniku – jakie są skutki otrzymania ostrzeżenia z MF.
 8. Grupy VAT – jakie są korzyści podatkowe działania grupy.
 9. TAX FREE – nowe procedury rozliczeń sprzedaży dla podróżnych.

Podatki dochodowe PIT (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych) 11 stycznia 2022
10:00 - 16:00

Podatki dochodowe PIT (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych)

 1. Kierunek zmian w ramach Polskiego Ładu i wpływ na opodatkowanie PIT – najważniejsze zagadnienia 
 2. Klin podatkowy
 3. Polski Ład a podatki osób niebędących przedsiębiorcami
 4. Pogorszenie sytuacji przedsiębiorców w ZUS i podatkach
 5. Samochód służbowy a PIT
 6. Ulgi w ramach Polskiego Ładu dla podatników PIT
 7. Inne zmiany w PIT
 8. Zryczałtowany podatek dochodowy – zmiany w ramach Polskiego Ładu
 9. Definicje
 10. Nowe stawki
 11. Opodatkowanie przychodów z najmu
 12. Inne zmiany w ryczałcie

SLIM VAT 1 i 2 5 października 2021
10:00 - 16:00

SLIM VAT 1 i 2

 1. SLIM VAT – czy na pewno taki slim? – dwa oblicza SLIM
 2. Prezenty małej wartości po zmianie
 3. Hit nowelizacji: korekty VAT in minus
 • u świadczącego SLIM VAT może oznaczać poprawę, ale trzeba efektywnie wdrożyć zmiany    –   czy na pewno to zostało skutecznie zrobione?
 • ogromne ryzyko nabywcy i konieczność wdrożenia dużych zmian   dla uniknięcia licznych             korekt – czy na pewno to zostało skutecznie zrobione?
 • co daje czasowe zawieszenie nowych regulacji dotyczących korekt – czy warto było korzystać?  
 1. Korekty VAT na plus
 2. Korekty SLIM VAT 2, czyli zmiany dotyczące importu usług i WNT
 3. Odliczenie VAT – dłuższy termin odliczenia, ale nie dla wszystkich
 4. Odliczanie VAT przy WNT, imporcie usług i dostawie, dla której podatnikiem jest nabywca po wyroku TSUE
 5. SLIM VAT 2 – cel wprowadzenia nowelizacji
 6. Czemu służy zmiana dotycząca definicji terytorium UE?
 7. Dostawy łańcuchowe wg SLIM VAT 2.
 8. Zmiany dotyczące korekt – cd.
 9. Import uproszczony w VAT
 10. Łatwiejsza rezygnacja ze zwolnienia przy dostawie nieruchomości zabudowanych
 11. Formalny koniec zasady różnych terminów opodatkowania i odliczania VAT przy transakcjach opodatkowanych przez nabywcę
 12. Ułatwienia dla korzystających z samochodów osobowych
 13. Wymuszona zmiana dotycząca ulgi na złe długi – czy na pewno po modyfikacji przepisy będą zgodne z Dyrektywą?
 14. Ułatwienia przy MPP
 15. Harmonogram wprowadzania przepisów

E-commerce, kasy fiskalne, najważniejsze orzecznictwa TSUE I NSA 9 listopada 2021
10:00 - 16:00

