Rozliczanie ulgi na złe długi i kosztów windykacji z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, SLIM VAT 2 oraz przepisów COVIDowych

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Zapraszamy na kompleksowe szkolenie dotyczące podatkowych aspektów windykacji. Podczas spotkania omówimy zmiany jakich dokonano w przepisach prawa podatkowego w związku z COVID-19, orzeczenie TS UE wymuszające zmiany w przepisach regulujących ulgę na złe długi w VAT, wyjaśnienia Ministra Finansów dotyczące zbycia wierzytelności, jak również bieżące problemy ze stosowaniem przepisów dotyczących zaliczania wierzytelności do kosztów, windykacji i obrotu wierzytelności itp.

Wszystko to w oparciu o praktykę stosowaną przez organy podatkowe i orzeczenia sądów administracyjnych. Szkolenie trwa 6 godzin zegarowych – to optymalny czas, żebyś nabył kluczową wiedzę i wdrożył ją w firmie już kolejnego dnia.

Uwaga! Program może zostać zmodyfikowany w przypadku uchwalenia nowelizacji!

Przygotuj nurtujące Cię pytania – nasz ekspert rozwieje Twoje wątpliwości.

Zapraszamy do udziału!

 

Adresaci szkolenia:

 • dyrektorzy finansowi, główni księgowi
 • osoby pracujące w działach finansowych i księgowych
 • właściciele i pracownicy biur rachunkowych

 

PROGRAM

10:00 - 16:00

Rozliczanie ulgi na złe długi i kosztów windykacji z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE, SLIM VAT 2 oraz przepisów COVIDowych

 • Ulga na złe długi w podatkach dochodowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad związanych z epidemią
 • Szczególne regulacje COVIDowe a ulga na złe długi
 • Ulga na złe długi w VAT – regulacje podatkowe z uwzględnieniem wyroku TS UE
 • Należności w kosztach oraz odpisy na należności w kosztach.
 • Umorzenia, odnowienia a skutki podatkowe.
 • Należności w kosztach podatkowych – czy można zaliczyć kwotę brutto?
 • Odpisy aktualizujące w kosztach – kiedy lepiej nie stosować?
 • Sprzedaż wierzytelności, factoring w świetle najnowszych interpretacji ministra finansów  
 • Koszty windykacji i VAT naliczony związany z działaniami windykacyjnymi u wierzyciela
 • Płatność a podatki - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zapłaty na obowiązki podatkowe (VAT/dochodowe), białą listę o split payment.
 • Podatki jako argument w negocjacjach windykacyjnych.

 

W trakcie szkolenia przewidujemy:

 • 15 minutową przerwę kawową
 • 30 minutową przerwę obiadową

Radosław Kowalski Radosław Kowalski Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

PRELEGENCI

Radosław Kowalski

Doradca Podatkowy, Kancelaria Doradcy Podatkowego

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

Standard

595 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Dominika Telega 

Menedżer Projektów

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

PATRON MEDIALNY