Ryszard Paweł Krawczyk

Ryszard Paweł Krawczyk

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Doktor nauk prawnych, b. wykładowca Wydziału Prawa i Administracji – Katedra Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego, od 1993 r. prezes Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2008 – 2014 przewodniczący KRRIO.

All Sessions by Ryszard Paweł Krawczyk