Wojciech Zając

Wojciech Zając

Radca prawny, Partner w w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp. j. działającej w międzynarodowej sieci Schindhelm

Wojciech Zając pracuje jako radca prawny od 2002 roku. Doradza spółkom krajowym i zagranicznym w zakresie prawa pracy i prawa autorskiego oraz kieruje pracami działów prawa pracy i prawa autorskiego w SDZLEGAL SCHINDHELM. W ramach swojej specjalizacji z zakresu prawa pracy Wojciech Zając zajmuje się przygotowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wojciech Zając zajmuje się również przygotowywaniem projektów umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządu oraz menadżerami, umów o zakazie konkurencji oraz przygotowywaniem innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Wojciech Zając doradza również w zakresie delegowania pracowników oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Wspiera klientów w toku postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń prawa pracy oraz w kwestiach związanych z odpowiedzialnością na gruncie prawa pracy. Wojciech Zając doradza w zakresie rozwiązywania umów o pracę, zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia oraz rozwiązywania problemów z zakresu prawa pracy związanych z procesami M&A, podziałem spółek oraz sprzedażą zorganizowanych części przedsiębiorstwa. Wojciech Zając doradza także w sprawach dotyczących sporów pracowniczych i reprezentuje pracodawców oraz pracowników przed sądami prawa pracy. Doradza również w negocjacjach ze związkami zawodowymi, w tym w negocjowaniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień zbiorowych.

All Sessions by Wojciech Zając

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 2 24 lis 2021
09:30 - 15:50

Specyfika zarządzania kadrami w firmach produkcyjnych i transportowych - dzień 2

9:30 Rozpoczęcie warsztatów


9:30 Zmiany w prawie pracy 2021 i prognozy na 2022

 • Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2020 i 2021 r.
 • Prognozy zmian na kolejny rok
 • Najważniejsze wyroki sądów oraz interpretacje organów z zakresu prawa pracy wpływające na działalność firm produkcyjnych i transportowych

Wojciech Zając, Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


10:40 Przerwa kawowa


11:00 Jak wdrożyć ochronę sygnalistów w firmach produkcyjnych i transportowych

 • Obowiązki pracodawców w zakresie ochrony sygnalistów
 • Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
 • Wdrożenie kanału ujawniania nieprawidłowości
 • Najczęstsze problemy napotykanie w procesie wdrożenia

Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM


12.00 Naruszenie ochrony danych osobowych w dziale HR

 • czym jest naruszenie ochrony danych osobowych
 • zgłoszenie naruszenia organowi nadzorczemu
 • zawiadomienie o naruszeniu osoby, której dane dotyczą
 • procedury i dokumentacja wewnętrzna dotycząca naruszeń ochrony danyc

Aleksandra Baranowska – Górecka, radca prawny w dziale Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM


13:10 Przerwa na lunch


13:40 Kontrole ZUS i PIP w firmie produkcyjnej

 • Zasady ogólne kontroli PIP i ZUS
 • Najczęściej kontrolowane obszary i błędy pracodawców
 • „Pułapki” dla pracodawców w związku z kontrolami prowadzonymi przez PIP i ZUS
 • Dopuszczalne środki odwoławcze na wypadek niekorzystnego wyniku kontroli
 • Co będzie kontrolować ZUS i PIP w 2022

Dominika Szachniewicz, radca prawny, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM


15:50 Zakończenie warsztatów