Restrukturyzacja oraz zmiany w firmie i ich wpływ na zadania i obowiązki kadrowe

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo,

zapraszam do udziału w warsztatach „Restrukturyzacja oraz zmiany w firmie i jej wpływ na zadania i obowiązki kadrowe”, które odbędą się 25 sierpnia 2021.

Zmieniające się otoczenie biznesowe powoduje, że w wielu organizacjach dokonywana jest restrukturyzacja, która skutkuje wieloma zmianami w prowadzonej dokumentacji pracowniczej. Ostatnie zmiany w kodeksie pracy, tarcze antykryzysowe, planowane zmiany oraz wprowadzenie na stałe pracy zdalnej, która uregulowana będzie przepisami prawa powodują, że powstaje bardzo wiele pytań.

Zapraszam do udziału w warsztatach, w trakcie których, w sposób praktyczny, pokażemy rozwiązania najbardziej nurtujących problemów związanych z restrukturyzacją w organizacji od strony zadań i obowiązków działów kadr.

W trakcie warsztatów omówimy m.in. kwestie związane z:

 • przepisami tarcz antykryzysowych oraz zmianami w kodeksie pracy,
 • umowami o pracę – zmianami zapisów, wypowiedzeniami, modyfikacjami,
 • umowami cywilnoprawnymi – kiedy mogą stanowić alternatywę dla umów o pracę,
 • kontrolami PIP,
 • likwidacją stanowisk i zmniejszeniem zatrudnienia,
 • pracą zdalną i zmianami, jakie nas czekają.

Zachęcam do udziału w warsztatach, które z całą pewnością umożliwią Państwu właściwe i zgodne z przepisami działania w w/w zakresie.

Rafał Szary

Menedżer Projektu

PROGRAM

10:00 - 15:00

Restrukturyzacja oraz zmiany w firmie i jej wpływ na zadania i obowiązki kadrowe

 • Przepisy tarcz antykryzysowych oraz zmiany Kodeksu pracy wpływające na zatrudnienie
  • Tarcza antykryzysowa - rozwiązania dla pracodawców
  • Przestój ekonomiczny
  • Obniżony wymiar etatu pracowników
  • Zmniejszenie wynagrodzenia
 • Umowy o pracę
  • Najważniejsze kwestie związane z zastosowaniem poszczególnych rodzajów umów na podstawie obowiązującego Kodeksu Pracy
  • Modyfikacja oraz zmiany w umowach w zależności od potrzeb pracodawcy
 • Zmiana warunków zatrudnienia pracowników aktualne problemy i sposoby ich rozwiazywania
  • Porozumienie zmieniające – jak poprawnie je zastosować?
  • Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy- w jakich przypadkach korzystne dla pracodawcy?
  • Kiedy zmiana warunków pracy nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego?
  • Prawo do odprawy pieniężnej przy dokonywaniu wypowiedzenia zmieniającego
  • Powierzenie pracownikowi innej pracy - kiedy, w jakich sytuacjach, na jakiej podstawie?
  • Zawieszenie warunków wynikających z umów o pracę
 • Likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia – jak tego dokonać zgodnie z prawem i przedstawić pracownikowi
  • Likwidacja stanowiska jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
  • Kiedy likwidacja stanowiska będzie pozorna?
  • Kryteria doboru do zwolnienia - jakie kryteria można zastosować
 • Wypowiedzenia umów o pracę – jak ich dokonywać zgodnie z przepisami Prawa pracy
  • Wypowiedzenie umowy o pracę – najważniejsze kwestie i czynności do wykonania ze strony pracodawcy
  • Wypowiedzenie umowy na odległość - w jakich przypadkach jest możliwe?
  • Nieobecność w pracy pracownika, a wręczenie wypowiedzenia umowy
  • Prawidłowy sposób formułowania przyczyn rozwiązania umowy
 • Umowy cywilnoprawne, umowy B2B, czyli poza pracownicze zatrudnienie jako alternatywa dla umów o pracę
  • Kiedy umowa cywilnoprawna może zostać uznana za umowę o pracę?
  • Kto i w jaki sposób może kwestionować umowy cywilnoprawne?
  • Jak przygotować się na kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie form i rodzajów zatrudnienia?
 • Praca zdalna oraz zmiany w zakresie pracy zdalnej
  • Zasady wykonywania pracy zdalnej na podstawie obowiązujących przepisów praca i problemy pracodawców związane z wykonywaniem pracy zdalnej
  • Koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika- kto powinien je ponosić i na jakiej podstawie
  • Wykonywanie pracy zdalnej poza granicami Polski – problemy praktyczne
  • Planowane zmiany przepisów w zakresie pracy zdalnej- omówienie zmian i ich wpływ na obowiązujące regulacje
  • Omówienie zasad pracy zdalnej na podstawie przepisów projektu nowelizacji Ustawy Kodeks Pracy

dr Paulina Sołtys dr Paulina Sołtys Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

Radca prawny, Of Counsel w Kancelarii adwokatów i radców prawnych Aliant® Krzyżowska

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Rafał Szary

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY