Sławomir Patejuk

Sławomir Patejuk

Partner w Advicero Nexia

Doświadczenie zawodowe zdobywa od 2007 r. – w latach 2007-2012 pracował w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego, gdzie był odpowiedzialny m.in. za obsługę klientów niemieckojęzycznych oraz polskich przedsiębiorstw z ich udziałem. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów działających na rynku nieruchomości komercyjnych (Real Estate) i przedsiębiorstw z sektora energetycznego – w szczególności działających w branży odnawialnych źródeł energii (Renewable energy). W trakcie swojej praktyki zawodowej brał udział w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych spółek (łączenie spółek, przekształcenia i likwidacje spółek, obrót udziałami, transakcje wymiany udziałów, tworzenie struktur holdingowych z wykorzystaniem podmiotów zagranicznych i spółek osobowych) oraz transakcji związanych z nabywaniem, zbywaniem, a także restrukturyzacją finansowania nieruchomości komercyjnych (w tym w przypadku transakcji dokonywanych na rynku polskim przez zagraniczne fundusze inwestycyjne). Był również zaangażowany w liczne projekty związane z badaniem rozliczeń podatkowych spółek (Due Diligence oraz Tax Review), bieżącym doradztwem podatkowym w zakresie podatków korporacyjnych dla podmiotów działających na rynku polskim (podatek VAT oraz podatki dochodowe), analizą opodatkowania transakcji transgranicznych, doradztwem dla podmiotów zagranicznych działających w Polsce w formie oddziałów i filii, prowadzeniem rozliczeń podatników podatku od towarów i usług (VAT Compliance), optymalizacją w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Posiada również doświadczenie w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Doradza w języku polskim, niemieckim oraz angielskim.

All Sessions by Sławomir Patejuk