E-commerce, kasy fiskalne, najważniejsze orzecznictwa TSUE I NSA

 1. E-commerce – zmiany nie tylko dla sprzedających towary w sieci
 2. Cel i istota zmian w e-commerce
 3. Nowe pojęcia i procedury właściwe dla e-commerce
 4. WSTO – definicja i metody opodatkowania
 5. SOTI – definicja i metody opodatkowania
 6. Procedura OSS zamiast MOSS
 7. Usługi dla konsumentów w obrocie międzynarodowym
 8. Fakturowanie świadczeń dla konsumentów w obrocie międzynarodowym
 9. Problemy na przełomie stanów prawnych
 10. Zmiany w JPK_V7 od 2021 r. i 2022 r. – zmiany obowiązują od lipca, ale nowa struktura od 2022 r.
 11. Zmiany dotyczące kas rejestrujących
 12. Tax Free od 2022 r.
 13. Faktury ustrukturyzowane:
 • istota i zakres zmian
 • zasady stosowania faktur ustrukturyzowanych
 • od kiedy i czy obowiązkowo trzeba je stosować?
 1. Polski Ład w VAT:
 • grupy podatkowe
 • zwrot podatku i nadwyżki VAT
 • proporcja
 • inne zmiany VAT
 1. Co będzie z MPP od marca 2022 r.? (w zw. z końcem obowiązywania Decyzji Wykonawczej Rady 2019/310)
 2. Najnowsze orzeczenia TSUE w sprawach polskich, niewprowadzone do przepisów
 3. Ciekawe wyroki NSA w sprawie VAT

Podatki dochodowe CIT 7 grudnia 2021
10:00 - 16:00

Podatki dochodowe CIT

 1. Rozszerzenie grupy podmiotów opodatkowanych CIT – najważniejsze zagadnienia
 2. Spółka komandytowa i jawna jako podatnik CIT
 3. Informacja o strategii podatkowej w zmianach Tarczy prawnej
 4. Estoński CIT – istota, zasady stosowania, korzyści – dla kogo; zmiany w ramach Polskiego Ładu
 5. Pomysły na ulgi w ramach Polskiego Ładu (program będzie modyfikowany wraz z postępem prac legislacyjnych):
 • zmiany w stosowaniu ulgi B+R i IP Box
 • ulga na prototyp
 • ulga na robotyzację
 • wsparcie innowacyjnych pracowników
 • ulga na IPO
 • ulga konsolidacyjna
 • ulga na venture capital
 • ulga na ekspansję
 1. Inne zmiany w ramach Polskiego Ładu
 • podatkowe grupy kapitałowe wg Polskiego Ładu
 • zmiany dotyczące zasad rozpoznawania przychodów i rozliczania KUP
 • modyfikacje dotyczące zasad sporządzania dokumentacji TP
 • zmiany dotyczące środków trwałych
 • opodatkowanie spółek holdingowych
 1. WHT od 2022 r.
 2. Inne zmiany w CIT od 2022 r.

Umowy Biura Rachunkowego - praktyczne wskazówki 15 października 2021
10:00 - 16:00

Umowy Biura Rachunkowego - praktyczne wskazówki

 • Umowa o prowadzenie ksiąg – istota stosunku prawnego
 • Ogólne zasady zawierania umów
  • Tytuł a treść umowy
  • Oznaczenie stron
  • Reprezentacja
  • Elementy konieczne umowy
  • Klauzule umowne
  • Forma umowy
  • Niedopuszczalne klauzule w umowie o prowadzenie ksiąg
 • Na co jeszcze należy zwrócić uwagę zawierając umowę o prowadzenie ksiąg
 • Procedury dostarczania dokumentów źródłowych
 • Dokumenty oryginalne czy elektroniczne
 • Procesy opisywania i akceptacji dokumentów źródłowych
 • Brak dokumentów i informacji a obowiązki wynikające z przepisów
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna na podstawie umowy o prowadzenie ksiąg
 • Odpowiedzialność karna i karnoskarbowa a działalność biura rachunkowego
 • Kontraktowe ograniczenie odpowiedzialności
 • Szczególne obowiązki w zakresie podatków a funkcja biura rachunkowego
  • Celowość kosztów
  • Sposób zapłaty a koszty podatkowe
  • Split payment we współpracy z biurem rachunkowym
  • Puste faktury w VAT i podatkach dochodowych
  • Rozliczanie VAT
  • Obowiązki oznaczania dla potrzeb JPK_V7
  • Inne
 • Rozliczenie podatkowe świadczeń biura rachunkowego
 • Czego nie musi biuro rachunkowe
 • Klient biura rachunkowego a dłużnik biura – zasady efektywnej windykacji – opóźnienie płatnicze klienta a obowiązki biura rachunkowego
 • Inne ważne aspekty

