Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Prawnik i ekonomista, partner PwC, Szef Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Sektora Finansowego w PwC

Prawnik i ekonomista, partner PwC, Szef Zespołu Doradztwa Podatkowego dla Sektora Finansowego w PwC. Kieruje również Zespołem MDR w PwC Polska. Przedmiotem jego zainteresowania jest transparentność podatkowa i jej wpływ na wizerunek przedsiębiorstw. Nadzorował liczne projekty w zakresie przygotowania i realizacji strategii podatkowych. Jest przewodniczącym organizowanego przez Ministerstwo Finansów Form MDR Grupy roboczej ds. wpływu regulacji MDR na sektor finansowy. Wspierał Związek Banków Polskich przy wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie raportowania MDR. Specjalizuje się w doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów z sektora finansowego. Reprezentuje klientów w sporach podatkowych z organami administracji skarbowej oraz występuje w ich imieniu przed sądami administracyjnymi. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje również doradztwo przy transakcjach zbycia portfeli wierzytelności (NPL). Doradzał w transakcjach sekurytyzacyjnych, w tym sekurytyzacji portfeli wierzytelności hipotecznych. Jest autorem książki „Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe” (2013).

All Sessions by Robert Jurkiewicz