Rozliczanie różnic kursowych w
2024 roku

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Cel szkolenia:

W czasie szkolenia omówione zostaną zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych zarówno dla celów podatkowych jaki i bilansowych oraz najbardziej problematyczne zagadnienia związane z operacjami, które podlegają rozliczeniu w walucie obcej w 2024 roku.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:

• Jak powstają różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
• Jaką metodę ustalania różnic kursowych wybrać
• W jaki sposób przeliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dla celów VAT
• Jakie są zasady wyceny transakcji i ustalania różnic kursowych

 Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób odpowiedzialnych za rozliczenie podatku VAT, wystawianie faktur.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma:

  • imienny certyfikat
  • materiały przygotowane przez Eksperta.

Odbierz prezent!

Każdy uczestnik tego szkolenia otrzyma bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania elektronicznego Dziennika Gazety Prawnej.

PROGRAM

10:00 - 16:00

Szczegółowy program:

1. Zdefiniowanie różnic kursowych i ich ujęcie bilansowe i podatkowe:

a) jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych – wyjaśnienie podstawowych pojęć,

b) kurs średni NBP,

c) kurs faktycznie zastosowany,

d) kurs historyczny,

e) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe,

f)   zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe (podatkowe i niepodatkowe),

g) różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe.

 

2. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości:

a) wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego,

b) wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,

c) różnice kursowe w księgach rachunkowych.

 

3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe:

a) wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,

b) wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,

c) ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej,

d) ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej,

e) warunki, jakie należy spełnić, aby stosować bilansową metodę ustalania różnic kursowych,

f)   wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług,

g) przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji i deklaracji VAT,

h) VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej,

i)   różnice kursowe a koszty finansowania dłużnego.

 

4. Mechanizm podzielonej płatności a różnice kursowe:

a)  tworzenie rachunków bankowych na potrzeby podatku VAT – zasada ogólna,

b) wystawianie faktur dla kontrahentów polskich w walucie obcej,

c) sposoby zapłat faktur wystawionych w walucie obcej – przelew zwykły a dedykowany,

d) zapłata split paymentem tylko podatku VAT,

e) kurs naliczany od wartości netto i wartości brutto – zasada w podatku CIT i ustawie o rachunkowości.

 

5. Rozliczanie transakcji wyrażonych w walutach obcych na przykładach praktycznych:

a)  zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką,

b)  zaliczka otrzymana w walucie obcej na wewnątrzwspólnotową dostawę towarów,

c)  zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów,

d)  faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej,

e)  opłata za przelew zagraniczny potrącona z kwoty należności,

f)   leasing w walucie obcej,

g)  rachunki w walucie obcej opłacone kartą płatniczą podczas podróży służbowej,

h)  pożyczka zaciągnięta w walucie obcej.

dr Małgorzata Rzeszutek dr Małgorzata Rzeszutek Doradca podatkowy

PRELEGENCI

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

ZAREJESTRUJ SIĘ

standard

545 uczestnik
  • Dostęp do transmisji online
  • Dostęp do nagrania z transmisji
  • Certyfikat

Wybierz dla kogo chcesz zamówić

* zamówienie dla więcej niż 1 osoby

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Domi

Dominika Telega

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY