Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Wydarzenie już się odbyło

Szanowni Państwo, rok 2020 niewątpliwie zaskoczył nas wszystkich, musieliśmy dostosować się do zupełnie nowych warunków. Pojawiło się mnóstwo nowych wydatków, ale także dochodów pochodzących z najróżniejszych źródeł celowych.

 • Jak ujmować zdarzenia gospodarcze w sprawozdaniach budżetowych?
 • Jak zachować terminy sporządzania sprawozdań, kiedy pracownicy są na kwarantannie?
 • Jakie zmiany w 2021 r., przyniesie nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych?

Sprawozdania budżetowe sporządzane są wielokrotnie w ciągu rok budżetowego – są to sprawozdania miesięczne, kwartalne, następnie narastająco za kolejne kwartały oraz roczne.

W trakcie szkolenia m.in.:

 • skupimy się przede wszystkim na sprawozdaniu Rb-27S oraz Rb-28S, Rb-34S jako tych najczęściej występujących w Państwa jednostkach
 • opowiemy gdzie wykazywać dotacje celowe
 • wyjaśnimy co zrobić z dochodami budżetu państwa z tytułu zwrotu przez komornika świadczenia alimentacyjnego
 • omówimy jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”
 • przedstawimy zmiany, które ustawodawca wprowadził nowym rozporządzeniem w sprawie  sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych

 

 Zapraszamy do udziału w praktycznym szkoleniu on-line, podczas którego odpowiemy na najważniejsze pytania i postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze sprawozdaniami budżetowymi oraz sprawozdaniami w zakresie operacji finansowych. 

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla:

 • skarbników,
 • głównych księgowych,
 • księgowych,
 • wszystkich osób zajmujących się w jednostkach środkami trwałymi,
 • oraz dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji

PROGRAM

17 marca 2021

09:00 - 14:00

Szkolenie on-line Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

Sprawozdawczość budżetowa – najczęściej popełniane błędy w świetle kontroli RIO

 • Sprawozdania budżetowe – kilka słów wstępu…
  • Dlaczego są takie ważne
  • Jak prawidłowo sporządzać poszczególne sprawozdania
  • Kto ma obowiązek je sporządzać
  • Jak sporządzić korektę
  • W jakim terminie i komu przesłać gotowe sprawozdanie
 • Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych…
  • Zaniżenie zaległych należności podatkowych w sprawozdaniu Rb-27S
  • Jakie dane wykazywać w sprawozdani Rb-27S w kolumnie „zaległości netto”
  • Czy koszty upomnień wykazywać w sprawozdaniu RB 27 S i ewentualnie na jakiej podstawie?
  • Odsetki za zwłokę od należności podatkowych wykazanych w kolumnie „zaległości netto”
  • Środki otrzymane z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej
  • Środki otrzymane z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • Wykazywanie dotacji celowych
  • Co wykazywać w kolumnie „należności”
  • Co wykazywać w kolumnie „Dochody wykonane”
  • Jak wykazywać dochody budżetu państwa z tytułu zwrotu przez komornika świadczenia alimentacyjnego?
 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych…
  • Jak wykazać zaangażowanie środków w sprawozdaniu Rb-28S?
  • Jak wykazać w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28S nadpłaconą fakturę za wyżywienie?
  • Jak prawidłowo ująć w sprawozdaniu Rb-28S opłatę za pobór wód płatną raz na kwartał?
 • Sprawozdania budżetowe – pozostałe problemy…
  • Zadania zlecone w Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Dochody z tytułu usług opiekuńczych w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-27ZZ
  • Nieprawidłowe sporządzanie sprawozdań budżetowych przez kierownika CUW
  • Niewykorzystana dotacja – jak ująć w sprawozdaniu Rb-30S

Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych – co zmienia nowe rozporządzenie

 • Zakres regulacji w nowym rozporządzeniu
 • Zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Nowe formy sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych
 • Forma elektroniczna jako wyłączna forma sporządzania sprawozdań – wyjątki
 • Instrukcja sporządzania sprawozdań (załącznik nr 8) – nowe zasady:
  • sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji:
   • zmiany w części C2
   • jakie dane należy wykazać nowej części C3
   • instytucja parabankowa – definicja nowego podmiotu
  • sprawozdanie Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych
   • ze zbierania jakich danych zrezygnował ustawodawca w nowym rozporządzeniu
 • Zmiany w terminach sporządzania sprawozdań

 

W trakcie szkolenia przewidujemy dwie 20 minutowe przerwy.

Magdalena Grotkiewicz Magdalena Grotkiewicz Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

ZAREJESTRUJ SIĘ WYBIERZ JEDEN Z PAKIETÓW

STANDARD

395 uczestnik
 • Dostęp do transmisji online
 • Dostęp do nagrania z transmisji
 • Certyfikat

*  Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Magdalena Marczak

Kierownik projektu

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

ORGANIZATOR

Konferencje Infor

PATRON MERYTORYCZNY

PATRON MEDIALNY