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Rozliczanie ulgi na złe długi i kosztów windykacji z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, SLIM VAT 2 oraz przepisów COVIDowych 7 września 2021
10:00 - 16:00

Rozliczanie ulgi na złe długi i kosztów windykacji z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, SLIM VAT 2 oraz przepisów COVIDowych

 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad związanych z epidemią
 • Szczególne regulacje COVIDowe a ulga na złe długi
 • Ulga na złe długi w VAT – regulacje podatkowe z uwzględnieniem wyroku TS UE
 • Należności w kosztach oraz odpisy na należności w kosztach.
 • Umorzenia, odnowienia a skutki podatkowe.
 • Należności w kosztach podatkowych – czy można zaliczyć kwotę brutto?
 • Odpisy aktualizujące w kosztach – kiedy lepiej nie stosować?
 • Sprzedaż wierzytelności, factoring w świetle najnowszych interpretacji ministra finansów  
 • Koszty windykacji i VAT naliczony związany z działaniami windykacyjnymi u wierzyciela
 • Płatność a podatki - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zapłaty na obowiązki podatkowe (VAT/dochodowe), białą listę o split payment.
 • Podatki jako argument w negocjacjach windykacyjnych.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Forum Biur Rachunkowych 13 maja 2021
10:00 - 11:00

Korekta VAT zmniejszającego po slim VAT – doświadczenia czterech miesięcy stosowania.

 • Korekta zmniejszająca: relacje VAT należnego do naliczonego
 • Znaczenie faktury korygującej u świadczącego i nabywcy
 • Dokumentowanie: jakie sposoby sprawdziły się w praktyce
 • Czy treść umowy ma znaczenie dla rozliczenia korekt zmniejszających?
 • Zasady korygowania na minus a odliczanie VAT naliczonego

Rewolucja w VAT – praktyczne wnioski, pierwsze doświadczenia 18 maja 2021
10:00 - 16:00

Rewolucja w VAT – praktyczne wnioski, pierwsze doświadczenia

 • Slim VAT – czy na pewno taki okazał się taki slim?
 • Praktyczny wpływ intencji prawodawcy na stosowanie przepisów slim VAT
 • Prezenty małej wartości po zmianie
 • Hit nowelizacji: korekty VAT in minus
  1. Znaczenie faktury korygującej, czy może jego brak dla korekty? Dla kogo faktura korygująca jest ważna, a dla kogo nie ma znaczenia?
  2. U świadczącego slim VAT może oznaczać poprawę ale trzeba efektywnie wdrożyć zmiany
  3. Ogromne ryzyko nabywcy i konieczność wdrożenia dużych zmian dla uniknięcia licznych korekt
  4. Dokumentowanie korekty
  5. Korekty a kolejne naruszenie zasad neutralności?
  6. Co daje czasowe zawieszenie nowych regulacji dotyczących korekt – czy warto i czy jeszcze można wybrać, a może lepiej zrezygnować? 
 • Korekty VAT na plus – jak stosować ale co w praktyce oznacza to, że prawodawca reguluje wyłącznie korektę podstawy  
 • Odliczenie VAT – dłuższy termin odliczenia ale nie dla wszystkich
 • Odliczenie VAT – negatywny wpływ zmian dotyczących korekty na odliczanie VAT
 • Kursy w VAT – czy warto wybierać
 • Łatwiej w zaliczkowanym eksporcie
 • Jakie zmiany w WIS?
 • Modyfikacje split payment: istotne czy nie istotne? Czy prawodawca mógł poszerzyć stosowanie MPP?
 • Jakich zmian należy spodziewać się niebawem w VAT – zarys
 • JPK_V7 po pół roku doświadczeń
  1. Ewidencje i deklaracja jako JPK_V7
   1. Przypomnienie najważniejszych zasad przygotowania JPK_V7
   2. GTU w ewidencji – na czym polega i czemu to służy
   3. Oznaczanie podmiotowe i ze względu na stosowane procedury
  2. Korekty JPK_V7 oraz JPK_VAT
  3. Błędy mniejszej wagi w JPK_V7 czy istnieją?
  4. Autokorekta
  5. Korekta wymuszona i skutki jej braku
  6. Co z tym czynnym żalem?

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Akademia VAT 2021 26 lutego 2021
09:30 - 16:00

Akademia VAT 2021

 1. Nowy JPK_V7
  • Prezentacja w JPK_V7 sprzedaży fakturowanej
  • Sprzedaż rejestrowana w kasie – RO i FP
  • Czynności opodatkowane oznaczane WEW
  • Oznaczenia GTU
  • Znaczniki literowe
  • Zakupy w JPK_V7
  • Inne ciekawe zagadnienia związane z JPK_V7
 2. Korekta JPK_VAT za okres sprzed października 2020 r.
 3. Podatnik kwartalny a JPK_V7
 4. Ulga na złe długi w VAT – po wyroku TS UE i wg nowych zasad przekazywania JPK_V7
 5. Korekty w JPK
 6. Czy koniec z błędami mniejszej wagi: autokorekta i korekt na wezwanie
 7. Korekta JPK a czynny żal
 8. Slim VAT
  • Nieodpłatne przekazanie towarów
  • Korekta w VAT
  • Eksport – małe ułatwienie
  • Odliczanie VAT od usług noclegowych – niepełna zmiana
  • Nieznaczne wydłużenie terminu do odliczenia
  • Inne, mniej nagłaśniane zmiany w VAT

9.Kolejne przygotowywane zmiany zmian VAT

10. Bieżące problemy w stosowaniu VAT

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15-minutową przerwę kawową o godz. 11:30
 • 30 minutową przerwę obiadową o godz. 13:45

 

Podatek CIT dla spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych 15 kwietnia 2021
10:00 - 16:00

Podatek CIT dla spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych

 • Cel zmian w CIT 2021 i praktyczny wpływ intencji prawodawcy na stosowanie nowych przepisów
 • Poszerzenia grupy podatników CIT
 • Spółka komandytowa jako podatnik CIT
  • jak się przygotować od uzyskania statusu podatnika CIT
  • co to znaczy „podatkowe” zamknięcie ksiąg na koniec kwietnia
  • przychody, amortyzacja, koszty w spółce komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT – jak to będzie wyglądało w praktyce
  • zasady wypłaty „starych” zysków ze spółki komandytowej
  • wypłaty zysków na rzecz komplementariusza, w tym zaliczka po wyroku NSA z 3 grudnia 2020 r.
  • wypłaty zysków na rzecz komandytariusza – nieprzypadkowe dublowanie zwolnień
  • zasady rozliczania zbycia ogóły praw i obowiązków w spółkach komandytowych,
  • likwidacji spółki komandytowej
 • Spółka jawna jako podatnik CIT
  • rodzaje spółek jawnych objętych statusem podatnika CIT i sposoby uniknięcia takiego statusu
  • spółka jawna osób fizycznych jako podatnik CIT – prawie niemożliwe?
  • obowiązki spółki jawnej związane z nabyciem statusu podatnika CIT
  • przychody, amortyzacja, koszty w spółce komandytowej po uzyskaniu statusu podatnika CIT – jak to będzie wyglądało w praktyce
  • pozycja wspólników spółki jawnej - zasady wypłaty „starych” zysków itp.
 • Spółka nieruchomościowa – m.in. polskie spółki muszą przyglądać się swoim właścicielom
 • Zmiany dotyczące cen transferowych, które mogą zaskakująco wpłynąć na liczną grupę podatników (chyba, że MF poprawi interpretacją błędne przepisy)
 • Informacja o strategii podatkowej, publikacja, sankcje
 • Stawka CIT 9% nowe limity
 • Restrukturyzacja a rozliczanie strat
 • Podatek od przychodów z budynków – kolejne zwolnienie?
 • Estoński CIT – istota, zasady stosowania, korzyści – dla kogo?
 • Fundusz niemiecki w kosztach
 • Zmiany COVID-19
 • Inne ciekawe zagadnienia z praktyki

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15-minutową przerwę kawową o godz. 11:30
 • 30 minutową przerwę obiadową o godz. 13:45